Beenmergontsteking (osteomyelitis): preventie

Voorkomen osteomyelitis (beenmerg ontsteking), moet aandacht worden besteed aan het verminderen van individuele risicofactoren.

Systemische risicofactoren

 • Oude mensen
 • pasgeborenen
 • Voeding
  • Ondervoeding (ondervoeding)
 • Consumptie van stimulerende middelen
  • Tabak (roken)
 • Kwaadaardige neoplasmata, niet gespecificeerd.
 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Immuunsysteemaandoeningen, niet gespecificeerd
 • Leverinsufficiëntie (leverzwakte)
 • Nierinsufficiëntie (nierzwakte)
 • Ademhalingsinsufficiëntie ("ademhalingszwakte").
 • Medicijnen: immunosuppressie door chemotherapie

Lokale risicofactoren

 • Uitgebreide littekens
 • Chronisch lymfoedeem in het getroffen gebied
 • Chronische veneuze insufficiëntie (CVI)
 • Macroangiopathie (vasculaire veranderingen in de grote en grotere slagaders van het lichaam).
 • Neuropathie (verzamelnaam voor veel ziekten van de perifere zenuwstelsel).
 • Stralingsfibrose
 • vasculitis (vasculaire ontsteking) van klein schepen.