Arachnophobia: oorzaken, symptomen en behandeling

De term arachnofobie verwijst naar een angststoornis waarin de patiënt lijdt aan angst voor spinnen. Deze vorm van fobie is vrij wijdverspreid, vooral in Europa, en kan verschillende oorzaken hebben als triggers. Terwijl milde vormen van arachnofobie hebben niet nodig therapiekunnen ernstige arachnofobieën de kwaliteit van leven van de getroffenen aanzienlijk beïnvloeden.

Wat is arachnofobie?

Deskundigen begrijpen het arachnofobie pathologisch zijn angststoornis, of beter gezegd, een pathologische angst voor spinnen. In Europa is dit angststoornis is een van de meest voorkomende, hoewel, paradoxaal genoeg, er in Europa geen giftige spinsoorten zijn die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens. Daarentegen is zo'n specifieke angst voor spinnen meestal onbekend bij primitieve volkeren. Arachnofobie, zoals de meeste Angst stoornissen, manifesteert zich met overdreven gewelddadige reacties op de aanblik of soms alleen maar op de gedachte aan een spin. De exacte oorzaken van zo'n sterke angst voor spinnen zijn nog niet opgehelderd, maar er bestaan ​​talloze verschillende theorieën. Arachnofobie vereist niet altijd een therapeutische behandeling.

Oorzaken

Volgens deskundigen kan arachnofobie verschillende mogelijke oorzaken hebben. Zo vroeg wordt tegenwoordig voor een groot deel aangenomen jeugd negatieve ervaringen met een spinnenblik leiden tot een latere angststoornis. Dit kan ook een reeds bestaande arachnofobie zijn door ouders of andere verzorgers. Andere theorieën stellen dat de reden voor arachnofobie een natuurlijke angst is voor alle levensvormen die het meest verschillen van mensen. Dit wordt bijvoorbeeld ondersteund door de manier waarop spinnen bewegen. Weer andere theorieën leiden rug de Arachnophobie naar het feit dat spinachtigen feitelijk een gevaar voor de mens kunnen vormen en / of al in de loop van de evolutie zouden kunnen. Een gegronde angst voor hetzelfde zou daarom genetisch voorgeprogrammeerd kunnen worden volgens deze aannames.

Symptomen, klachten en tekenen

Het meest voor de hand liggende symptoom van arachnofobie is een overdreven uitgesproken angst voor spinnen. De aard en omvang van de symptomen zijn echter vooral afhankelijk van de intensiteit van de fobie. Terwijl sommige patiënten vooral last hebben van overdreven angstgevoelens en vluchtig reageren bij het zien van een spin of spinachtige dieren, ervaren andere patiënten ook lichamelijke reacties. Deze kunnen zijn: zweten, beven, hyperventilatie, duizeligheid of hartkloppingen. Veel patiënten klagen ook over ernstig misselijkheidangstaanvallen of zelfs kortademigheid. Vaak is arachnofobie zo ernstig dat de gedachte aan een spin symptomen veroorzaakt. Hetzelfde geldt voor foto's en afbeeldingen van spinnen op televisie en voor plastic spinnen. Als de spin boven een deur zit, kunnen veel fobieën de deur niet passeren. Soms kan de fobie zelfs zulke ernstige vormen aannemen dat het leidt tot isolatie van de buitenwereld of tot dwangmatige handelingen. Veel patiënten gaan bijvoorbeeld niet naar de kelder, controleren meerdere keren per dag alle hoeken van de kamer of bezwijken voor de dwang om schoon te maken. In zijn extreme vorm domineert arachnofobie het hele dagelijkse leven van de getroffenen. Gevolgziekten zoals paniekstoornissen of Depressie zijn ook in dit geval mogelijk.

Diagnose en verloop

Arachnofobie kan meestal heel gemakkelijk worden gediagnosticeerd, omdat de getroffen persoon in de meeste gevallen exacte informatie kan geven over de oorzaak van de typische gevoelens van angst bij hem. Belangrijker dan de feitelijke diagnose bij arachnofobie is daarom de bepaling van hoe uitgesproken de angststoornis is en of deze therapeutische behandeling behoeft. Zoals de meeste fobieën, manifesteert arachnofobie zich door typische symptomen die optreden bij ernstige angst en stressvolle situaties. Welke symptomen precies optreden en hoe ernstig ze zijn, hangt af van het individuele geval. Onder bepaalde omstandigheden kan de angststoornis zodanig toenemen dat de getroffen persoon al heftige reacties vertoont bij de gedachte aan een spin. In het ergste geval kan het dagelijks leven negatief worden beïnvloed door arachnofobie.

