Bloeddrukwaarden: welke waarden zijn normaal?

Bloeddrukmeting: waarden en wat ze betekenen

Wanneer de bloeddruk verandert, worden de systolische (bovenste) en diastolische (lagere) waarden gewoonlijk samen verhoogd of verlaagd. In sommige gevallen wijkt echter slechts één van de twee waarden af ​​van de norm. Een verhoogde diastolische bloeddruk kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een traag werkende schildklier (hypothyreoïdie). Een verlaagde lagere waarde kan veroorzaakt worden door beschadiging van de hartklep (aortaklepinsufficiëntie).

Om de bloeddruk in de loop van de tijd te kunnen beoordelen, is het zinvol dat patiënten deze regelmatig thuis meten en de waarden in een bloeddrukgrafiek invoeren. De arts interpreteert vervolgens de resultaten en past de eventuele lopende therapie dienovereenkomstig aan.

Bloeddrukwaarden gemeten in de dokterspraktijk zijn vaak iets hoger dan die thuis gemeten, wat te verklaren is door een zekere nervositeit bij patiënten bij een bezoek aan de dokter (“witte jasseneffect”).

Bloeddruk: normale waarden en classificatie voor hoge bloeddruk

Voor de bloeddrukwaarden in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland geldt de volgende classificatie:

  • optimale bloeddruk: <120/<80 mmHg
  • normale bloeddruk: 120-129/80-84 mmHg
  • hoge normale bloeddruk: 130-139/85-89 mmHg
  • milde hoge bloeddruk: 140-159/90-99 mmHg
  • matig hoge bloeddruk: 160-179/100-109 mmHg
  • ernstige hoge bloeddruk: >180/>110 mmHg

Hoge bloeddruk (waarden vanaf 140/90 mmHg) kan erfelijk zijn (familiale hypertensie) of een symptoom van een andere ziekte. Meer over dit onderwerp leest u in het artikel Hoge bloeddruk.

Bloeddrukniveaus bij kinderen

De bloeddruk bij kinderen is normaal gesproken lager dan die bij volwassenen. Ze worden meestal gemeten als onderdeel van de preventieve zorg voor kinderen en adolescenten.

Sommige ouders willen ook thuis hun eigen bloeddruk meten. Opgemerkt moet worden dat de waarden sterk afhankelijk zijn van de grootte en de leeftijd van het kind. Dienovereenkomstig gelden er verschillende referentiebereiken, wat het voor leken moeilijk maakt de gemeten waarden te beoordelen. De Beroepsvereniging van Kinderartsen (D) biedt echter bijvoorbeeld online informatie over de bloeddrukwaarden van kinderen (tabel en rekenmachine), waarbij rekening wordt gehouden met deze bijzonderheden (op: www.kinderaerzte-im-netz.de).