Auditieve perceptie: hoe gehoor werkt

Wat is auditieve perceptie?

De term auditieve perceptie beschrijft de perceptie van geluid – dat wil zeggen tonen, geluiden en geluiden. Geluid wordt in de vorm van trillingen overgebracht door de omringende media (lucht of water), maar ook door trillingen van de ondergrond. Het gehoorsysteem kan tot 20 signalen per seconde waarnemen als individuele tonen. Als het getal groter is, vervagen de tonen in elkaar en zijn dan als één toon te horen en op de laagste frequentie die daarin voorkomt.

Hoe werkt auditieve perceptie?

Geluid wordt eerst opgepikt door het buitenoor. Het geluid wordt opgevangen door de oorschelp, naar de uitwendige gehoorgang geleid en zorgt er vervolgens voor dat het trommelvlies gaat trillen. Via de greep van het eerste gehoorbeentje, de hamer, bevestigd aan het trommelvlies, worden de trillingen via de gehele gehoorbeentjesketen (hamer, aambeeld, stijgbeugel) in het middenoor overgebracht naar het ovale venster op de kruising met het met vloeistof gevulde binnenoor . De geluidsgolven worden in de vloeistof overgedragen als lopende golven, die worden geregistreerd door de haren van de sensorische cellen en worden omgezet in zenuwimpulsen. Deze elektrische impulsen worden via de gehoorzenuw naar de hersenen overgebracht.

Auditieve perceptie in de hersenen

Om gesproken taal en bepaalde geluiden te herkennen en te onderscheiden, moeten bepaalde geluidskenmerken worden gedetecteerd in het auditieve pad met de opstijgende neurale paden: begin en einde van een geluidsstimulus, veranderingen in frequentie en meer.

Zonder het auditieve systeem kan taal niet zelfstandig worden geleerd en is de communicatie moeilijker. Om deze reden moeten kinderen met een verminderde auditieve waarneming in een vroeg stadium een ​​passende therapie krijgen.

Problemen met auditieve perceptie

Er is sprake van een auditieve verwerkings- en perceptiestoornis (auditieve of akoestische agnosie of auditieve doofheid) wanneer het gehoororgaan in het oor normaal functioneert, maar het centrale gehoor en het auditieve begrip verminderd zijn. Getroffen personen missen het vermogen om geluiden te onderscheiden en akoestische signalen te herkennen en te begrijpen. Ook de lokalisatie van geluidsbronnen wordt verstoord. Mensen met een auditieve perceptiestoornis hebben moeite met het correct leren van taal.

De auditieve perceptie is ook verminderd bij gehoorverlies en doofheid.