Borstkanker: behandelingssucces en prognose

Wat is de kans op herstel van borstkanker?

Borstkanker is in principe een geneesbare ziekte, maar bij sommige patiënten is het dodelijk. De kansen op genezing van borstkanker variëren sterk van persoon tot persoon en zijn van veel factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld:

  • De leeftijd van de patiënt: Patiënten jonger dan 35 jaar hebben een grotere kans op recidieven en hebben over het algemeen een minder gunstige prognose dan oudere patiënten.
  • Soort borstkanker: er zijn verschillende soorten borstkanker. Sommige zijn beter te genezen dan andere. Zo heeft inflammatoir borstcarcinoom doorgaans een ongunstige prognose, terwijl tubulair borstcarcinoom een ​​bijzonder gunstige prognose heeft.

Er zijn nog een aantal andere factoren die de kansen op genezing beïnvloeden. Deze omvatten bijvoorbeeld de mate van degeneratie van de tumor en zogenaamde voorspellende factoren.

Degeneratiegraad (“grading”) van de tumor

G1-tumoren zijn het minst gedegenereerd. Ze lijken nog steeds sterk op het oorspronkelijke weefsel, dat wil zeggen goed gedifferentieerd. G1-tumorcellen groeien gewoonlijk langzaam en minder agressief. Dit heeft meestal een positief effect op de kansen op genezing van borstkanker.

Bij ernstig gedegenereerde borstcarcinomen (G3-tumoren) is de situatie heel anders: hun cellen zijn slecht gedifferentieerd, groeien meestal snel en dringen agressief het omliggende weefsel binnen – dit verergert de kansen op genezing.

Voorspellende factoren

Elk borstcarcinoom heeft bepaalde kenmerken die de groei ervan bepalen en variëren van patiënt tot patiënt. Sommige hebben bijvoorbeeld heel veel hormoonreceptoren en/of HER2-receptoren op het oppervlak van hun cellen, terwijl andere dat niet hebben.

Wat is de prognose van borstkanker in elk stadium?

Borstkanker wordt onderverdeeld in vijf verschillende stadia, afhankelijk van hoe groot de tumoren zijn, hoe ze het omliggende weefsel beïnvloeden en of en in welke mate ze dochtertumoren hebben gevormd. De schaal gaat van 0 tot IV, waarbij IV de hoogste trap is.

De kansen op genezing en overleving variëren echter sterk en zijn afhankelijk van de interactie van verschillende factoren – niet alleen van het stadium van borstkanker.

Borstkanker: lokaal recidief en metastasen

Sommige patiënten ontwikkelen een lokaal recidief nadat de behandeling is voltooid. Dit betekent dat de tumor op dezelfde plaats terugkeert.