Cardiologie

De belangrijkste hartziekten zijn onder meer

  • myocardinfarct
  • Hartklepafwijkingen
  • Hartritmestoornissen
  • Hartfalen (hartinsufficiëntie)
  • Ziekten van de kransslagaders (coronaire hartziekten)
  • Ontsteking van de hartspier (myocarditis)

Cardiologen gebruiken verschillende onderzoeksmethoden om dergelijke hartziekten op te sporen. Deze omvatten het meten van de elektrische activiteit van het hart (elektrocardiografie, ECG), hartkatheteronderzoeken, cardiale echografie (echocardiografie) en computertomografie van het hart (cardiale CT).

Therapeutische maatregelen op de afdeling cardiologie van een ziekenhuis omvatten bijvoorbeeld

  • Basisintensieve medische zorg
  • Inbrengen van pacemakers
  • Behandeling van vernauwde kransslagaders met stents, PTCA
  • Behandeling van hartritmestoornissen met medicijnen of chirurgische ingrepen

Chirurgische ingrepen aan het hart vallen ook onder de hartchirurgie.

In Duitsland worden kinderen met een hartaandoening behandeld op speciale kindercardiologieafdelingen.