Chloralhydraat: effecten, bijwerkingen

Hoe werkt chloraalhydraat?

Chloraalhydraat heeft kalmerende en slaapbevorderende eigenschappen. Het beïnvloedt de remmende eigenschappen van de lichaamseigen boodschapperstof gamma-aminoboterzuur (GABA).

In het menselijk brein is GABA de belangrijkste boodschappersubstantie van remmende synapsen (verbinding tussen de ene zenuwcel en de volgende). Wanneer GABA zich aan zijn receptor bindt, heeft het een kalmerende, angstverlichtende en slaapbevorderende werking. Chloraalhydraat versterkt deze effecten.

Chloraalhydraat veroorzaakt zelden paradoxale reacties (zoals agitatie, slapeloosheid) en heeft nauwelijks invloed op het normale slaapverloop.

Hoe snel werkt chloraalhydraat?

Chloorhydraat wordt in het lichaam snel afgebroken tot trichloorethanol (het eigenlijke actieve ingrediënt) en het ineffectieve trichloorazijnzuur. Het effect treedt snel in en houdt ongeveer zeven uur aan.

Wat zijn de bijwerkingen van chloraalhydraat?

Incidentele bijwerkingen zijn onder meer verwarring, misselijkheid en allergische reacties.

Zoals alle gehalogeneerde koolwaterstoffen kan chloraalhydraat de nieren, lever en het hart beschadigen. Het risico bestaat dat het hart gevoeliger reageert op catecholamines (activerende boodschapperstoffen).

Omdat chloraalhydraat zijn eigen afbraak versnelt, kan de werking ervan al na enkele dagen aanzienlijk afnemen.

Zoals bijna alle slaappillen kan ook chloraalhydraat verslavend zijn. Het mag daarom alleen op korte termijn worden ingenomen.

Meer over deze en andere bijwerkingen leest u in de bijsluiter van uw chloorhydraatmedicatie. Neem contact op met uw arts of apotheker als u ongewenste bijwerkingen vermoedt.

Overdosering

De maximale dagelijkse dosis mag, afhankelijk van het preparaat, niet hoger zijn dan 1.5 tot twee gram. Een overdosis chloraalhydraat kan leiden tot bewustzijnsverlies, hartritmestoornissen en ademhalingsproblemen.

De dodelijke dosis ligt tussen de zes en tien gram chloraalhydraat.

Wanneer wordt chloraalhydraat gebruikt?

Chloraalhydraat is in Duitsland en Zwitserland goedgekeurd voor de kortdurende behandeling van slaapstoornissen. In Zwitserland kan het ook worden gebruikt om nerveuze opwinding te behandelen.

Hoe chloraalhydraat wordt ingenomen

Chloraalhydraat is verkrijgbaar in verschillende doseringsvormen. Chloraalhydraat zachte capsules zijn geregistreerd in Duitsland. Een oplossing is in de handel verkrijgbaar in Zwitserland.

De voorheen beschikbare chloraalhydraatklysma's (chloraalhydraatrectiolen) voor rectale toediening in het rectum zijn niet langer verkrijgbaar.

Chloraalhydraat zachte capsules

Volwassenen met slapeloosheid nemen aanvankelijk één tot twee zachte capsules (overeenkomend met 0.25 tot 0.5 gram chloraalhydraat) in met een glas water, ongeveer een half uur voordat ze naar bed gaan.

Als u problemen heeft met het doorslikken van de zachte capsules, week ze dan vooraf kort in lauw water.

Chloraalhydraat oplossing

De gebruikelijke dosering als slaapmiddel ligt volgens de Zwitserse specialistische informatie tussen de 0.5 en één gram chloraalhydraat (één tot twee maatschepjes van vijf milliliter). De maximale dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan twee gram.

Bij rusteloosheid wordt driemaal daags 0.25 gram (een halve maatlepel) van de oplossing na de maaltijd aanbevolen.

Als u last heeft van de bittere smaak, verdun de oplossing dan goed met koud water voordat u deze inneemt.

