Vaccinaties voor kinderen: welke, wanneer en waarom?

Welke vaccinaties zijn belangrijk voor baby’s en kinderen?

Vaccinaties beschermen tegen ernstige ziekten die mogelijk ernstig en zelfs dodelijk kunnen zijn – bijvoorbeeld mazelen, bof, rubella, difterie en kinkhoest. In tegenstelling tot veel andere landen bestaat er in Duitsland geen verplichte vaccinatie, maar zijn er wel gedetailleerde vaccinatieadviezen. Deze worden ontwikkeld door de Permanente Vaccinatiecommissie (STIKO) van het Robert Koch Instituut (RKI) en gepubliceerd in de vaccinatiekalender, die jaarlijks wordt herzien en bijgewerkt.

De STIKO-adviezen voorzien in vaccinaties voor baby’s, kinderen en adolescenten tot 18 jaar tegen de volgende ziekteverwekkers of ziekten:

 • Rotavirus: Rotavirus is een van de meest voorkomende veroorzakers van gastro-intestinale aandoeningen bij kinderen. De zeer besmettelijke ziekteverwekker kan ernstige diarree, braken en koorts veroorzaken. Rotavirusinfecties kunnen bijzonder gevaarlijk zijn voor jonge kinderen.
 • Tetanus: Bacteriën van het type Clostridium tetani kunnen via zelfs de kleinste huidlaesies het lichaam binnendringen en een gevaarlijke infectie veroorzaken. Het gif van de ziektekiemen veroorzaakt zeer pijnlijke spierkrampen. Als patiënten niet worden behandeld, sterven ze, en zelfs met behandeling is een tetanusinfectie vaak dodelijk.
 • Kinkhoest (kinkhoest): De bacteriële infectie gaat gepaard met langdurige, krampende hoestbuien die over een periode van weken kunnen terugkeren. Kinkhoest kan bijzonder gevaarlijk zijn voor pasgeborenen en zuigelingen.
 • Haemophilus influenzae type B (HiB): Infectie met HiB-bacteriën kan gepaard gaan met ernstige complicaties zoals meningitis, longontsteking, epiglottitis of bloedvergiftiging (sepsis), vooral in het eerste levensjaar.
 • Polio (poliomyelitis): Deze zeer besmettelijke virale infectie wordt ook wel kortweg ‘polio’ genoemd. Het treft vooral kinderen. Polio wordt gekenmerkt door symptomen van verlamming die een leven lang kunnen duren. In ernstige gevallen worden ook de hersenzenuwen aangetast, wat tot de dood kan leiden.
 • Hepatitis B: De door virussen veroorzaakte leverontsteking verloopt bij kinderen in 90 procent van de gevallen chronisch. De getroffenen hebben dan een verhoogd risico op het ontwikkelen van cirrose of leverkanker.
 • Pneumokokken: Deze bacteriën kunnen bijvoorbeeld meningitis, longontsteking en middenoorontsteking veroorzaken. Kinderen met een zwak immuunsysteem of reeds bestaande aandoeningen zijn bijzonder vatbaar voor ernstige ziekteverschijnselen en levensbedreigende complicaties.
 • Mazelen: In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is deze virusziekte zeker niet onschadelijk. Het kan ernstig zijn, vooral bij kinderen onder de vijf jaar en ouderen, en kan leiden tot complicaties zoals middenoor-, long- of hersenontsteking (encefalitis). Alleen al in 2018 stierven wereldwijd 140,000 mensen aan de mazelen (voornamelijk kinderen onder de vijf jaar).
 • Bof: Deze virale infectie, in de volksmond bekend als geitenpeter, leidt tot een pijnlijke ontsteking van de parotisklieren. In de kindertijd is de ziekte meestal onschuldig, maar bij adolescenten en volwassenen komen vaker complicaties voor, soms met blijvende gevolgen zoals gehoorbeschadiging, verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid.
 • Rubella: Deze virale infectie komt vooral voor bij baby's en jonge kinderen en verloopt meestal zonder complicaties. Bij zwangere vrouwen is het anders: een rubella-infectie kan ernstige schade aan het ongeboren kind veroorzaken (bijvoorbeeld orgaanmisvormingen), vooral in het begin van de zwangerschap. Een miskraam is ook mogelijk.
 • Waterpokken (varicella): Deze virale infectie verloopt meestal soepel. Complicaties (zoals longontsteking) zijn zeldzaam. Waterpokken zijn gevaarlijk in de eerste zes maanden van de zwangerschap – het kind kan schade oplopen (bijvoorbeeld oogbeschadiging, misvormingen). Een infectie kort voor de geboorte kan leiden tot de dood van het kind.

