Lichaamstherapie: methode, doelstellingen, toepassingsgebieden

Wat is lichaamstherapie?

Spierspanning, rugpijn en andere aandoeningen aan het bewegingsapparaat behoren tot de meest voorkomende redenen voor arbeidsongeschiktheid onder professionals. Hoewel fysiek zwaar werk tegenwoordig niet meer zo gebruikelijk is als vroeger, belasten we ons lichaam nog steeds elke dag: een levensstijl met weinig beweging, veelvuldig zitten en veel stress heeft direct invloed op de fysieke en mentale gezondheid.

Er is een groot aanbod aan stromingen en methoden die onder de term lichaamstherapie vallen. Deze omvatten bijvoorbeeld Qigong of functionele ontspanning. De laatste jaren zijn lichaamstherapieën steeds belangrijker geworden. In veel klinieken zijn ze al een integraal onderdeel van de behandeling.

Lichaams psychotherapie

Op het gebied van psychotherapie bestaat er ook lichaamspsychotherapie. Hier ligt de nadruk op de nauwe wisselwerking tussen psyche en lichaam:

De lichaamspsychotherapeut combineert psychotherapeutische methoden met fysieke oefeningen. Van lichaamsbewustzijnsoefeningen tot ademhalingsoefeningen en psychofysiologische stressmanagementmethoden, biedt lichaamspsychotherapie technieken en oefeningen voor een breed scala aan problemen.

Wanneer lichaamstherapie doen?

Lichaamstherapie kan ook het psychotherapeutische proces bij psychische problemen ondersteunen. Wanneer u om psychologische redenen lichaamstherapie wilt toepassen, dient u aandacht te besteden aan de opleiding van de lichaamstherapeut. De term lichaamstherapie is niet wettelijk beschermd. Alleen medische of psychologische psychotherapeuten, evenals niet-medische beoefenaars van psychotherapie, hebben de passende opleiding om psychische stoornissen te kunnen behandelen.

De kosten van lichaamstherapie worden niet vergoed door de zorgverzekering. Als gedrags- of psychodynamische therapeuten lichaamstherapietechnieken echter in de psychotherapie integreren, kunnen ze de zorgverzekeraars voor de behandeling in rekening brengen. Of particuliere verzekeringsmaatschappijen de kosten dekken, hangt af van het betreffende contract. Informeer u hier vooraf over!

Wat doe je bij lichaamstherapie?

Sensorimotorische lichaamstherapie volgens Dr. Pohl (Pohltherapie®)

De psychologische psychotherapeut Helga Pohl ontwikkelde de sensomotorische lichaamstherapie. Het is geschikt voor patiënten met chronische pijn, mobiliteitsproblemen of lichamelijke klachten die geen organische oorzaak hebben (bijvoorbeeld aanhoudende buikpijn). Depressie en angst, staten van uitputting en burn-out zijn ook diagnoses waarvoor Pohl Therapy® kan worden geprobeerd.

De sensorisch lichaamstherapeut werkt met gerichte aanrakingen en bewegingen aan de probleemgebieden. Sommige oefeningen kunnen ook door de patiënt worden uitgevoerd. Een typische oefening is bijvoorbeeld het aanspannen en ontspannen van spieren om los te komen en het verschil te leren tussen een gezonde toestand en spanning.

Rosen-methode

Deze methode is afkomstig van fysiotherapeut Marion Rosen. Als genezende bron staat de aanraking met de handen hier centraal. Het is een psychospirituele benadering waarbij de lichaamstherapeut door middel van zijn of haar aanraking blokkades in het bewustzijn van de patiënt opheft. Spanningen in het lichaam worden geïnterpreteerd als uitingen van onderdrukte gevoelens.

Skan-lichaamstherapie

Integratieve lichaamstherapie

Integratieve lichaamstherapie is ontstaan ​​uit de Gestalttherapie en ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Patiënten moeten leren zich via het lichaam uit te drukken en verbinding met zichzelf te vinden. Om dit te doen, gebruikt de therapeut fysieke oefeningen die aansluiten bij de behoeften van de patiënt. Een rusteloze patiënt krijgt bijvoorbeeld rustige oefeningen waardoor hij zich veilig voelt.

Rolfing

Functionele ontspanning

Bij functionele ontspanning richt de therapeut de aandacht op specifieke delen van het lichaam. Door te focussen kan de patiënt veranderingen in het lichaam opmerken. Hij leert zijn ademhaling los te laten en te ontspannen in zijn lichaam.

Qigong

Wat zijn de risico’s van lichaamstherapie?

Het werken met het lichaam vereist dat de therapeut over uitgebreide kennis en enige ervaring beschikt. Niet alle oefeningen zijn immers geschikt voor alle patiënten. Een verkeerde toepassing kan te stressvol zijn of zelfs tot blessures leiden. Vooral oudere mensen kunnen overbelast raken door overmatige activiteit.

Patiënten die traumatische ervaringen hebben gehad, kunnen daaraan herinnerd worden door hun lichaam aan te raken. Als lichaamstherapie bij de getroffenen gewelddadige emotionele reacties teweegbrengt, moet deze mogelijk worden stopgezet. Vervolgens werkt de therapeut eerst aan het stabiliseren van de patiënt in het gesprek.

Waar moet ik op letten na de lichaamstherapie?

Let ook op hoe uw lichaam zich voelt na de lichaamstherapie. Als u pijn voelt die niet weggaat, meld dit dan aan de therapeut. Bij twijfel dient u ook medisch advies in te winnen.

Als u thuis oefeningen doet, zorg er dan voor dat u geen bewegingen forceert. Probeer tijdens lichaamstherapie-oefeningen met uw lichaam te werken en niet ertegen.