Choline: bevoorradingssituatie

Vennemann et al registreerden in hun onderzoek de gemiddelde choline-inname van Europeanen. Dit is tussen 244-373 mg / dag bij jonge volwassenen (10-18 jaar), 291-468 mg / dag bij volwassenen in het bereik (18-65 jaar) en 284-450 mg / dag bij oudere personen. Ze stelden op basis van de resultaten van 12 Europese studies een overzicht samen van de totale choline-inname bij vrouwen en mannen uit de verschillende landen in Europa. Voor Duitsland vonden ze een gemiddelde innamewaarde van 302 mg / dag bij jonge mannen (10-18 jaar) en 295 mg bij jonge vrouwen (10-18 jaar). Een waarde voor volwassenen en ouderen in Duitsland is niet beschikbaar. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de resultaten van Vennemann en collega's meegenomen bij het bepalen van de dagelijkse adequate inname van choline. Dit komt neer op 400 mg voor mannen en voor vrouwen.