Azitromycine: effecten, gebruik, bijwerkingen

Hoe azitromycine werkt

Het menselijke immuunsysteem beschermt het lichaam onder meer tegen de innesteling en verspreiding van indringers zoals bacteriën en virussen. Zodra zo’n ziekteverwekker het organisme binnendringt, reageert het immuunsysteem onmiddellijk en bestrijdt het met verschillende mechanismen.

In de regel merkt de betrokkene dit niet eens, of treden er slechts milde symptomen op als gevolg van de verhoogde activiteit van het immuunsysteem of het infectieuze agens. Soms slaagt het afweermechanisme van het lichaam er echter niet onmiddellijk in om de ziekteverwekkers met succes te bestrijden – de symptomen van de ziekte worden dan ernstiger. In dergelijke gevallen kan de afweer van het lichaam worden ondersteund met medicijnen.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

Azitromycine wordt na inname via de mond onvolledig (ongeveer 40 procent) vanuit de darm in het bloed opgenomen. Afbraak vindt plaats in de lever. De afbraakproducten worden uitgescheiden via de nieren (dus met de urine) en via de darmen (met de ontlasting).

Wanneer wordt azitromycine gebruikt?

De werkzame stof azithromycine wordt gebruikt voor verschillende ziektebeelden (indicaties) wanneer deze worden veroorzaakt door daarvoor gevoelige bacteriën. Deze omvatten:

 • Infecties van de bovenste luchtwegen (bijv. sinusitis, tonsillitis)
 • Infecties van de onderste luchtwegen (bijv. bronchitis, longontsteking)
 • infecties van huid en weke delen
 • acute middenoorontsteking
 • bepaalde genitale infecties (bijv. chlamydia)

Hoe azithromycine wordt gebruikt

De totale dosis azithromycine voor luchtweginfecties, middenoorinfecties en infecties van de huid en weke delen is 1.5 gram. Deze worden meestal ingenomen volgens het schema van een driedaagse therapie: hier wordt 3 milligram azithromycine eenmaal daags gedurende drie dagen ingenomen.

Voor genitale infecties bedraagt ​​de totale dosis slechts één gram, die in één keer kan worden ingenomen.

Voor patiënten die minder dan 45 kilogram wegen, wordt de dosering azitromycine verlaagd.

Wat zijn de bijwerkingen van azitromycine?

Heel vaak (bij meer dan tien procent van de behandelde personen) veroorzaakt de therapie maag-darmklachten. Vaak, dat wil zeggen bij één tot tien procent van de behandelde personen, veroorzaakt azitromycine bijwerkingen zoals hoofdpijn, duizeligheid, huiduitslag en gezichtsstoornissen.

Nog zeldzamer komen lichtgevoeligheid, leverdisfunctie, nierdisfunctie, verkleuring van de tanden en gehoorstoornissen voor.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van azitromycine?

Azitromycine moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij leverdisfunctie, omdat de werkzame stof door de lever wordt afgebroken. Hetzelfde geldt bij een te laag zoutgehalte in het bloed (vooral bij kalium- en magnesiumtekort) en bij bepaalde hartproblemen (verlenging van het QT-interval, ernstige hartfunctiestoornissen, te trage hartslag = bradycardie).

Interacties met andere geneesmiddelen

Als er meerdere medicijnen tegelijkertijd worden ingenomen, kunnen ze elkaars werking beïnvloeden. De volgende middelen verhogen bijvoorbeeld de bijwerkingen van azithromycine als ze tegelijkertijd worden gebruikt:

 • Ergot-alkaloïden (gebruikt bij migraine, stoornissen van de bloedsomloop, hoge bloeddruk en de ziekte van Parkinson).
 • astemizol (voor allergieën)
 • alfentanil (voor pijnverlichting tijdens een operatie)

Omgekeerd verhoogt azitromycine het effect van de volgende geneesmiddelen:

 • digoxine (voor hartstoornissen)
 • ciclosporine (immunosuppressivum)
 • Colchicine (bijv. tegen jicht)

Verplaatsbaarheid en bediening van machines

De reactiviteit wordt niet beïnvloed door het gebruik van azitromycine. Er kunnen echter bijwerkingen optreden zoals duizeligheid en convulsies.

Daarom moet een patiënt aan het begin van de behandeling zijn of haar individuele reactie op het geneesmiddel controleren voordat hij of zij actief aan het verkeer deelneemt of zware machines bedient.

Leeftijdsbeperking

Indien geïndiceerd kan azitromycine vanaf de geboorte worden toegediend. Bij kinderen en adolescenten met een lichaamsgewicht tot 45 kilogram wordt de dosering individueel toegediend in overeenstemming met het lichaamsgewicht.

Zwangerschap en borstvoeding

Azithromycine kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

De ervaring met het gebruik van azitromycine tijdens de zwangerschap is hoog. Er is aangetoond dat de werkzame stof geen schadelijk effect heeft op het ongeboren kind.

Hoe kunt u geneesmiddelen verkrijgen die azitromycine bevatten?

Azitromycine is in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland op recept verkrijgbaar en is alleen verkrijgbaar bij apotheken op recept van een arts. Oogdruppels met azithromycine zijn te koop in Duitsland en Oostenrijk, maar niet in Zwitserland.