Chronische Pijn

Pijn (synoniemen: Pain; Chronic Gezichtspijn​ Chronische pijnpatiënt; Chronische pijn ank; Chronisch Pijn Syndroom; Chronische niet-beïnvloedbare pijn; Diffuse pijn ank; Gegeneraliseerd Pijn​ Intermitterende pijn; Panalgesie; Pijn; Pijn bij carcinoom; Thalamisch pijnsyndroom; Therapie-Bestendige pijn; Tumorpijn; Onduidelijke pijn Voorwaarde​ Onduidelijke pijn; ICD-10-GM R52-: Pijn, niet elders geclassificeerd) vertegenwoordigen een complexe subjectieve zintuiglijke waarneming die, als een acute gebeurtenis, het karakter heeft van een waarschuwings- en begeleidingssignaal. In tegenstelling tot acute pijnis chronische pijn niet langer een zinvol alarmsignaal dat duidt op schade aan het lichaam. Men spreekt van chronische pijn als deze langer dan drie maanden aanhoudt en niet tumor-gerelateerd is of vaak terugkeert. Pijn is onderverdeeld in de volgende vormen volgens de ICD-10-GM:

 • Acute pijn (ICD-10-GM R52.0) - het acute pijn heeft een waarschuwende functie (weefselschade).
 • Chronische onbeheersbare pijn (ICD-10-GM R52.1) - pijn die langer dan zes maanden of herhaaldelijk optreedt
 • Andere chronische pijn (ICD-10-GM R52.2)
 • Pijn, niet gespecificeerd (ICD-10-GM R52.9)

Pijn wordt ingedeeld in drie vormen volgens de etiologie (oorzaak):

 • Nociceptorpijn (veroorzaakt door weefselirritatie of -beschadiging):
  • Afkomstig van excitatie van nociceptoren (pijnreceptoren) door een dreigend of opgelopen letsel (traumatisch, inflammatoir of tumor).
  • Geen schade aan zenuwen
  • De pijn kan bewegingsafhankelijk of koliekachtig zijn; nachtelijke pijn is er ook een van
  • Typische klinische beelden zijn: artrose (degeneratieve gewrichtsaandoening), musculoskeletale pijn, fracturen (botbreuken), ischemische pijn (bloed stroomgerelateerde pijn).
 • Neuropathische pijn (NPS) (veroorzaakt door zenuwbeschadiging):
 • Pijn als gevolg van functionele stoornissen:
  • Komt vaak multiloculair voor (“op meerdere locaties”).
  • ZEg pijn in de rug als gevolg van een slechte lichaamshouding.

De meest voorkomende oorzaak van chronische pijn zijn aandoeningen van het bewegingsapparaat (16%). Chronische pijn kan een symptoom zijn van veel ziekten (zie onder “Differentiële diagnoses”). Frequentiepiek: Chronische pijn komt voornamelijk voor op middelbare leeftijd (ongeveer 45-64 jaar). De prevalentie (ziektefrequentie) is 10-20% (in Duitsland). Ongeveer een op de vijf patiënten in de huisartspraktijken lijdt aan chronische pijn. Naar schatting lijden 8-16 miljoen mensen in Duitsland aan chronische pijn. In de regel worden verschillende delen van het lichaam aangetast. De meest voorkomende klacht is terug en gewrichtspijn. De prevalentie van pijn bij kinderen over 3 maanden is 71%. De prevalentie voor chronisch, functioneel pijn in de buik is tot 25%. In Duitsland zijn er naar schatting ongeveer 3.5 miljoen mensen met neuropathische pijn (NPS). Verloop en prognose: Bijna 50% van de patiënten met chronische pijn wacht meer dan een jaar op een diagnose. Hoe later een patiënt een behandeling zoekt, hoe minder gunstig de prognose. In veel gevallen duurt het erg lang om een ​​geschikte te vinden therapie, die meestal interdisciplinair is (waarbij meerdere disciplines betrokken zijn). Chronische pijn is erg schrijnend en vaak lijdt de kwaliteit van leven van de getroffenen. Comorbiditeit (bijkomende ziekten): Chronische pijn wordt steeds vaker geassocieerd met Angst stoornissen, Depressie, somatoforme stoornissen en posttraumatisch spanning aandoeningen.