Borderline-relatie: kenmerken, tips

Wat zijn de kenmerken van relaties met borderlinepatiënten?

Relaties zijn voor de meeste mensen een uitdaging. Het betekent compromissen sluiten, soms terugdeinzen, en conflicten oplossen. Voor borderlinepatiënten zijn deze uitdagingen bijzonder moeilijk te overwinnen. De onverwachte stemmingswisselingen, de snelle prikkelbaarheid en de lage frustratietolerantie van mensen met het borderlinesyndroom stellen de relaties met anderen op de proef.

Mensen met borderline maken vaak een exclusieve claim op naaste mensen. Ze worden snel jaloers. Vroeg of laat wordt de aanvankelijk verafgoodde persoon de vijand. Zo intens als de partner of vriend in het begin werd aanbeden, wordt hij nu gehaat.

Kinderlijk gedrag komt ook voor bij sommige borderlinepatiënten. Wetenschappers hebben dit vooral ontdekt bij mensen die als kind seksueel of emotioneel zijn misbruikt of in de steek zijn gelaten.

Lees hier meer over een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Separatie

Omgaan met Borderline is moeilijk, zowel voor patiënten als voor partners en vrienden. Voor mensen met Borderline zijn de oorzaken van hun fluctuerende emoties moeilijk te identificeren. De emoties zijn voor de getroffen persoon net zo onverwacht als voor de andere persoon. Uit angst voor negatieve gevoelens of om in de steek gelaten te worden, houden borderlinepatiënten dan vaak afstand en beëindigen ze relaties snel.

Welke relatiepatronen bestaan ​​er in een partnerschap?

Mensen met borderline zijn erg bang om alleen te zijn. Tegelijkertijd kunnen ze relaties niet lang volhouden. Ze springen vaak van de ene relatie naar de andere. Het plotseling beëindigen van relaties is een typisch kenmerk van Borderline. Het is daarom niet eenvoudig om een ​​langdurige relatie met een borderlinepartner te onderhouden.

In de context van deze wederzijdse afhankelijkheid doet de partner vaak alles voor de getroffen persoon en plaatst hij zijn eigen behoeften op de achtergrond. Dit bestendigt of versterkt zelfs de psychische stoornis. Het is belangrijk dat de partner de verstoorde gedragspatronen in de borderlinerelatie herkent en hulp zoekt. Samen met de therapeut werkt het koppel vervolgens aan het verzoenen van hun eigen behoeften en die van de ander.

Liefde en seksualiteit

Vaak zijn borderliners onduidelijk over hun seksuele geaardheid. De moeilijkheden met de eigen identiteit komen namelijk ook naar voren als het gaat om hun seksuele geaardheid. Hun seksuele openheid in combinatie met impulsiviteit heeft soms een zeer aantrekkelijk effect op andere mensen. Borderliners lopen dus het risico opnieuw in een misbruiksituatie terecht te komen zonder dat ze het meteen merken.

Vriendschap

Of het nu gaat om een ​​liefdesrelatie of een vriendschap: omgaan met borderlinepatiënten is altijd een evenwichtsoefening. De constante verandering tussen nabijheid en afstand, de emotionele achtbaanritten en de woede-uitbarstingen zijn op de lange termijn moeilijk te verdragen. Wanneer borderlinepatiënten het contact verbreken, is dat vaak een vorm van zelfbescherming.

Familie

Adolescenten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis kunnen de gezinsdynamiek snel veranderen. Ze vestigen de aandacht op zichzelf. Risicovol gedrag, stemmingswisselingen en soms zelfmoordpogingen maken deel uit van de psychische stoornis. Borderline-familieleden zijn vaak verontrust door het gedrag van het getroffen familielid. Ze hebben moeite met het begrijpen van de acties en voelen zich vaak hulpeloos.

Borderliners hebben doorgaans te maken gehad met onvriendelijkheid en verwaarlozing van één of beide ouders. Vaak is het een combinatie van te weinig zorg en tegelijkertijd te veel controle die trauma's bij de patiënten tijdens de kindertijd teweeg heeft gebracht. Bovendien zijn er genetische invloeden die het ontstaan ​​van de ziekte bevorderen.

Tips voor het omgaan met borderliners

Bij borderlinepatiënten wordt in ieder geval een therapeutische behandeling – poliklinisch of intramuraal – aanbevolen. Indien mogelijk betrekt de therapeut familieleden of partners. De therapeut informeert de gezinsleden eerst uitgebreid over de psychische stoornis. Kennis over het borderlinesyndroom is een belangrijke eerste stap om de getroffen persoon beter te begrijpen.

Therapeutische behandeling duurt vaak vele jaren, omdat borderline een zeer diepgaande stoornis is. Omgaan met de psychische stoornis is een veeleisend leerproces voor zowel de getroffen persoon als zijn familie, partner of vrienden. De steun van naaste mensen is echter erg belangrijk voor mensen met borderline en bevordert een positieve ontwikkeling.

Daarnaast is het belangrijk dat familieleden van getroffenen ook aandacht besteden aan hun eigen welzijn. Het is raadzaam om indien nodig steun te zoeken en telkens weer een pauze te nemen van de uitdagende interactie met de borderlinepatiënt om de batterijen weer op te laden.

Contact met familieleden van andere borderlinepatiënten helpt doorgaans ook om de eigen lasten te verlichten. In groepen familieleden profiteert men vaak van de kennis en ervaring van andere familieleden.

Daarnaast is het zinvol om de zieke partner aan te moedigen in therapie te gaan en hem of haar daarbij te ondersteunen.

En vergeet ondanks alle moeilijkheden niet: een borderline-relatie is vaak ook verrijkend als je de uitdagingen samen aangaat. Professionele ondersteuning op dit traject is sterk aan te raden en in veel gevallen ook noodzakelijk.