Wanneer mag chloraalhydraat niet worden ingenomen?

Chloraalhydraat mag over het algemeen niet worden gebruikt in de volgende gevallen:

 • als u overgevoelig of allergisch bent voor de werkzame stof of voor één van de bestanddelen van het geneesmiddel
 • als u een ernstige lever-, nier- of hartziekte heeft
 • bij gelijktijdige behandeling met anticoagulantia van het cumarinetype (bijv. warfarine, fenprocoumon)
 • ernstige aandoeningen van de ademhalingsfunctie
 • obstructief slaapapneusyndroom
 • bij de stofwisselingsziekte porfyrie (geldt voor de chloraalhydraatoplossing)
 • bij gastritis (van toepassing op de chloraalhydraatoplossing)
 • tijdens zwangerschap en borstvoeding
 • bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar (geldt voor de zachte capsules chloraalhydraat)

Deze interacties kunnen optreden met chloraalhydraat

Vanwege de depressieve eigenschappen zijn er talloze interacties met andere geneesmiddelen met een depressief effect bekend. Deze omvatten

 • Opioïden (sterke pijnstillers zoals hydromorfon en fentanyl)
 • Antipsychotica (zoals olanzapine en clozapine)
 • Geneesmiddelen tegen angst (zoals pregabaline en alprazolam)
 • Anti-epileptica (zoals primidon en carbamazepine)
 • Oudere anti-allergische geneesmiddelen (zoals difenhydramine en doxylamine)

Van chloorhydraat wordt vermoed dat het het QT-interval van het hart verlengt. Dit is een bepaalde tijdsperiode in het ECG. De combinatie met andere geneesmiddelen die het QT-interval verlengen, moet daarom worden vermeden. Deze omvatten

 • Anti-aritmica (zoals kinidine en sotalol)
 • bepaalde antibiotica (zoals macroliden en fluorochinolonen)
 • Antimalariamiddelen (zoals halofantrine en kinine)
 • Antipsychotica (zoals sertindol, haloperidol en melperon)

Chloraalhydraat versnelt het metabolisme van amitriptyline (antidepressivum). Het kan ook de bloedspiegel van fenytoïne (anti-epilepticum) verlagen.

Bij mensen die bepaalde antidepressiva gebruiken (fluoxetine of monoamineoxidaseremmers = MAO-remmers) kan de duur van het effect van chloraalhydraat verlengd zijn.

Alcohol versterkt het slaapverwekkende effect van chloraalhydraat en verwijdt de bloedvaten.

Chloraalhydraat bij kinderen: waar moet rekening mee worden gehouden?

De in Zwitserland geregistreerde chloorhydraatoplossing is ook goedgekeurd voor kinderen, inclusief baby's. Er is geen lagere leeftijdsgrens. De dosering is gebaseerd op het lichaamsgewicht.

Als slaappil ligt de gebruikelijke dosis tussen de 30 en 50 milligram per kilogram lichaamsgewicht voor het naar bed gaan.

Als chloraalhydraat als kalmerend middel wordt gebruikt, is voor minderjarigen 25 milligram per kilogram lichaamsgewicht voldoende. Deze hoeveelheid wordt gedurende de dag verdeeld over drie tot vier doses.

De maximaal aanbevolen enkelvoudige dosis is één gram chloraalhydraat.

Bereiding in de apotheek

In Duitsland en Oostenrijk kunnen artsen voor kinderen een magistrale chloraalhydraatsiroop (sap) voorschrijven. Het wordt bereid in de apotheek.

Als uw kind weigert de bittere siroop te nemen, verdun deze dan met koud water. Het helpt ook om meer water te drinken.

Hoe u medicijnen kunt verkrijgen met chloraalhydraat

Chloraalhydraat is in Duitsland en Zwitserland alleen op recept verkrijgbaar. Er zijn momenteel in Oostenrijk geen kant-en-klare preparaten met de werkzame stof verkrijgbaar.

Ook voor de Magistral-chloraalhydraatpreparaten geldt in alle drie de landen een recept.