Preventie van borstkanker: vroege detectie

Wat is borstkankerscreening?

Borstkankerscreening omvat een reeks reguliere onderzoeken die erop gericht zijn eventuele bestaande borstkanker in een vroeg stadium op te sporen. Hiervoor gebruikt de arts verschillende onderzoeksmethoden waarmee een kwaadaardige tumor in de borst kan worden opgespoord:

 • Palpatie van de borst
 • Echografisch onderzoek (echografie)
 • Mammografie (röntgenfoto van de thorax)
 • Indien nodig magnetische resonantiebeeldvorming

Naast regelmatige bezoeken aan de arts wordt vrouwen aangeraden om één keer per maand zelf hun borsten zorgvuldig te palperen, om veranderingen in een vroeg stadium te kunnen opmerken.

Als onderdeel van de wettelijke borstkankerscreening vergoeden zorgverzekeraars de kosten van diverse vroegtijdige opsporingsmaatregelen. Sommige hiervan zijn beter geschikt voor jongere vrouwen, andere voor oudere vrouwen. Deskundigen raden daarom verschillende onderzoeken aan, afhankelijk van de leeftijd van de patiënt. Ook het individuele risico op het ontwikkelen van borstkanker speelt een rol.

Borstkankerscreening vanaf 20 jaar

Borstkankerscreening vanaf 30 jaar

Vanaf 30 jaar maakt jaarlijks een borstonderzoek door een gynaecoloog deel uit van de wettelijke borstkankerscreening. Als de arts afwijkingen constateert, zal hij of zij een echografisch onderzoek uitvoeren. Hij kan de patiënt ook doorverwijzen naar een arts met de juiste kwalificaties of naar een erkend borstkankercentrum. Een mammografie kan ook nodig zijn.

Borstkankerscreening vanaf 40 jaar

Deskundigen raden vrouwen tussen de 40 en 49 jaar ook aan om jaarlijks een borstonderzoek te laten doen door hun gynaecoloog. Als er afwijkingen zijn, bestelt de arts vaak direct een mammografie. In sommige gevallen kan hij of zij ook een echografisch onderzoek uitvoeren, bijvoorbeeld als het borstweefsel erg dicht is of bij een specifieke mammografie-uitslag. Soms is een magnetische resonantie beeldvorming (MRI) ook nuttig.

Borstkankerscreening vanaf 50 jaar

Borstkankerscreening vanaf 70 jaar

Borstkankerscreening in deze leeftijdsgroep omvat een jaarlijkse palpatie van de borst en – als de palpatie opvallend is – een mammografie. Voor vrouwen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van de ziekte is het alleen raadzaam om routinematig een mammografie te laten uitvoeren, en alleen als hun gezondheidstoestand dit toelaat.

Borstkankerscreening voor vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker

Als vrouwen een verhoogd risico op borstkanker hebben, is intensievere borstkankerscreening raadzaam. Dit betekent vaker screeningsonderzoek en mogelijk aanvullende maatregelen. Hoe geïntensiveerd borstkankeronderzoek er in individuele gevallen precies uitziet, hangt af van hoe oud de patiënt is en hoeveel haar risico op borstkanker is verhoogd.

De Werkgroep Gynaecologische Oncologie heeft de volgende onderzoeken voor ogen als onderdeel van de intensievere borstkankerscreening bij hoogrisicopatiënten:

 • Borstecho: elke zes maanden vanaf 25 jaar
 • Mammografie: elke één tot twee jaar vanaf de leeftijd van 40 jaar, mogelijk zelfs eerder als er een hoger risico bestaat – bijvoorbeeld vanwege dicht borstklierweefsel
 • Magnetische resonantie beeldvorming: jaarlijks als er een zeer hoog risico op borstkanker bestaat, vanaf 25 jaar
 • Magnetische resonantie beeldvorming: jaarlijks vanaf 25 jaar; indien nodig ook echografie van de borst – bijvoorbeeld vanwege dicht borstklierweefsel
 • Mammografie: jaarlijks vanaf 35 jaar
 • Magnetische resonantie beeldvorming: jaarlijks vanaf 20 jaar als de kans op borstkanker zeer hoog is
 • Mammografie: jaarlijks vanaf 40 jaar, bij hoger risico

Een verhoogd risico op borstkanker hebben bijvoorbeeld vrouwen van wie de moeder, zus, grootmoeder en/of tante al borstkanker (of eierstokkanker) hebben gekregen. Er kan dan sprake zijn van een mutatie van bepaalde risicogenen (borstkankergenen BRCA1 en BRCA2) in de familie. Een genentest zal dit uitwijzen.

Daarnaast is een fijnmazig screeningsonderzoek naar borstkanker aan te raden als er al opvallende maar goedaardige weefselveranderingen in de borst zijn.

Als u een verhoogd risico op borstkanker heeft, bespreek dan met uw gynaecoloog welke maatregelen voor borstkankerscreening in uw geval zinvol zijn.

Borstkankerscreening: moet u dat doen?

Artsen en wetenschappers uit verschillende disciplines hebben de voordelen zorgvuldig afgewogen tegen de mogelijke risico's van screeningsexamens voor borstkanker en op basis van het risico-batenprofiel aanbevelingen voor borstkankerscreening per leeftijdsgroep opgesteld.

Wat zeker is, is dat het vroegtijdig opsporen van kanker in de borst de kansen op genezing vergroot. Studies hebben aangetoond dat routinematige mammografiescreening bij vrouwen tussen de 50 en 69 jaar het aantal sterfgevallen door borstkanker vermindert. Als gevolg hiervan raden artsen gewoonlijk aan dat vrouwen deelnemen aan screeningsexamens.