Complicaties

Indien onbehandeld, leidt de pathologische angst voor spinachtigen tot complicaties die aanvankelijk het sociale leven van de patiënt beïnvloeden. Hoewel een eenvoudig geval misschien niet in dezelfde kamer kan zijn met spinnen, kan een ernstig getroffen patiënt al vermijden om de kelder in te gaan. , buiten, of in het ergste geval, op elke manier het huis uit. Zoals bij alle patiënten met een angststoornis, is het belangrijk om deze vermijdingsstrategieën in een vroeg stadium aan te pakken. Vanaf het moment dat de patiënt gedomineerd wordt door zijn angst, vaak een ongegronde mate van angst bereikt, verspeelt hij de kwaliteit van leven. Om te voorkomen dat arachnofoben zich uit het sociale leven terugtrekken, mogelijk daardoor hun baan verliezen en zich ontwikkelen Depressieis het belangrijk dat een therapeut of psychiater gespecialiseerd in gegeneraliseerde angststoornis behandeling bieden. Therapeuten behalen het grootste succes in het geval van arachnofobie met cognitieve gedragstherapie​ Het doel van deze methode is om attitudes te heroverwegen en denkgewoonten en onaangepast gedrag, zoals angsten, dwangmatige gedachten of handelingen, aandrijvingsstoornissen of depressieve stoornissen, te negeren. In een uitgebreide vorm van gedrag therapieis ook een therapeutische confrontatie met de angstwekkende situaties of objecten denkbaar. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij patiënten met claustrofobie of andere sociale fobieën.

Wanneer moet je naar de dokter gaan?

Angst voor spinnen wordt over het algemeen als heel gewoon beschouwd. In milde vorm met afkeer en licht ongemak is het nog geen reden om naar een dokter te gaan. Als het echter tekenen vertoont van een gemanifesteerde fobie met uitgesproken paniekaanvallen en fysieke overreacties is een bezoek aan een psychotherapeut noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor bewust geïnduceerde beperkingen en gedragsproblemen om contact met spinnen te vermijden. Omdat een angststoornis dat wel kan leiden tot enorm stemmingswisselingen, schokken en problemen met de bloedsomloop, behandeling met de hulp van een specialist is essentieel. Soortgelijke effecten kunnen ook op de lange termijn in het professionele leven worden waargenomen. Prestatiebeperking is het gevolg, dat ook in de privésfeer voorkomt. Intense angst en nachtmerries belemmeren de slaap. Het wordt voor de getroffenen steeds moeilijker om het hoofd te bieden aan het dagelijkse leven. Een toenemend sociaal isolement is ook een ernstig waarschuwingssignaal. Overmatige inspanningen om zichzelf te beschermen tegen angst, maken de urgentie van professionele behandeling duidelijk. Dit omvat zoiets als het permanent afdichten van deuropeningen, ramen en andere mogelijke toegangspunten voor spinnen. In ernstige gevallen culmineren pogingen tot bescherming in een weigering om de vertrouwde en controleerbare omgeving te verlaten. Echter, zelfs bij afwezigheid van intense uiting van angst, prospectief therapie zou handig kunnen zijn. Patiënten reageren over het algemeen met opluchting wanneer ze hun fobie voor spinnen overwinnen, waardoor ze nieuw zelfvertrouwen krijgen en een sterker zelfgevoel krijgen.

Behandeling en therapie

Als de arachnofobie zo ernstig is dat de getroffen persoon zich erdoor beperkt voelt of er anderszins aan lijdt, kan het nuttig zijn om therapie uit te voeren. Dit is een zogenaamd gedragstherapie​ Hierbij zal de behandelende therapeut stap voor stap proberen de patiënt te confronteren met spinnen als onderdeel van een meegeleverde confrontatietherapie. In eerste instantie kan het gaan om het praten over spinnen of het kijken naar een foto of video. Later wordt het individu aangemoedigd om naar een echte spin te kijken en deze uiteindelijk aan te raken. Het doel van de therapeut bij dit type therapie is dat de patiënt zijn angst overwint, maar dit betekent dat hij die onder ogen moet zien en er doorheen moet leven. Of de behandeling slaagt, hangt dan ook voor een groot deel af van de wil en medewerking van de patiënt zelf. Voortijdige stopzetting van de behandeling kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot een verergering van arachnofobie.

