Bromelaïne: effecten, toepassingen, bijwerkingen

Hoe bromelaïne werkt

Volgens onderzoek heeft het enzymmengsel bromelaïne verschillende effecten. Het remt zwelling (oedeem) na een verwonding of operatie en beïnvloedt de bloedstolling door onder andere de bloedingstijd te verlengen en te voorkomen dat bloedplaatjes samenklonteren.

Bovendien vertoont bromelaïne ontstekingsremmende eigenschappen en kan het, vanwege zijn eiwitsplitsende eigenschappen, de spijsvertering bevorderen (zoals bij ziekten van de alvleesklier, die normaal gesproken spijsverteringsenzymen produceert).

Bovendien is het bromelaïne-effect op verschillende soorten kanker en inflammatoire rectale veranderingen, die mogelijke precancereuze laesies zijn, onderzocht. Er werd een positief effect gevonden. Het actieve ingrediënt ananas kan echter niet worden beschouwd als de enige therapie tegen kanker.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

Na opname in de bloedbaan kan bromelaïne door het lichaam worden verspreid. De afbraak ervan vindt plaats in de lever – hoe snel is onduidelijk. De individuele constitutie en gezondheidstoestand van een persoon hebben waarschijnlijk invloed op de mate van achteruitgang.

Wanneer wordt bromelaïne gebruikt?

Bromelaïne wordt in Duitsland en Oostenrijk gebruikt als aanvullende therapie voor zwellingen na operaties en verwondingen, vooral van de neus en sinussen.

In combinatie met andere enzymen wordt bromelaïne ook gebruikt voor de behandeling van oppervlakkige flebitis, reumatische aandoeningen en ontstekingen van de urinewegen en geslachtsorganen.

Daarnaast wordt het in speciale brandwondenklinieken voor ernstige brandwonden gebruikt in de vorm van een gel om de brandwonden op de wonden te verwijderen.

Soms wordt bromelaïne ook gegeven om de spijsvertering te bevorderen (als voedingssupplement).

Zonder medisch advies (als zelfmedicatie) mag bromelaïne slechts enkele dagen worden ingenomen. Onder medisch toezicht kan het actieve ingrediënt voor langere tijd worden gebruikt.

Hoe bromelaïne wordt gebruikt

Het meest voorkomende gebruik van bromelaïne is als maagsapresistente tablet, minstens een half uur tot een uur vóór een maaltijd. De enterische coating is nodig om te voorkomen dat het eiwit in de maag wordt verteerd. Het tablet lost dus alleen op in de darm en de vrijgekomen bromelaïne kan van daaruit in het bloed worden opgenomen.

De opname van eiwitten via het darmslijmvlies is tamelijk ongebruikelijk en komt zelden voor, maar is in onderzoeken wel bewezen voor de werkzame stof bromelaïne. Via het bloed kan het zijn werkingsplaatsen, zoals de sinussen, bereiken.

De dosering van de verschillende preparaten varieert. Volg daarom de doseringsinstructies van de bijsluiter of die van uw arts.

Wat zijn de bijwerkingen van bromelaïne?

Huiduitslag, astma-achtige symptomen en allergische reacties komen voor bij elke tiende tot honderdste behandelde persoon. Als dit gebeurt, moet de therapie onmiddellijk worden onderbroken en moet een arts worden gewaarschuwd.

Af en toe (dwz bij één op de honderd tot één op de duizend patiënten) komen spijsverteringsstoornissen, maagklachten en diarree voor als bijwerkingen.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van bromelaïne?

Contra-indicaties

Bromelaïne mag niet worden ingenomen door:

  • overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de andere bestanddelen van het geneesmiddel

Bijzondere voorzichtigheid is geboden als tegelijkertijd antistollingsmiddelen of bloedplaatjesaggregatieremmers worden ingenomen (bijv. fenprocoumon, warfarine, acetylsalicylzuur = ASS, prasugrel).

Interacties met andere geneesmiddelen

Vanwege het effect op de bloedstolling kan bromelaïne de bloedingsneiging vergroten. Dit geldt des te meer als ook anticoagulantia (zoals warfarine) of bloedplaatjesaggregatieremmers (zoals ASA, prasugrel) worden gebruikt.

Leeftijdsbeperking

De leeftijdsbeperking is afhankelijk van de voorbereiding. In sommige gevallen wordt het niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 12 jaar, in andere gevallen voor kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bewijs van schadelijke effecten van bromelaïne bij zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven is niet bekend. Omdat er echter onvoldoende gegevens zijn over het gebruik van bromelaïne tijdens zwangerschap en borstvoeding, wordt het gebruik ervan niet aanbevolen.

Wanneer moeders die borstvoeding geven de gel gebruiken om brandwonden te verwijderen, moeten ze vanaf de eerste dag van gebruik gedurende ten minste vier dagen stoppen met het geven van borstvoeding.

Hoe u medicijnen kunt verkrijgen met bromelaïne

De maagsapresistente tabletten die geschikt zijn voor zelfmedicatie zijn alleen verkrijgbaar in apotheken in Duitsland en Oostenrijk, maar niet op recept. In Zwitserland zijn momenteel geen geneesmiddelen geregistreerd die bromelaïne bevatten.

Daarnaast zijn er in alle drie de landen voedingssupplementen die bromelaïne bevatten.

Hoe lang is bromelaïne bekend?

De ananas werd enkele honderden jaren vóór het tijdperk van de moderne geneeskunde in de volksgeneeskunde gebruikt. Het ingrediënt bromelaïne werd in 1891 ontdekt in de ananasplant en geïdentificeerd als een eiwitsplitsend enzym. In 1957 werd het actieve ingrediënt voor het eerst therapeutisch gebruikt.