Baclofen: effecten, toepassingen, bijwerkingen

Hoe baclofen werkt

Baclofen valt een specifieke koppelingsplaats van de zenuwboodschapper gamma-aminoboterzuur (GABA) aan – de GABA-B-receptor. Het actieve ingrediënt bootst dus de werking van GABA na en activeert de receptoren. Deze zijn specifiek verantwoordelijk voor spierspanning. Dit resulteert in een ontspanning van de aangetaste spieren – bestaande spasticiteit wordt verlicht.

GABA is de belangrijkste remmende boodschapper in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). Het zorgt onder andere voor slaap- en spierontspanning en onderdrukt spierkrampen.

Bij ziekten of verwondingen aan het zenuwstelsel wordt dit gecontroleerde evenwicht van boodschapperstoffen verstoord en is GABA soms niet voldoende effectief. Het zenuwstelsel is dan overprikkeld. Spasticiteit – een onnatuurlijke, constante spanning van de spieren – kan het gevolg zijn. Baclofen verlicht ze.

Baclofen wordt snel en vrijwel volledig vanuit de darm in het bloed opgenomen. De hoeveelheid baclofen die de eigenlijke werkingsplaats (centraal zenuwstelsel) bereikt, is echter relatief laag. Bij zeer ernstige spasticiteit wordt het actieve ingrediënt daarom rechtstreeks in het hersenvocht (CSV) gebracht om zulke hoge concentraties op de plaats van werking te bereiken.

Baclofen wordt onveranderd door de nieren uitgescheiden.

Wanneer wordt baclofen gebruikt?

  • Spasticiteit van skeletspieren als gevolg van multiple sclerose
  • Spasticiteit van skeletspieren als gevolg van hersenletsel of disfunctie

Hoe baclofen wordt gebruikt

Meestal wordt baclofen in tabletvorm ingenomen – bij een maaltijd ingenomen voor een betere verdraagbaarheid. Bij ernstige symptomen kan baclofen echter ook als een infuus rechtstreeks in het hersenvocht van de hersenen worden toegediend.

Meestal begint men met driemaal daags vijf milligram en verhoogt vervolgens de dosering totdat de symptomen aanzienlijk zijn verbeterd. Kinderen en adolescenten krijgen een lagere dosis.

Wat zijn de bijwerkingen van baclofen?

Vooral in het begin van de behandeling kan baclofen bijwerkingen veroorzaken zoals maag-darmproblemen, vermoeidheid of slaperigheid (gedurende de dag).

Af en toe, dat wil zeggen bij minder dan één procent van de behandelde personen, zijn de bijwerkingen onder meer een droge mond, wazig zien, hoofdpijn en trillen.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van baclofen?

Contra-indicaties

Medicijnen die baclofen bevatten mogen niet worden gebruikt bij:

  • convulsies (epilepsie)

De werkzame stof mag alleen met voorzichtigheid worden gebruikt als de patiënt lijdt aan milde tot matig ernstige nierfunctiestoornissen, ernstige psychische aandoeningen of acute verwardheid. Dit geldt vooral als er sprake is van intoxicatie met alcohol of slaappillen.

Interacties

De werkzame stof kan de werking van bloeddrukverlagende middelen versterken. Daarom kan een dosisaanpassing noodzakelijk zijn. In individuele gevallen is een verhoging van de leverenzymwaarden mogelijk.

Verplaatsbaarheid en bediening van machines

Omdat baclofen het reactievermogen kan verminderen, moeten patiënten afzien van actieve deelname aan het wegverkeer en het bedienen van zware machines, vooral aan het begin van de behandeling. Dit geldt vooral bij gelijktijdig gebruik van alcohol.

Baclofen kan bij zuigelingen onder strikt medisch toezicht worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is zeer weinig ervaring met het gebruik van baclofen tijdens de zwangerschap. Het medicijn behoort niet tot de favoriete medicijnen van aanstaande moeders en mag alleen in uitzonderlijke situaties aan hen worden toegediend. Bij twijfel beslist de behandelend arts of het individuele voordeel van de behandeling opweegt tegen het risico.

Beter bewezen alternatieven tegen spasticiteit tijdens zwangerschap en borstvoeding zijn fysiotherapeutische maatregelen en pijnstillers zoals ibuprofen. Diazepam is een mogelijk alternatief als er op korte termijn een spanningsverlichtend effect nodig is.

Hoe u medicijnen met baclofen kunt verkrijgen

Geneesmiddelen die baclofen bevatten, zijn op recept verkrijgbaar in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. U kunt dergelijke medicijnen daarom alleen bij de apotheek verkrijgen met een recept van uw arts.

Baclofen werd voor het eerst gesynthetiseerd in 1962 en werd aanvankelijk gebruikt om convulsies te behandelen. Het actieve ingrediënt zou ook een pijnstillend effect hebben.

Pas tien jaar later (1972) werd het goede effect ervan erkend bij multiple sclerose en spasticiteit als gevolg van ruggenmerg- en hersenletsel. Baclofen wordt inmiddels alleen op dit gebied gebruikt.