Alle door de STIKO aanbevolen vaccinaties worden vergoed door de zorgverzekering.

Vaccinaties voor kinderen: Wanneer welke vaccinatie voor kinderen?

Basisimmunisatie vindt plaats door middel van meerdere vaccinaties tussen de leeftijd van 6 weken en 23 maanden. Als vaccinaties gedurende deze periode zijn gemist, kunnen en moeten deze zo snel mogelijk worden ingehaald. Tussen de leeftijd van twee en zeventien jaar zijn ook verschillende boostervaccinaties nodig.

Vaccinatieaanbevelingen voor zuigelingen en jonge kinderen (6 weken tot 23 maanden)

 • Rotavirus: basisimmunisatie met maximaal drie vaccinaties. Eerste vaccinatie op 6 weken, tweede vaccinatie op 2 maanden, derde vaccinatie op 3 tot 4 maanden indien nodig.
 • Tetanus, difterie, kinkhoest, HiB, poliomyelitis, hepatitis B: standaard drie vaccinaties voor basisimmunisatie op de leeftijd van 2, 4 en 11 maanden (voor premature baby's vier vaccinaties met één extra in de derde levensmaand). Vervolgvaccinaties tussen de leeftijd van 15 en 23 maanden. Een combinatievaccin met zes doses wordt meestal gebruikt om tegelijkertijd tegen alle bovengenoemde ziekten te immuniseren.
 • Pneumokokken: basisimmunisatie door drie vaccinaties: eerste vaccinatie op 2 maanden, tweede vaccinatie op 4 maanden, derde vaccinatie op 11 tot 14 maanden. Vervolgvaccinatie op de leeftijd van 15 tot 23 maanden.
 • Meningokokken C: één vaccinatie voor basisimmunisatie vanaf de leeftijd van 12 maanden.

Vaccinatieadviezen voor kinderen en adolescenten (2 tot 17 jaar)

 • Tetanus, difterie en kinkhoest: alle benodigde boostervaccinaties worden aanbevolen op de leeftijd van 2 tot 4, 7 tot 8 of 17 jaar. Twee boostervaccinaties – één op 5 tot 6 jaar en de tweede tussen 9 en 16 jaar. Vaak wordt gebruik gemaakt van een viervoudig combinatievaccin, dat naast bescherming tegen tetanus, difterie en kinkhoest ook bescherming biedt tegen polio.
 • Poliomyelitis: boostervaccinatie kan nodig zijn tussen de leeftijd van 2 en 8 jaar of op de leeftijd van 17 jaar. Boostervaccinatie aanbevolen tussen 9 en 16 jaar.
 • HiB: boostervaccinatie kan nodig zijn op de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
 • Hepatitis B, meningokokken C, mazelen, bof, rubella, waterpokken: eventuele noodzakelijke inhaalvaccinaties tussen 2 en 17 jaar.
 • HPV: twee vaccinaties voor de basisimmunisatie tussen 9 en 14 jaar. Eventueel noodzakelijke inhaalvaccinaties tot 17 jaar.

Vaccinaties bij kinderen: Een tabel met de actuele vaccinatieadviezen van de STIKO vindt u hier.

Vaccinaties voor kinderen: waarom zijn ze zo belangrijk?

Hoewel de meeste vaccinaties geen 100 procent bescherming bieden tegen infecties, maken ze het voor de ziekteverwekkers wel moeilijker om zich te vermenigvuldigen en te verspreiden. Ze verminderen de duur van de ziekte en het aantal ernstige complicaties. Dat is de reden waarom artsen en gerenommeerde medische instellingen vaccinaties voor baby's en kinderen aanbevelen – van de WHO tot nationale gezondheidsautoriteiten zoals het Duitse Robert Koch Instituut. Omdat experts het erover eens zijn: alleen vroege vaccinatie kan epidemieën en pandemieën effectief stoppen of zelfs beëindigen.

Riskant vermijden van vaccinatie

Sommige ouders vragen zich af of de vele vaccinaties in de vroege kinderjaren wel echt nodig zijn. Vaccinaties kunnen immers ook bijwerkingen veroorzaken. Zou het niet beter zijn om de natuur haar gang te laten gaan en de nakomelingen eenvoudigweg de “onschadelijke” kinderziekten te laten ondergaan?

