Bisoprolol: effecten, gebruik, bijwerkingen

Hoe bisoprolol werkt

Bisoprolol is een geneesmiddel uit de bètablokkergroep. Door bepaalde bindingsplaatsen voor boodschapperstoffen (bètareceptoren) te blokkeren, verlaagt het de bloeddruk, verlaagt het de hartslag (negatief chronotroop), vermindert het de overdracht van elektrische signalen in het hart (negatief dromotroop) en vermindert het de contractiliteit van het hart (negatief inotroop). .

Op deze manier wordt het hart ontlast van zijn werklast en verbruikt het minder zuurstof en energie. Dit komt mensen met hart- en vaatziekten ten goede.

Cardioselectieve actie

Bètareceptoren worden aangetroffen in verschillende weefsels en organen. Bisoprolol blokkeert echter voornamelijk de bètareceptoren in het hart (cardioselectief effect).

Wanneer bisoprolol echter de bètareceptoren op het hart bezet, kunnen de boodschapperstoffen niet langer aanleggen en hun effect uitoefenen. Dit bespaart het hele werk van het hart en ontlast zo de hartspier.

Wanneer wordt bisoprolol gebruikt?

De werkzame stof bisoprolol wordt gebruikt bij hart- en vaatziekten. Deze omvatten vooral:

  • Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie)
  • angina pectoris (beklemming van het hart) bij coronaire hartziekten (CHD)
  • Hartkloppingen (tachycardie, inclusief tachycardiearitmieën)
  • Chronisch hartfalen (hartfalen)

De bètablokker wordt ook gebruikt bij migraine, hyperthyreoïdie en preventief bij bloedingen uit slokdarmvarices (off-label gebruik).

Hoe wordt bisoprolol gebruikt?

Bisoprolol is zowel verkrijgbaar als monopreparaat als als combinatiepreparaat met een diureticum (diureticum). Veel hartpatiënten hebben last van vochtretentie in het lichaam (oedeem), dat kan worden weggespoeld met behulp van diuretica.

De arts bepaalt voor elk individueel geval de dosering van de bètablokker die het meest gunstig is. Het type en de ernst van de ziekte zijn de belangrijkste factoren. Er wordt gebruik gemaakt van een lage startdosis, die vervolgens langzaam wordt verhoogd tot de door de arts bepaalde streefdosis (“inlopen” van de therapie).

Als bisoprolol moet worden stopgezet, moet de werkzame stof ook langzaam door de arts worden afgebouwd (“afbouwen” van de behandeling). Plotseling stoppen kan gevaarlijke bloeddrukpieken veroorzaken (“rebound-effect”).

Wat zijn de bijwerkingen van bisoprolol?

In zeldzame gevallen veroorzaakt bisoprolol hallucinaties, stemmingswisselingen en erectiestoornissen. Bij bestaande vaatziekten kan het gebruik ervan gevoelloosheid en een koud gevoel in de armen en benen veroorzaken. Bij patiënten met diabetes mellitus kan het medicijn de optredende hypoglykemie maskeren.

Wanneer mag bisoprolol niet worden ingenomen?

Contra-indicaties

Bisoprolol is gecontra-indiceerd bij ernstige bronchiale astma, ernstige obstructieve longziekte (COPD), alle langzame vormen van hartritmestoornissen, lage bloeddruk, gevorderde vaatziekte en hyperaciditeit (acidose) van het bloed.

Interacties

Voorzichtigheid is ook geboden in combinatie met medicijnen die ook invloed hebben op het hartritme en de hartslag. Deze omvatten antiaritmica (bijv. amiodaron, flecaïnide, propafenon), hartglycosiden (bijv. digoxine, digoxine) en mefloquine (antimalariamiddelen).

Pijnstillers uit de groep van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), sympathicomimetica (bijv. isoprenaline, dobutamine) en rifampicine (een antibioticum) kunnen de werking van bisoprolol verzwakken.

Alcohol kan het bloeddrukverlagende effect van bisoprolol versterken.

Leeftijdsbeperking

Vanwege een gebrek aan gegevens wordt het gebruik van bisoprolol niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet bekend of bisoprolol in de moedermelk terechtkomt. In één casusrapport werd bisoprolol bij kortdurend gebruik niet in de moedermelk aangetroffen. Als behandeling met bètablokkers absoluut noodzakelijk is tijdens de borstvoeding, verdient metoprolol toch de voorkeur.

Hoe u medicijnen kunt verkrijgen met bisoprolol

Geneesmiddelen die bisoprolol bevatten, zijn in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland op recept verkrijgbaar en zijn alleen op vertoon van een doktersrecept verkrijgbaar bij de apotheek.

Andere interessante feiten over bisoprolol

Bètablokkers zoals bisoprolol hebben een kalmerend effect op het cardiovasculaire systeem, verminderen spiertrillingen en verminderen nervositeit en angst. Om deze reden zijn ze in bepaalde sporten verboden en staan ​​ze op de dopinglijst. Hiertoe behoren schietsporten, darten, golfen, biljarten, schansspringen en boogschieten.