Maatregelen tegen veroudering: vermijden van schadelijke stoffen in het milieu

Milieu-geneeskunde behandelt de invloeden van de omgeving op het lichaam en de ontwikkeling van ziekten als gevolg van milieufactoren die ziekte veroorzaken De omgeving is een complex systeem van natuurlijke, maar ook kunstmatige stoffen, waar steeds meer mensen op reageren met ziekten en klachten zoals allergieën. de omgeving bestaat uit

 • Water
 • Ground
 • Air
 • Klimaat
 • Electromagnetische straling
 • UV straling
 • Infrarood straling
 • Radioactieve straling - radioactiviteit
 • Geluid

Al deze milieufactoren, vaak als gevolg van menselijke inmenging in de natuur, kan een negatieve invloed hebben op ons welzijn en soms leiden ziekte.

Milieusyndromen

Hoe omgevingssyndromen wordt nog onderzocht. Aangenomen wordt dat sensibilisatie optreedt bij acute hoge blootstelling aan verontreinigende stoffen of zelfs bij langdurige blootstelling aan kleine doses verontreinigende stoffen. Dit betekent dat na deze sensibilisatie zelfs de kleinste doses voldoende zijn om symptomen te veroorzaken. Een soortgelijke reactie kan ook worden veroorzaakt door het gevoel van geurPsychologische factoren spelen een grote rol bij omgevingssyndromenHieronder volgen voorbeelden van de volgende ziekten of syndromen:

 • Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) (chronisch vermoeidheidssyndroom).
 • Elektromagnetische gevoeligheid
 • Meerdere chemische gevoeligheid (MCS)
 • Schimmelallergie
 • "Sick Build" -syndroom