Bloeden uit de luchtwegen: onderzoek

Een uitgebreid klinisch onderzoek is de basis voor het selecteren van verdere diagnostische stappen:

 • Algemeen lichamelijk onderzoek - inclusief bloeddruk, pols, lichaamsgewicht, lengte; verder:
  • Inspectie (bezichtiging).
   • Huid, slijmvliezen en sclerae (wit deel van het oog) [Hemorragische diathese (bloedstollingsstoornissen) zoals trombocytopenie (gebrek aan bloedplaatjes), hemofilie (bloedingsstoornis)]
   • Buik (buik)
    • Vorm van de buik?
    • Huidskleur? Huidtextuur?
    • Uitbloeiingen (huidveranderingen)?
    • Pulsaties? Darmbewegingen?
    • Zichtbare schepen?
    • Littekens? Hernia (breuken)?
  • Auscultatie (luisteren) van de hart-.
  • Onderzoek van de longen
   • Auscultatie van de longen
   • Bronchofonie (controle van de transmissie van hoogfrequente geluiden; de patiënt wordt gevraagd het woord '66' meerdere keren met een spitse stem uit te spreken terwijl de arts naar de longen luistert) [verhoogde geluidsoverdracht door pulmonale infiltratie / verdichting van long weefsel (eeg in longontsteking) het gevolg is dat het getal "66" beter wordt begrepen aan de zieke kant dan aan de gezonde kant; in geval van verminderde geluidsgeleiding (verzwakt of afwezig: bijv. in borstvliesuitstroming, pneumothoraxemfyseem). Het resultaat is dat het getal "66" nauwelijks hoorbaar tot afwezig is over het zieke deel van de long, omdat de hoogfrequente geluiden sterk worden verzwakt]
   • Percussie (tikken) van de longen [bijv. Bij emfyseem; box tone in pneumothorax]
   • Vocale fremitus (controle van de geleiding van lage frequenties; de patiënt wordt gevraagd het woord '99' meerdere keren met zachte stem uit te spreken terwijl de arts zijn handen op de borst of terug) [verhoogde geluidsgeleiding als gevolg van pulmonale infiltratie / verdichting van long weefsel (eeg in longontsteking) het gevolg is dat het getal "99" beter wordt begrepen aan de zieke kant dan aan de gezonde kant; in geval van verminderde geluidsgeleiding (verzwakt: bijv atelectase, pleurale korst​ sterk verzwakt of afwezig: in geval van borstvliesuitstroming, pneumothorax, longemfyseem​ Als gevolg hiervan is het getal "99" nauwelijks hoorbaar tot afwezig over het zieke deel van de long, omdat de laagfrequente geluiden sterk worden verzwakt]
  • Palpatie (palpatie) van de buik (buik) (drukpijn ?, kloppende pijn ?, hoestpijn ?, verdedigende spanning ?, herniale openingen ?, nier-dragende kloppijn?)
 • KNO-onderzoek [vanwege differentiële diagnose: epistaxis (bloedneus)]

Vierkante haakjes [] geven mogelijke pathologische (pathologische) fysieke bevindingen aan.