Bromazepam: effecten, gebruik, bijwerkingen

Hoe bromazepam werkt

In therapeutische doses heeft bromazepam voornamelijk anxiolytische en sedatieve eigenschappen. Het effect wordt veroorzaakt door binding aan een belangrijke bindingsplaats (receptor) voor zenuwcellen, de zogenaamde GABA-receptor (gamma-aminoboterzuurreceptor).

De zenuwcellen van het menselijk brein communiceren door middel van boodschapperstoffen (neurotransmitters), die door de ene zenuwcel worden afgegeven en via bepaalde receptoren door de volgende zenuwcel worden waargenomen. Dit resulteert in zeer complexe circuits, omdat één zenuwcel soms in contact staat met duizenden andere en er bovendien verschillende neurotransmitters zijn.

Sommige prikkelen de daaropvolgende zenuwcel en zenden zo een signaal uit, andere remmen deze signaaloverdracht (remmende neurotransmitters). Adrenaline activeert bijvoorbeeld het zenuwstelsel en bevordert de motivatie, terwijl GABA een dempend effect heeft.

Benzodiazepinen zoals bromazepam werken in op de receptoren voor GABA en zorgen ervoor dat de receptor gevoeliger reageert op de neurotransmitter. Dit betekent dat lagere GABA-waarden sneller tot slaperigheid leiden of dat constante GABA-waarden een grotere slaperigheid van het zenuwstelsel veroorzaken.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

Deze zogenaamde “halfwaardetijd” kan toenemen met de leeftijd – de uitscheiding is dan langzamer. Om deze reden is op oudere leeftijd vaak een lagere dosering nodig.

Wanneer wordt bromazepam gebruikt?

Bromazepam wordt gebruikt om de symptomen van acute en chronische toestanden van agitatie, spanning en angst te verlichten. Vanwege de lange werkingsduur is het gebruik als slaappil alleen gerechtvaardigd als overdag ook een kalmerend effect gewenst is.

De behandeling moet zo kort mogelijk duren en niet langer dan vier weken duren, aangezien bromazepam zeer verslavend is.

Hoe bromazepam wordt gebruikt

Bromazepam wordt in de vorm van tabletten ingenomen. De behandeling wordt gewoonlijk gestart met een dosering van drie milligram per dag, als enkele dosis 's avonds.

Bij bijzonder ernstige ziekten kan de dosis worden verhoogd tot maximaal twaalf milligram bromazepam per dag, waarna de dosis gedurende de dag in meerdere enkelvoudige doses wordt verdeeld.

Wat zijn de bijwerkingen van bromazepam?

Bijwerkingen zoals depressie, geheugenverlies, vermoeidheid, slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, verminderd reactievermogen, vermoeidheid en overangst kunnen zeer vaak voorkomen (bij meer dan één op de tien behandelde mensen).

Er bestaat ook een risico op ‘paradoxale’ reacties na inname van bromazepam. Na inname van het medicijn vertoont de patiënt opgewonden en agressief gedrag, prikkelbaarheid, rusteloosheid, nervositeit, angst en slaapstoornissen.

Dergelijke paradoxale reacties worden vaker waargenomen bij kinderen en ouderen.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van bromazepam?

Contra-indicaties

Bromazepam mag niet worden ingenomen als:

  • Bekende afhankelijkheid
  • Myasthenia gravis (pathologische spierzwakte)
  • Ernstige ademhalingszwakte (ademhalingsinsufficiëntie)
  • Slaapapneu-syndroom
  • Ernstige leverdisfunctie

Interacties

De gelijktijdige inname van andere stoffen die op het centrale zenuwstelsel inwerken, kan leiden tot verhoogde ademhalingsonderdrukking en sedatie. Deze omvatten werkzame stoffen voor schizofrenie en psychoses, kalmerende middelen, slaappillen, antidepressiva, anesthetica, anxiolytica, anti-epileptica, allergiemedicijnen (anti-allergica) en vooral alcohol.

Andere geneesmiddelen die via dezelfde leverenzymsystemen (cytochroom P450) worden afgebroken als bromazepam, kunnen de afbraak ervan vertragen. Dit versterkt en verlengt de werking van bromazepam.

Vermogen om te rijden en zware machines te bedienen

Er is een verhoogd risico op vallen na het gebruik van bromazepam, vooral bij oudere patiënten. Er is ook een verhoogd risico op ongevallen bij het bedienen van zware machines en het besturen van voertuigen.

Leeftijdsbeperking

Het gebruik van bromazepam bij kinderen en adolescenten is ongebruikelijk en wordt alleen voorgeschreven door een arts na zorgvuldige afweging van de risico’s en voordelen. De dosis moet worden aangepast aan het lagere lichaamsgewicht.

Bij oudere patiënten en patiënten met een leverfunctiestoornis moet de dosering indien nodig worden verlaagd.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik bij zwangere vrouwen. Dierstudies hebben echter mogelijke schade aan het kind aangetoond. Daarom mag bromazepam niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt of alleen als dit absoluut noodzakelijk is.

Als bromazepam kort voor de geboorte wordt ingenomen, kan het kind na de geboorte symptomen van benzodiazepine-intoxicatie (“floppy-infant-syndroom”) vertonen. Dit wordt gekenmerkt door een verminderde spierspanning, lage bloeddruk, onvermogen om te drinken, lage lichaamstemperatuur en een zeer zwakke ademhaling.

Als er een indicatie bestaat voor langdurig gebruik tijdens de borstvoeding, moet het kind dat borstvoeding krijgt, geobserveerd worden op bijwerkingen. Indien nodig moet een overstap naar flesvoeding worden overwogen.

Hoe u medicijnen kunt verkrijgen met bromazepam

Medicijnen die bromazepam bevatten, zijn in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland alleen op recept verkrijgbaar, omdat het gebruik ervan strikt medisch toezicht vereist. Ze zijn daarom alleen op doktersrecept verkrijgbaar bij de apotheek.

Hoe lang is bromazepam bekend?

De benzodiazepine bromazepam werd in 1963 gepatenteerd en onderging klinische ontwikkeling in de jaren zeventig. Het werd in 1970 op de Duitse farmaceutische markt gelanceerd. Generieke geneesmiddelen zijn nu beschikbaar.