CAD / CAM-kunstgebitten

CAD / CAM kunstgebit zijn de fabricage van kronen, bruggen of implantaataccessoires die gebruik maken van computerondersteunde technologie. Zowel het ontwerp (CAD: Computer Aided Design) als de fabricage (CAM: Computer Aided Manufacturing) worden uitgevoerd met behulp van intelligente softwareprogramma's en door daarmee verbonden freeseenheden. Voorwaarde hiervoor waren de snelle ontwikkelingen in de computertechnologie van de afgelopen decennia, die het mogelijk hebben gemaakt om gecompliceerde programmabesturingen te koppelen aan freesmachines met uitgebreide bewegingsmogelijkheden. Oorspronkelijk ontwikkeld voor de lucht- en ruimtevaart- en automobielindustrie, werd de technologie uiteindelijk toegepast in de moderne tandtechniek. CAD / CAM-technologie kan alle stappen omvatten, van oppervlakteverwerving van de geprepareerde (gefreesde) tand tot het frezen van het werkstuk. Ten eerste moet de voorbereiding driedimensionaal worden overgedragen. Vervolgens wordt het werkstuk ontworpen, rekening houdend met de positionele relatie met de aangrenzende tanden en de tanden van de tegenoverliggende kaak. Ten slotte wordt het ontwerp door een freesrobot omgezet in het werkstuk. Terwijl de fabricage van kunstgebit in het achterste gebied is al vaak monolithisch (uit één stuk), kronen en bruggen in het meer esthetisch veeleisende anterieure gebied worden over het algemeen vervaardigd door eerst een CAD / CAM-raamwerk te vervaardigen en dit vervolgens te fineren met keramische materialen. Dit fineer- wordt nog met de hand aangebracht door een ervaren tandtechnicus in meerdere kleurlagen en daarna gebakken. CAD / CAM-technologie heeft het gebruik van hoogwaardige, biocompatibele keramische materialen (veldspaat, glaskeramiek, lithium disilicaat, zirkoniumdioxide). Echter, kobalt-chroomlegeringen, kunststoffen en biocompatibel titanium kunnen ook worden verwerkt met CAD / CAM-technologie.

Indicaties (toepassingsgebieden)

 • Inlays
 • Onlays
 • Gedeeltelijke kronen
 • veneers
 • Kronen / kaders
 • Bruggen / kaders
 • Implantaataccessoires
 • Implantaatsuperstructuren (kunstgebit op implantaten)
 • Bars
 • Gehechtheid
 • Voor keramiek: incompatibiliteit met metaallegeringen.

Contra-indicaties

 • In gevallen van bruxisme (tandenknarsen) dient het gebruik van keramiek zorgvuldig te worden overwogen, ook al is voor deze indicatie nu monolithisch zirkoniumoxide (bijv. BruxZir) beschikbaar.
 • Het fineren van CAD / CAM-kaders bij bruxisme vanwege het risico op chippen (afschuiving van de fineer- van het raamwerk tijdens het slijpen).
 • Monolithisch keramiek in het anterieure gebied - Monolithisch vervaardigde anterieure kronen voldoen niet aan hoge esthetische eisen. Hier moet de ervaren tandtechnicus zijn toevlucht nemen tot het individuele, met de hand gelegde keramiek fineer- van een CAD / CAM-framework.
 • Overgevoeligheid voor adhesief harsbevestigingsmateriaal - Hier is de keuze van tandheelkundig restauratiemateriaal beperkt tot materialen (zirkoniumoxide) die kunnen worden gebruikt met conventionele cementen (zink fosfaat, glasionomeer, carboxylaat).

Werkwijze

I. Procedure aan de stoel

Optische scanning van het preparaat wordt intraoraal uitgevoerd (in de mond) in de tandartspraktijk (stoelzijde: bij de tandartsstoel) door een camera met een kleintje hoofd, waarmee 3D-afbeeldingen kunnen worden gemaakt door het hele mond​ Er zijn camerasystemen beschikbaar waarbij de tanden gepoederd moeten worden voordat ze gescand worden (bijv. CEREC Bluecam) om reflecties te elimineren, evenals poeder-vrije camera's (bijv. CEREC Omnicam). Een anti-shake-functie zorgt ervoor dat het beeld alleen automatisch wordt geactiveerd als de camera stabiel staat. Moderne programma's leveren levensechte gemodelleerde voorstellen voor het ontwerpen van occlusale oppervlakken, die nog door de tandarts (CAD) moeten worden geïndividualiseerd. Het voltooide ontwerp wordt overgebracht naar een freeseenheid in de tandartspraktijk (bijv. CEREC MC X), die het volledige werkstuk uit een onbewerkt stuk bewerkt - meestal een keramisch monoblok (CAM). Het freesproces voor bijvoorbeeld een kroon duurt minder dan een kwartier. Daarna moet het werkstuk echter met de hand worden gepolijst. De voordelen van de stoelbehandeling zijn enerzijds dat er geen afdruk van de geprepareerde tand hoeft te worden gemaakt voor overdracht naar het tandtechnisch laboratorium en anderzijds dat de patiënt in één behandeling snel een definitieve restauratie kan krijgen. sessie. De klassieke indicatie voor de stoeltechniek is het herstel van individuele tanden, maar het vervaardigen van kleine bruggen is ook mogelijk. II. labside procedure