Maar zo eenvoudig is het niet: kinderziekten zoals mazelen, kinkhoest, bof of rubella zijn niet onschadelijk en kunnen zelfs tot de dood leiden – zelfs in Duitsland. Daarnaast komen blijvende handicaps zoals hersenbeschadiging, verlamming, blindheid en doofheid keer op keer voor.

Voorbeeld van mazelen: Wat gebeurt er als veel mensen afzien van de mazelenvaccinatie?

In 790,000 werden in Duitsland ongeveer 2019 kinderen geboren. Zonder vaccinatie zouden de meesten van hen mazelen krijgen. Ongeveer 170 kinderen zouden sterven aan de gevaarlijke complicatie van meningitis; Bij ongeveer 230 kinderen zou geestelijke schade blijven bestaan. Daarnaast zijn er nog andere complicaties van mazelen, zoals bacteriële longontsteking en middenoorontstekingen met daaropvolgende orgaanschade.

Levensbedreigende mazelenfeesten

Sommige ouders sturen hun kinderen naar mazelenfeestjes zodat zij specifiek besmet kunnen raken. Experts achten dit onverantwoord omdat de kinderen doelbewust worden blootgesteld aan een levensbedreigend risico.

Voor niet-gevaccineerde en niet-geïnfecteerde personen is ook het risico groter dat zij pas besmet raken als ze tieners of volwassenen zijn. Het risico is bijzonder hoog op langeafstandsreizen, omdat in veel reislanden de ziektecijfers hoog zijn als gevolg van ontoereikende vaccinatiegraad. Hoe ouder de geïnfecteerde, hoe ernstiger de complicaties.

Vaccinaties voor kinderen: bijwerkingen

Bij vaccinaties met een levend vaccin kunnen milde symptomen van de ziekte waartegen gevaccineerd is, tijdelijk één tot drie weken daarna optreden. Voorbeelden hiervan zijn milde diarree na vaccinatie tegen het rotavirus en milde huiduitslag na vaccinatie tegen mazelen.

Vaccinaties bij baby's: bijwerkingen

De meeste vaccinaties voor basisimmunisatie vinden plaats tijdens de babytijd. Het doel is om de nakomelingen zo vroeg mogelijk te beschermen tegen bedreigende ziekten. Alle vaccins worden over het algemeen zeer goed verdragen en grondig getest. Ze zijn ook expliciet goedgekeurd voor deze jonge leeftijdsgroep. De bovengenoemde bijwerkingen van vaccinatie (roodheid en zwelling op de injectieplaats, licht ongemak, rusteloosheid, enz.) kunnen uiteraard ook bij zuigelingen voorkomen. Ze zijn echter over het algemeen onschadelijk en verdwijnen na een paar dagen vanzelf.

Babyvaccinaties: voor- en nadelen

Sommige ouders twijfelen en vragen zich af of ze hun kind eigenlijk als baby moeten laten vaccineren. Ze vrezen dat het jonge organisme nog niet aan het vaccin toe is en dat er slechte bijwerkingen of zelfs vaccinschade zullen optreden. Bovendien geloven sommigen dat het goed is voor het immuunsysteem om de typische ‘kinderziektes’ te doorstaan.

 • Niet-gevaccineerde mensen zijn weerloos tegen ernstige ziekten zoals mazelen, rubella, difterie of kinkhoest. Vooral baby’s hebben vaak weinig weerstand tegen de agressieve ziekteverwekkers. Hun risico op ernstige ziekten en zelfs overlijden is daardoor aanzienlijk groter.
 • Een infectie kan blijvende schade achterlaten.
 • Het overwinnen van de ziekte verzwakt het organisme, waardoor het vatbaarder wordt voor verdere infecties.

Betekenis van vaccinschade

Permanente schade door vaccins is in Duitsland zeer zeldzaam. Dat blijkt uit een blik op het Rijksvaccinatieschema: Zo zijn er in 219 landelijk 2008 aanvragen voor erkenning van vaccinatieschade ingediend, waarvan er 43 zijn erkend. Dit is een extreem laag aantal vergeleken met het aantal toegediende vaccinaties: in 2008 werden bijna 45 miljoen vaccindoses toegediend, alleen al ten koste van de wettelijke ziektekostenverzekering.

Tegen deze achtergrond raden de meeste deskundigen aan dat ouders hun kinderen laten vaccineren volgens de STIKO-aanbevelingen. Dit komt omdat vaccinaties voor kinderen de enige effectieve bescherming zijn tegen de verspreiding van potentieel levensbedreigende ziekten.