Cholecystectomiechirurgie: definitie, redenen en procedure

Wat is een cholecystectomie?

Bij cholecystectomie wordt de galblaas operatief verwijderd. De operatie wordt zeer frequent en voornamelijk via kleine incisies in de buikwand uitgevoerd (minimaal invasieve, laparoscopische cholecystectomie). In sommige gevallen is echter nog steeds een open chirurgische ingreep (conventionele cholecystectomie) noodzakelijk.

De galblaas

Gal komt tijdens het spijsverteringsproces vrij in de dunne darm en is essentieel voor de opname en verwerking van voedingsvetten. Ontsteking van de galblaas (cholecystitis) wordt meestal veroorzaakt door galstenen, die kunnen ontstaan ​​als het cholesterolgehalte bijvoorbeeld verhoogd is.

Wanneer wordt een cholecystectomie uitgevoerd?

  • Galblaasperforatie (bijvoorbeeld tijdens een ongeval)
  • verbindingskanalen tussen de galwegen en het maag-darmkanaal (zogenaamde biliodigestieve fistels)
  • grote stenen in de galwegen die leiden tot een ophoping van gal (cholestase) en die op geen enkele andere manier verwijderd kunnen worden.
  • Galblaas- of galwegtumoren (verwijdering wordt dan meestal uitgevoerd als onderdeel van een grotere operatie).

Wat wordt er gedaan tijdens een cholecystectomie?

In principe kan galblaasverwijdering via twee procedures worden uitgevoerd: conventionele cholecystectomie (open-chirurgisch) en laparoscopische cholecystectomie (minimaal invasief).

De conventionele cholecystectomie

Vóór de operatie vermindert de toediening van een antibioticum het risico op infectie. Trombosepreventie kan onder bepaalde omstandigheden noodzakelijk zijn, maar wordt niet standaard toegepast. Meestal kunnen patiënten het ziekenhuis na drie tot vijf dagen verlaten.

De laparoscopische cholecystectomie

De buikholte wordt vergroot door het inpompen van kooldioxide, waardoor een betere zichtbaarheid en mobiliteit voor de opererende artsen wordt gegarandeerd (het zogenaamde pneumoperitoneum). Vervolgens kan met behulp van de instrumenten de galblaas onder visuele controle worden verwijderd en via een van de incisies naar buiten worden getransporteerd.

Nieuwere procedures gebruiken slechts één enkele toegangsroute waardoor alle instrumenten in de buikholte worden ingebracht (“single-site approach”) of natuurlijke openingen, bijvoorbeeld het maagdarmkanaal of de vagina (“NOTES” = “transluminale endoscopische chirurgie met natuurlijke opening” ). Deze chirurgische methoden worden meestal alleen uitgevoerd in zeer ervaren chirurgische centra.

Laparoscopische galblaasverwijdering mag onder de volgende omstandigheden niet worden uitgevoerd:

  • bij een ernstige hart- en vaataandoening, omdat de ingebrachte lucht de druk in de buikholte verhoogt en daardoor de terugkeer van het bloed naar het hart bemoeilijkt.
  • bij patiënten met een bloedstollingsstoornis, omdat effectieve hemostase bij een laparoscopische cholecystectomie veel moeilijker is dan bij een open chirurgische techniek.
  • bij patiënten die al een buikoperatie hebben ondergaan en daardoor risico lopen op verklevingen in de buikholte.

Verandering van chirurgische techniek (conversie)

Wat zijn de risico's van cholecystectomie?

Cholecystectomie is een relatief veilige procedure, maar complicaties kunnen niet volledig worden uitgesloten. Deze omvatten echter zelden bloedingen, infecties of verwondingen aan aangrenzende organen. Uit onderzoek is gebleken dat er meer complicaties optreden bij patiënten die een conventionele galblaasoperatie hebben ondergaan.

Waar moet ik op letten na een cholecystectomie?

Dieet na verwijdering van de galblaas

Direct na verwijdering van de galblaas kunnen er al heldere vloeistoffen gedronken worden. Normale voedselinname (lichte voeding) kan doorgaans op de eerste dag na de operatie worden gestart. Om de hierboven beschreven diarree te voorkomen, is het op de lange termijn noodzakelijk om verschillende dingen in acht te nemen:

  • Verhoog het vezelgehalte: Granen zoals tarwe en gerst bevatten veel voedingsvezels en hebben een positief effect op de darmmotiliteit. De hoeveelheid vezels moet echter eerst gedurende enkele weken langzaam worden verhoogd, anders kan dit leiden tot onaangename winderigheid en krampen.
  • Eet kleinere maaltijden verspreid over de dag: dit helpt het maag-darmkanaal de voedingsstoffen beter te benutten.

De uitvoering en follow-up van een cholecystectomie maken nu deel uit van de routinematige medische praktijk, waardoor het een veilige therapie is.