Bromocriptine: effecten, gebruik, bijwerkingen

Hoe bromocriptine werkt

Bromocriptine is chemisch gezien een ergot-alkaloïde. Het actieve ingrediënt bindt zich aan bindingsplaatsen (receptoren) van de zenuwboodschapper dopamine en activeert deze, waardoor de afgifte van prolactine uit de hypofysevoorkwab wordt geremd. De activering van dopaminereceptoren wordt ook gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson en acromegalie (verhoogde groei van bepaalde lichaamsdelen).

Zenuwcellen in het menselijk brein communiceren met elkaar via boodschapperstoffen (neurotransmitters). Dergelijke neurotransmitters kunnen door de ene cel worden uitgescheiden en door de volgende worden waargenomen via bepaalde receptoren op het oppervlak ervan. Op deze manier wordt een specifiek signaal verzonden.

Bromocriptine bootst het effect van dopamine na in bepaalde delen van de hersenen als er een tekort aan is. Bij de ziekte van Parkinson ontstaat een dergelijk tekort doordat dopaminevormende zenuwcellen in de middenhersenen steeds meer afsterven. Deze cellen scheiden hun boodschappersubstantie af via lange projecties in bepaalde delen van de grote hersenen, het putamen, een deel van de basale ganglia.

De basale ganglia zijn de hersengebieden die de bewegingen van het lichaam controleren. Het gebrek aan dopamine zorgt er daarom voor dat Parkinsonpatiënten stijfheid en bewegingsstijfheid ervaren, doorgaans verminderde bewegingen, en trillende handen. Bromocriptine kan als dopamine-agonist deze symptomen verlichten.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

Bromocriptine wordt na inname als tablet snel in de darm geabsorbeerd, maar slechts iets minder dan de helft wordt geabsorbeerd. Een groot deel ervan wordt in de lever afgebroken voordat het de grote bloedbaan bereikt (het zogenaamde ‘first-pass’-effect). Hierdoor bereikt slechts iets minder dan vijf procent van de werkzame stof via de bloedbaan de hersenen.

Bromocriptine wordt door de lever afgebroken en via de ontlasting uitgescheiden. Anderhalve dag na inname van het medicijn is het bromocriptinegehalte in het lichaam weer gehalveerd.

Wanneer wordt bromocriptine gebruikt?

De indicaties voor gebruik (indicaties) van bromocriptine in Duitsland zijn onder meer:

 • Preventie of onderdrukking van natuurlijke lactatie na de bevalling in medisch verantwoorde gevallen.
 • Galactorroe-amenorroe-syndroom (stoornis van de melkproductie en afwezigheid van menstruatie)
 • Secundair galactorroe-amenorroe-syndroom veroorzaakt door medicatie (bijv. psychotrope geneesmiddelen)
 • Behandeling van acromegalie (alleen gebruikt of in combinatie met een chirurgische behandeling of radiotherapie).

In Zwitserland is bromocriptine goedgekeurd voor:

 • Acromegalie (alleen gebruikt of in combinatie met een chirurgische behandeling of radiotherapie)
 • Hyperprolactinemie bij mannen (zoals prolactinegerelateerd hypogonadisme of prolactinoom)
 • Lactatieremming na de bevalling om medische redenen
 • Menstruatiecyclusstoornissen en onvruchtbaarheid (onvruchtbaarheid) bij vrouwen
 • Ziekte van Parkinson (alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen tegen Parkinson)

De behandeling is van korte duur gedurende twee weken bij het afwennen of permanent bij de behandeling van chronische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson.

Er zijn momenteel geen preparaten met de werkzame stof bromocriptine op de markt in Oostenrijk.

Hoe bromocriptine wordt gebruikt

Het dagelijkse totaal wordt gelijkmatig over de dag verdeeld in drie tot vier individuele doses, ingenomen tijdens of onmiddellijk na een maaltijd met een glas water.

Wat zijn de bijwerkingen van bromocriptine?

Bijwerkingen bij meer dan één op de tien patiënten zijn onder meer hoofdpijn, duizeligheid, flauwvallen, vermoeidheid, depressieve stemming en maag-darmklachten (zoals misselijkheid, obstipatie, diarree, een opgeblazen gevoel, krampen en pijn).

Ook mogelijk zijn verwarring, opwinding, wanen, slaapstoornissen, angst, bewegingsstoornissen, gezichtsstoornissen, verstopte neus, droge mond, haaruitval, spierkrampen, ongemak tijdens het plassen en allergische reacties (zwelling, roodheid en pijn).

Indien allergische symptomen optreden na inname van Bromocriptine dient u een arts te waarschuwen.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van bromocriptine?

Contra-indicaties

Bromocriptine mag in de volgende gevallen niet worden gebruikt:

 • “zwangerschapsvergiftiging” (gestosis)
 • ongecontroleerde hoge bloeddruk
 • hypertensie tijdens de zwangerschap of in het kraambed
 • bewijs van hartklepziekte voorafgaand aan het starten van een langdurige behandeling met bromocriptine
 • voor de behandeling van niet-levensbedreigende indicaties, als er tegelijkertijd sprake is van een ernstige cardiovasculaire of psychische aandoening

Geneesmiddelinteracties

De combinatie van bromocriptine en andere middelen kan leiden tot geneesmiddelinteracties:

Bromocriptine wordt in de lever afgebroken door bepaalde enzymen (cytochroom P450 3A4) die ook veel andere geneesmiddelen metaboliseren. Bij gelijktijdige inname kan de afbraak ervan worden geremd, zodat de betreffende werkzame stof zich in het lichaam ophoopt en tot ernstige of zelfs toxische bijwerkingen kan leiden.

Omgekeerd kunnen sommige geneesmiddelen het effect van bromocriptine verzwakken. Deze omvatten dopamine-antagonisten (zoals metoclopramide en domperidon) en oudere antipsychotica (zoals haloperidol en chloorprothixeen). Behandeling met het antischimmelmedicijn griseofulvin of het borstkankermedicijn tamoxifen kan de effecten van bromocriptine volledig omkeren.

Tijdens de behandeling mag u alleen voorzichtig zijn met het drinken van alcohol, omdat het dan minder goed wordt verdragen (zogenaamde alcoholintolerantie).

Rijden en bedienen van machines

Vanwege het risico op flauwvallen mag u tijdens de behandeling geen motorvoertuig besturen of zware machines bedienen.

Leeftijdsbeperking

Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van bromocriptine bij kinderen jonger dan zeven jaar. Elk gebruik in deze leeftijdsgroep vereist daarom een ​​strikte medische risico-batenanalyse.

Zwangerschap en borstvoeding

Tot nu toe is er geen intolerantie waargenomen bij kinderen die borstvoeding krijgen wanneer de moeder bromocriptine heeft ingenomen. Tijdens de behandeling droogt de melkstroom echter op. Daarom mogen vrouwen die borstvoeding geven alleen bromocriptine gebruiken als dit effect gewenst is of als behandeling met bromocriptine onvermijdelijk is.

Hoe krijgt u medicijnen met bromocriptine?

Geneesmiddelen die bromocriptine bevatten, zijn in Duitsland en Zwitserland op recept verkrijgbaar in elke dosering en verpakkingsgrootte.

In Oostenrijk zijn er momenteel geen preparaten met de werkzame stof bromocriptine op de markt.

Sinds wanneer is bromocriptine bekend?

De systematische studie van derivaten van ergot-alkaloïden, die van nature voorkomen in de moederkorenschimmel, leidde in de jaren vijftig en zestig tot de ontwikkeling van bromocriptine. De verbinding werd in 1950 voor klinisch gebruik geïntroduceerd.