Hartstilstand: wat te doen?

Kort overzicht

 • Wat te doen bij hart- en vaatziekten? Bel de reddingsdienst, reanimatie
 • Hartstilstand – oorzaken: b.v. hartaanval, hartritmestoornissen, longembolie, bijna-verdrinking of verstikking, vergiftiging
 • Hartstilstand: wat doet de reddingsdienst? Hartmassage, beademing, defibrillatie, medicatie, behandeling van de onderliggende ziekte.

Hart- en vaatziekten: wat te doen?

Bij een hartstilstand (hartstilstand) moet de getroffen persoon zo snel mogelijk hulp krijgen. Want al na een paar minuten zonder bloedtoevoer beginnen de hersencellen af ​​te sterven! Als EHBO-er moet u daarom direct beginnen met reanimeren.

Reanimatie bij hartstilstand

 1. Controleer het bewustzijn en de ademhaling: Kijk of de patiënt reageert en nog steeds ademt (controleer of het hoofd enigszins gestrekt is; verwijder indien nodig een vreemd voorwerp uit de mond en keel).
 2. Alarmeer reddingsdienst: Indien dit nog niet is gebeurd, bel dan direct de ambulance of vraag iemand anders aanwezig om dit te doen.
 3. 2 x beademingen: beadem de patiënt na 30 compressies tweemaal (mond-op-mond of mond-op-neus).
 4. 30:2-cyclus: Ga door met de 30:2-cyclus (afwisselend 30 x borstcompressies en 2 x beademingen) totdat de spoedarts arriveert of de patiënt weer zelfstandig ademt. Wissel indien mogelijk af met een andere EHBO-er.
 5. Defibrillatie indien nodig: Als er een Automatische Externe Defibrillator (AED) in de buurt is, kunt u deze ook gebruiken voor reanimatie. Vraag indien nodig iemand om het apparaat op te halen terwijl u de patiënt zelf reanimeert zoals hierboven beschreven.

Voor meer gedetailleerde instructies over het reanimeren van volwassenen, zie het artikel Reanimatie. Voor meer informatie over het reanimeren van kinderen (vooral baby's en peuters), zie het artikel Reanimatie bij kinderen.

Als je bang bent om te beademen, doe dan gewoon borstcompressies. Dit is beter dan niets. Bovendien zit er vaak nog zuurstofrijke lucht in de longen van de bewusteloze persoon. Hartmassage pompt zuurstof met het bloed naar de hersenen.

Reanimatie: Waar u rekening mee moet houden

 • Voor de juiste frequentie tijdens borstcompressies kun je het ritme volgen van het nummer ‘Stayin’ Alive’ van de Bee Gees of ‘Rock Your Body’ van Justin Timberlake.
 • Het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED), zoals die op veel openbare plaatsen beschikbaar is, mag borstcompressies nooit vertragen of vervangen!
 • Wanneer u de defibrillator gebruikt, dient u de gesproken instructies of schriftelijke instructies van het apparaat op te volgen.

Hart- en vaatziekten: oorzaken

Een hartstilstand kan verschillende oorzaken hebben, zoals:

 • Myocardinfarct (belangrijkste oorzaak van cardiovasculair falen).
 • Coronaire hartziekte (CAD)
 • Hartritmestoornissen
 • ernstig hartfalen (hartinsufficiëntie)
 • abnormaal vergrote hartspier (gedilateerde cardiomyopathie)
 • acute longembolie
 • obstructie van de luchtwegen door ingeademde vreemde voorwerpen zoals water (verdrinking) of kleine voorwerpen (aspiratie van vreemd lichaam)
 • Ademhalingsstilstand als gevolg van falen van het ademhalingscentrum in de hersenen (bijvoorbeeld hersenbloeding) of verlamming van de ademhalingsspieren (bijvoorbeeld dwarslaesie)
 • Shock door massaal bloedverlies (bij ongeval met meerdere verwondingen = polytrauma)
 • ernstige hypothyreoïdie (traag werkende schildklier)
 • intoxicatie (alcohol, illegale drugs, enz.)

Hart- en vaatziekten: wanneer moet u een arts raadplegen?

Een hartstilstand is een levensbedreigende noodsituatie. U moet daarom altijd de spoedarts waarschuwen! Medische hulp is nog steeds nodig, zelfs als u de patiënt met succes heeft gereanimeerd voordat de ambulance arriveert (d.w.z. hartslag en ademhaling worden hervat).

Hartstilstand: wat doet de dokter?

De arts of paramedicus zal zogenaamde geavanceerde levensondersteuning (ALS) uitvoeren. Denk hierbij aan defibrillatie, het toedienen van medicijnen en het beveiligen van de luchtwegen. De basisreanimatie, dat wil zeggen hartmassage en beademing, wordt zo lang als nodig door de arts of paramedicus uitgevoerd. Vervolgens wordt de patiënt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de hartstilstand moet worden opgehelderd en indien nodig behandeld.