II.1 Tandarts

Voor CAD / CAM-werkstukken die in het laboratorium (labside) zijn geproduceerd, worden in de tandartspraktijk afdrukken van beide kaken gemaakt na voorbereiding (slijpen) van de te restaureren tanden. Daarnaast wordt er een beetregistratie uitgevoerd om de boven- en onderkaak ten opzichte van elkaar in positie te brengen. II.2 Laboratorium

II.2.1 Fabricage van modellen

In het laboratorium, gips modellen - een werkmodel (kaakmodel met de geprepareerde tanden) en een tegenkaakmodel - worden eerst conventioneel geproduceerd door de afdrukken te gieten. II.2.2 Scannen

De kaakmodellen worden door een scanproces naar het CAD / CAM-programma overgebracht. Afhankelijk van het systeem zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Digitalisering kan worden uitgevoerd met behulp van een camera of scannen met een laser. II.2.3 Computerondersteund ontwerp (CAD)

De scaneenheid brengt de verkregen gegevens over in een driedimensionale grafische weergave. Het ontwerp van het werkstuk is de verantwoordelijkheid van de ervaren tandtechnicus, die bij het modelleren wordt bijgestaan ​​door het software-archief, maar nog steeds moet voldoen aan functionele criteria zoals voorbereidingsmarge, positionele relatie tot aangrenzende tanden en beetsituatie, en ook rekening moet houden met esthetische overwegingen rekening mee houden. II.2.4 Computerondersteund frezen (CAM)

De ontwerpgegevens worden overgebracht naar een interne freeseenheid of naar een off-site productiecentrum. De freeseenheid creëert het werkstuk volledig automatisch vanuit het CAD-model door het werkstuk driedimensionaal naar de freeseenheid te verplaatsen of door zowel de freeseenheid als het werkstuk ten opzichte van elkaar te verplaatsen. Het maalproces houdt niet alleen rekening met de complexe geometrie van het driedimensionale model zelf: als zirkoniumoxide blanks worden gefreesd, die het voordeel hebben van een zachte, kalkachtige consistentie en pas het laatste sinterbakken ondergaan (sinteren: verhitten onder verhoogde druk, daardoor stollen en verharden) na het frezen, de volume krimp van ongeveer 30 procent die tijdens dit proces optreedt, moet ook in het programma worden opgenomen. II.2.5 Fineren van kaders

Als het CAD / CAM-werkstuk geen volledig keramische tandheelkundige restauratie is, maar aanvankelijk alleen een kroon- of brugframe, wordt het na het freesproces gefineerd in het conventionele sinterproces: geïndividualiseerde keramische massa's worden met de hand in meerdere lagen aangebracht en vervolgens gebakken op, waarbij het fineer ondergaat volume krimp, waarmee de tandtechnicus vooraf bij het aanbrengen rekening houdt. Volgend veneers hebben het esthetische voordeel van glazuur-achtige translucentie (lichttransmissie vergelijkbaar met natuurlijk tandglazuur). II.3 Tandarts

 • Controle van de voltooide gebitsprothese
 • Reiniging van de geprepareerde tanden
 • Proberen in het kunstgebit
 • Voorbereiding van tanden voor cementering - Als adhesief cementeren is gepland, de glazuur de randen worden gedurende ongeveer 35 seconden geconditioneerd met 30% fosforzuurgel; dentine etsen gedurende maximaal 15 sec, daarna aanbrengen van een dentinebindmiddel op het dentine, dat pas voorzichtig wordt gedroogd of weer licht bevochtigd.
 • Voorbereiding van de prothese - etsen van de binnenkant van de kroon met fluorwaterstofzuur (niet voor zirkoniumoxide), grondig afspuiten en silaniseren
 • Inbrengen van de kroon in lijmtechniek - met een dubbele uitharding (zowel door licht geïnitieerd als chemisch uithardend) en hoogviskeuze bevestigingscomposiet (hars); overtollig cement wordt verwijderd voordat het met licht uithardt; voldoende polymerisatietijd (tijd gedurende welke de monomere basisbouwstenen van het materiaal chemisch combineren om een ​​polymeer te vormen), gedurende welke de kroon van alle kanten wordt belicht, moet in acht worden genomen.
 • Controle en correctie van afsluiting (laatste bijt- en kauwbewegingen).
 • De randen afwerken met polijstdiamanten met ultrafijne korrel en rubberen polijstmachines.
 • Fluoridering - voor inlays, onlays en gedeeltelijke kronen om de oppervlaktestructuur van de rest te verbeteren glazuur.

Mogelijke complicaties

 • Complicaties kunnen ontstaan ​​door de veelheid aan techniekgevoelige stappen en uiteindelijk leiden op onnauwkeurigheden in termen van pasvorm of beet.
 • In gefineerde raamwerken, risico op afbrokkeling: afschuiving van de fineerkeramiek van het raamwerk onder belasting.
 • Breuk (breuk)
 • Gevoeligheden van de tanden (overgevoeligheden) als gevolg van fouten bij het bevestigen
 • Kroonmarge cariës - vanwege onvoldoende mondhygiëne of wegspoelen van bevestigingsmateriaal uit de lijmverbinding.