Vooruitzichten en prognose

Een milde tot matige angst voor spinnen vereist geen therapie omdat het de levensstijl van het individu niet ernstig beperkt. Het lost ook niet spontaan op. Er zijn geen late effecten bekend van een zwakke arachnofobie. Een sterke angst voor spinnen kan echter tot extreme situaties leiden, bijvoorbeeld wanneer de getroffen persoon een paniekaanval krijgt. In de auto of in andere gevaarlijke situaties kunnen dit tot ongevallen leiden. Zelfs bij sterke fobieën zal het niet spontaan verdwijnen. Therapie daarentegen heeft een goede tot zeer goede kans op succes. De focus ligt hier op confrontatietherapie. Het is echter absoluut noodzakelijk om de confrontatie met de spin te doorstaan. Als u dit niet doet, kan arachnofobie eerder verergeren dan bestrijden. Als de therapie succesvol is, verandert de fobie af en toe in genegenheid voor de spinnen: soms worden spinnen als huisdier gehouden door voormalige fobici, maar ze worden tenminste herkend en geaccepteerd als nuttige insecten. Er zijn verschillende nieuwere benaderingen van therapie - waaronder het gebruik van virtual reality-technologie - die ook goede kansen op succes hebben.

het voorkomen

Omdat de oorzaken van arachnofobie nog niet duidelijk zijn begrepen, is preventie in de ware zin niet mogelijk. Ouders kunnen hun kinderen echter een voorbeeld geven en bijbrengen in een gezonde en niet al te angstige benadering van spinnen en andere dieren, en op deze manier de mogelijke ontwikkeling van arachnofobie beïnvloeden. Als er al angst is voor spinnen, die zich manifesteert door heftige symptomen, kan het nuttig zijn om een ​​therapeut te zien en een behandeling te ondergaan.

Nazorg

Arachnofobie wordt als zeer behandelbaar beschouwd. Hierdoor is nazorg vaak overbodig. Veel therapeuten adviseren echter vervolgsessies omdat er een zeker risico op herhaling bestaat. De kans op herhaling is hoog in de volgende gevallen: de voorwaarde was bijzonder ernstig en beperkend. Resterende symptomen zijn soms aanwezig nadat de behandeling is voltooid. Naast de arachnofobie zijn er nog andere Angst stoornissen of andere psychische stoornissen. In dergelijke gevallen wordt follow-up aanbevolen. Meestal is een enkele vervolgsessie voldoende. De therapeut praat met de patiënt over zijn ervaringen sinds het einde van de therapie. Hij controleert of de fobische persoon zijn doelen heeft bereikt en succes kan tonen in het omgaan met spinnen. Indien nodig schrijft hij in overleg met de patiënt verdere sessies voor stabilisatie voor. De patiënt moet zijn spinnenangst in zijn eigen omgeving onder ogen zien. Als dit tijdens de therapie niet is gebeurd, kan dit tijdens de vervolgbehandeling worden gedaan. Secundaire preventie vereist herhaalde blootstelling: de fobische persoon moet bewust naar spinnen kijken en ze aanraken om een ​​terugval te voorkomen. Om hernieuwde angstsymptomen te voorkomen, leren of verdieping een ontspanning techniek is aangegeven. Hiervoor zijn cursussen over de volgende methoden geschikt: Ademen technieken, autogene training, progressieve spier ontspanning, fantasierijke methoden, yoga, Qi-Gong, meditatie.

Wat u zelf kunt doen

Arachnofoben hoeven hun arachnofobie niet per se te behandelen. Vermijden paniekaanvallen, is het meestal voldoende om contact met spinnen te vermijden. Als dit niet mogelijk is of als de arachnofobie moet worden overwonnen, kan systematische desensibilisatie helpen. Regelmatig contact met spinnen of oefenen met plastic spinnen kan dus helpen bij het overwinnen van de angsten. In het geval van een uitgesproken arachnofobie, moeten passende oefeningen worden uitgevoerd samen met vrienden of onder toezicht van een therapeutisch consulent. Als alternatief therapie maatregelen van de natuurgeneeskunde zijn beschikbaar. Tikken acupressuur, waarbij de energiestroom in het lichaam wordt geregeld door op te tikken acupunctuur punten, of palmtherapie, waarbij bepaalde punten op de handpalmlijnen worden ingedrukt, zijn effectief gebleken. Als, ondanks deze maatregeleneen paniekaanval optreedt, is het eerste wat u moet doen kalm blijven en diep ademhalen. Het psychologische spanning kan dan worden verminderd, bijvoorbeeld door lichaamsbeweging, geschikte huismiddeltjes en natuurlijke remedies (bijv arnica, ginseng, groene thee, chocolade) en door te werken wat er is gebeurd. Op de lange termijn moeten arachnofoben een psycholoog raadplegen en de spinnenfobie met professionele hulp aanpakken.