Aspirine Plus C voor verkoudheid

Dit actieve ingrediënt zit in Aspirine Plus C

Wanneer wordt Aspirine Plus C gebruikt?

Aspirine Plus C wordt gebruikt voor:

 • milde tot matige pijn (hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn)
 • pijnlijke symptomen die gepaard gaan met verkoudheid (hoofdpijn, keelpijn, pijnlijke ledematen)
 • koorts

Wat zijn de bijwerkingen van Aspirine Plus C?

Vaak voorkomende bijwerkingen van Aspirine Plus C zijn maag-darmklachten (brandend maagzuur, misselijkheid, braken, pijn).

In zeldzame gevallen zijn gevallen van soms ernstige bloedingen (hersenbloedingen, gastro-intestinale bloedingen, neusbloedingen, tandvleesbloedingen, huidbloedingen, bloedingen van de urinewegen of geslachtsorganen) gemeld. In deze gevallen wordt de bloedingstijd verlengd als u Aspirine Plus C gebruikt. In geval van een bloeding dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Bovendien kan de ontwikkeling van gastro-intestinale zweren optreden, waarvan het gevolg zeer zelden een ruptuur is.

Zeer zelden kan het effect van Aspirine Plus C de reden zijn voor een toename van de leverenzymen.

Als de bijwerkingen ernstig zijn of niet worden vermeld, moet een arts worden geraadpleegd.

Langdurig gebruik van Aspirine Plus C kan hoofdpijn veroorzaken, wat kan leiden tot blijvende pijn bij voortgezet gebruik van pijnstillers.

 • andere anticoagulantia (coumarine, heparine)
 • geneesmiddelen die voorkomen dat bloedplaatjes aan elkaar plakken (clopidogrel)
 • andere pijn- en ontstekingsremmende medicijnen (NSAID's)
 • producten die cortison of soortgelijke stoffen bevatten (niet voor uitwendig gebruik)
 • Geneesmiddelen die de werking van het hart verbeteren (digoxine)
 • Geneesmiddelen die de bloedsuikerspiegel verlagen (antidiabetica)
 • diuretica (om de urineproductie te verhogen)
 • bepaalde antihypertensiva (ACE-remmers)

De Aspirine Plus C bruistablet wordt vóór inname in voldoende vloeistof opgelost en onmiddellijk opgedronken. Dit mag niet op een lege maag worden gedaan, anders kan maagirritatie optreden.

Aspirine Plus C: contra-indicaties

Aspirine Plus C mag niet worden gebruikt bij:

 • bestaande intolerantie voor de actieve ingrediënten van Aspirine Plus C of andere componenten van het medicijn.
 • @ eerdere allergische reacties (astma-aanvallen) door stoffen met vergelijkbare effecten
 • gastro-intestinale ulcera
 • verhoogde neiging tot bloeden
 • ernstig verminderde nier- en leverfunctie
 • ernstig hartfalen
 • met bekende allergieën, astma, zwelling van het neusslijmvlies of permanente beperkingen van de luchtwegen
 • eerdere zweren of bloedingen in het maag-darmkanaal;
 • verminderde nier- en leverfunctie
 • vóór operaties
 • bij stenen in de urinewegen
 • bij ijzerstapelingsziekten

Aspirine Plus C: stimulerende middelen

De gelijktijdige consumptie van alcohol met Aspirine Plus C kan leiden tot een verhoging van het risico op het optreden van maagzweren en bloedingen.

Aspirine Plus C mag alleen bij kinderen en adolescenten worden gebruikt als andere medicijnen niet effectief zijn tegen een koortsziekte. Het gebruik moet met een arts worden besproken, omdat in zeer zeldzame gevallen het syndroom van Reye bij kinderen is waargenomen in combinatie met Aspirine Plus C. Dit is een levensbedreigende aandoening die onmiddellijke medische aandacht vereist.

Aspirine Plus C: zwangerschap en borstvoeding

Aspirine Plus C gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk, wat bij onregelmatig gebruik geen negatieve effecten heeft op de pasgeborene. Langdurig gebruik of gebruik van hogere doses (meer dan 150 mg per dag) kan echter voortijdig afbouwen noodzakelijk maken.

Hoe u Aspirine Plus C kunt krijgen

Voor Aspirine Plus C bruistabletten is een apotheek nodig, maar deze zijn zonder recept verkrijgbaar bij alle apotheken.

Volledige informatie over dit medicijn