Bezafibraat: effecten, toepassingen, bijwerkingen

Hoe bezafibraat werkt

Bezafibraat en andere fibraten activeren bepaalde aanlegplaatsen voor endogene boodschapperstoffen in de levercellen, de zogenaamde peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR). Deze receptoren reguleren de activiteit van genen die betrokken zijn bij het vet- en koolhydraatmetabolisme.

Over het geheel genomen verlaagt de inname van bezafibraat voornamelijk de triglyceriden. Tegelijkertijd wordt de LDL-waarde iets verlaagd en de HDL-waarde iets verhoogd. Daarnaast is aangetoond dat fibraten een positief effect hebben op diabetes, stollingsstoornissen en ontstekingen.

Achtergrond

Er zijn verschillende groepen lipoproteïnen. De bekendste zijn LDL en HDL. LDL transporteert cholesterol en andere vetoplosbare stoffen van de lever naar andere weefsels, terwijl HDL het transport in de tegenovergestelde richting doet.

Maar triglyceriden (TG) kunnen ook verhoogd zijn, afzonderlijk of in combinatie met andere lipoproteïnen. Dit komt vooral vaak voor bij gevallen van ernstig overgewicht (obesitas), alcoholisme en diabetes type 2.

Daarom zal de arts eerst een uitgebalanceerd, caloriearm dieet, gewichtsverlies (bij overgewicht) en lichaamsbeweging aanbevelen. Als deze maatregelen de verhoogde TG niet (voldoende) kunnen verlagen, worden fibraten zoals bezafibraat voorgeschreven.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

Bij gebruik van Bezafibraat-tabletten met vertraagde afgifte (tabletten met verlengde afgifte) zijn de bloedspiegels na ongeveer twee tot vier uur weer gehalveerd.

Wanneer wordt bezafibraat gebruikt?

De indicaties voor gebruik (indicaties) van bezafibraat zijn onder meer:

  • ernstig verhoogde triglyceridenspiegels met of zonder gelijktijdig verlaagde HDL-waarden
  • Gemengde hyperlipidemie (verhoogde niveaus van triglyceriden en LDL-cholesterol), wanneer een statine gecontra-indiceerd is of niet wordt verdragen

Hoe Bezafibraat wordt gebruikt

Bezafibraat kan worden ingenomen in de vorm van niet-vertraagde tabletten (onmiddellijke afgifte). De gebruikelijke dosering is driemaal daags 200 milligram. Aan de andere kant zijn er ook tabletten met verlengde afgifte verkrijgbaar. Ze worden eenmaal daags (’s morgens of’ s avonds) ingenomen (dosering: 400 milligram bezafibraat).

Wat zijn de bijwerkingen van bezafibraat?

De meest voorkomende bijwerking van de behandeling met bezafibraat is een verhoogd creatininegehalte in het bloed. Een excessieve stijging van deze waarde kan erop wijzen dat de nieren niet meer goed genoeg werken – de dosis moet dan worden verlaagd of bezafibraat volledig worden gestaakt.

Bespreek vooral spierpijn en allergische reacties met uw behandelend arts.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van bezafibraat?

Contra-indicaties

Bezafibraat mag in de volgende gevallen niet worden gebruikt:

  • overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de andere bestanddelen van het geneesmiddel
  • leverziekte (behalve leververvetting)
  • galblaas ziekte
  • fotoallergische reactie (zeldzame vorm van zonneallergie) in het verleden na inname van fibraten
  • Nierfunctiestoornissen (waardoor dosisverlaging en, indien nodig, stopzetting van bezafibraat nodig zijn).
  • in combinatie met statines als er gelijktijdige aandoeningen zijn die het risico op spierziekten verhogen (myopathie), bijvoorbeeld nierdisfunctie, ernstige infectie, wonden

Interacties

Het cholesterolverlagende medicijn colestyramine remt de opname van bezafibraat in de darm. De twee actieve ingrediënten moeten daarom met een tussenpoos van minimaal twee uur worden ingenomen.

Het effect van bloedsuikerverlagende medicijnen (zoals sulfonylureumderivaten, insuline) bij diabetici wordt ook versterkt door bezafibraat. Het kan daarom zijn dat de arts de diabetestherapie moet aanpassen.

Bezafibraat mag niet samen met monoaminooxidaseremmers (MAO-remmers) worden ingenomen. MAO-remmers worden gebruikt bij depressie en de ziekte van Parkinson.

Leeftijdsbeperking

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven mogen bezafibraat niet gebruiken vanwege de beperkte gegevens. Vermijd indien mogelijk het gebruik bij deze patiëntengroepen.

Hoe kunt u geneesmiddelen verkrijgen die bezafibraat bevatten?

Geneesmiddelen die de werkzame stof bezafibraat bevatten, zijn in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland alleen op recept verkrijgbaar. In Zwitserland zijn alleen de retard-tabletten op de markt.

Sinds wanneer is bezafibraat bekend?

Sinds de introductie van statines, die minder bijwerkingen hebben, in 1987, is het gebruik van preparaten met de werkzame stof bezafibraat gestaag afgenomen.