Bloeden uit de luchtwegen: laboratoriumtest

Laboratoriumparameters van de 1e orde - verplichte laboratoriumtests.

Laboratoriumparameters 2e orde - afhankelijk van de resultaten van de geschiedenis, fysiek onderzoek en verplichte laboratoriumparameters - voor differentiële diagnostische verduidelijking.

  • Bloedgasanalyse (ABG)
  • D-dimeren - als pulmonaal embolie wordt vermoed.
  • Sputum onderzoek (microbiologie) - bijv. vermoed tuberculose.
  • Autoantilichaamscreening (antinucleair antilichamen (ANA); (cytoplasmatische anti-neutrofiele cytoplasmatische antilichamen (c-ANCA); perinucleaire anti-neutrofiele cytoplasmatische antilichamen (p-ANCA); antilichamen tegen dubbelstrengs desoxyribonucleïnezuur (ds-DNA-AK)) - om immunologische of vasculitische oorzaken op te helderen.