Slagader: structuur en functie

Veneus versus arterieel

Slagaders voeren bloed weg van het hart, aderen naar het hart. De verhouding van de twee soorten bloedvaten in de bloedsomloop is heel verschillend: vergeleken met de aderen, die met ongeveer 75 procent het grootste deel van de bloedvaten uitmaken, zijn de slagaders met slechts ongeveer 20 procent in de minderheid (haarvaten vijf procent). Ze zijn verspreid over het hele lichaam en bevinden zich meestal in de buurt van de aderen.

Veneus bloed wordt vaak gelijkgesteld met zuurstofarm bloed en arterieel bloed met zuurstofrijk bloed. Dit klopt echter niet: het is waar dat de meeste slagaders zuurstofrijk bloed transporteren en de meeste aderen zuurstofarm bloed. De longslagaders transporteren zuurstofarm bloed van het hart naar de longen, waar het nieuwe zuurstof absorbeert uit de lucht die we inademen. Het nu zuurstofrijke bloed stroomt via de longaderen terug naar het hart.

Slagaders: structuur

De diameter van de slagaders varieert van 20 micrometer (μm) voor arteriolen (de kleinste slagaders) tot drie centimeter voor de aorta (het grootste bloedvat in het lichaam). De wand van alle slagaders bestaat uit de klassieke drie lagen: Intima, Media, Adventitia.

De wand van een slagader wordt vooral gekenmerkt door de dikke middenlaag, die in de aderen nauwelijks uitgesproken is. De media bevatten gladde spieren en/of elastisch bindweefsel. De verhouding van deze twee componenten varieert, zodat er een elastisch en een musculair type slagader kan worden onderscheiden (naast overgangsvormen tussen beide):

Slagaders van het elastische type bevatten een bijzonder groot aantal elastische vezels in de media. Tot dit type vaten behoren vooral de grote vaten dichtbij het hart, omdat deze bijzonder blootgesteld zijn aan de hoge drukschommelingen tussen contractie (systole) en ontspanning (diastole) van de hartspier en deze moeten compenseren. De wand van de slagaders van het spiertype heeft daarentegen een middenlaag met veel meer gladde spieren. Dergelijke vaten worden voornamelijk in de organen aangetroffen. Ze kunnen de bloedtoevoer regelen via de spieren in hun wanden.

Verschillende slagaders in één oogopslag

Belangrijke slagaders in het lichaam zijn

 • Aorta (hoofdslagader)
 • Longslagader (longslagader)
 • brachiocefale slagader (brachiocefale stam)
 • Halsslagader (arteria carotis communis)
 • Subclavia-slagader (subclavia-slagader)
 • Lever-maagslagader (truncus coeliacus)
 • Mesenteriale slagader (Arteria mesenterica)
 • Nierslagader (arteria renalis)
 • Gemeenschappelijke iliacale slagader (Arteria iliaca communis)
 • Bovenarmslagader (brachiale slagader)

Speciale slagaders qua vorm of functie zijn dat wel

 • Barrièreslagader: kan de bloedtoevoer afsluiten door spiercontractie in de wand (bronchiën, penis, clitoris)
 • Spiraalvormige slagader (Arteria helicina): zeer kronkelig, kan indien nodig langer worden (in de penis tijdens erectie)
 • Collaterale slagader (vas collaterale): secundair vat van een slagader; dient als alternatieve route als deze hoofdslagader geblokkeerd is (bypass of collaterale circulatie)
 • Eindslagader: zonder collaterale circulatie

Arteriolen

Om het hele lichaam van voldoende zuurstof te voorzien, zijn fijnere bloedvaten nodig. De slagaders vertakken zich daarom in kleinere vaten, de arteriolen, die zich vervolgens verder splitsen in de haarvaten. Het capillaire netwerk vormt dan de overgang naar het veneuze systeem.

De diameter van de arteriolen varieert tussen 20 en 100 micrometer (μm). De wand van de arteriolen heeft weinig glad spierweefsel (dunne media) en heeft bij 40 tot 75 mmHg een iets lagere druk dan de grotere slagaders. Deze fijne rode vaten zijn duidelijk zichtbaar in de witte sclera van de ogen.

Ziekten van de slagaders

Arteriële vaatziekten zijn meestal occlusieve ziekten die het gevolg zijn van vergevorderde arteriosclerose: afzettingen en ontstekingen op de binnenwanden kunnen een vat vernauwen (stenose) of zelfs volledig afsluiten, waardoor de zuurstoftoevoer wordt belemmerd (zoals in het geval van een beroerte of een hartaanval).

Dit kan ook gebeuren omdat zich gemakkelijk bloedstolsels kunnen vormen op arteriosclerotisch veranderde vaatwanden, waardoor een bloedvat ter plaatse kan worden geblokkeerd (trombose) of – na te zijn meegesleept door de bloedstroom – elders in het lichaam (embolie).

Risicofactoren voor arteriosclerose en de secundaire ziekten ervan zijn onder meer zwaarlijvigheid, gebrek aan lichaamsbeweging, hoge bloeddruk, roken en hoge bloedlipidenniveaus.

Een abnormale zak- of spoelvormige verwijding van een slagader wordt een aneurysma genoemd. Het kan plotseling scheuren, wat levensbedreigend kan zijn (bijvoorbeeld als de abdominale aorta scheurt).