Anosmie: oorzaken, therapie, prognose

Kort overzicht

 • Wat is anosmie? Verlies van het vermogen om te ruiken. Net als een gedeeltelijk verlies van de reukzin (hyposmie) is anosmie een van de reukstoornissen (dysosmie).
 • Frequentie: Anosmie treft naar schatting vijf procent van de mensen in Duitsland. De frequentie van deze reukstoornis neemt toe met de leeftijd.
 • Oorzaken: bijv. virale luchtweginfecties zoals verkoudheid met rhinitis, sinusitis of COVID-19, allergische rhinitis, atrofische rhinitis (een vorm van chronische rhinitis), neuspoliepen, afwijkend neustussenschot, medicatie, verontreinigende stoffen en toxines, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer, multiple sclerose, hoofdtrauma, hersentumor, enz.
 • Diagnose: arts-patiëntconsult, KNO-onderzoek, reukonderzoek, eventueel verder onderzoek
 • Behandeling: afhankelijk van de oorzaak, bijvoorbeeld met medicijnen (zoals cortison), operatie (bijvoorbeeld bij neuspoliepen), reuktraining; behandeling van onderliggende ziekten

Afhankelijk van waar de oorzaak van de verminderde reukwaarneming ligt, verdelen artsen reukstoornissen zoals anosmie in sinunasaal en niet-sinunasaal:

Sinunasale reukstoornis

Anosmie of andere reukstoornissen worden als sinunasaal omschreven als de oorzaak een ziekte of verandering in de neus en/of neusbijholten is. De functie van het reukslijmvlies in het bovenste neuskanaal is verstoord door ontstekingen en/of de weg van de ingeademde lucht naar het reukslijmvlies is min of meer geblokkeerd.

Ook reukverlies is typisch voor de coronavirusinfectie Covid-19, waarbij anosmie vaak als vroeg symptoom optreedt. Hoe het precies ontstaat, is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn echter waarschijnlijk verschillende factoren die een rol spelen, zoals zwelling van het neusslijmvlies (sinunasale oorzaak), schade aan het reukslijmvlies en verstoring van de reuksignaleringsroute in de hersenen (niet-sinunasale oorzaken, zie hieronder).

Een andere mogelijke oorzaak van een sinusgerelateerde reukstoornis is allergische rhinitis: als het neusslijmvlies ontstoken en gezwollen raakt als gevolg van bijvoorbeeld hooikoorts of een huisstofallergie, kunnen de getroffenen slechts beperkt of helemaal niet ruiken .

In andere gevallen treedt anosmie op in verband met zogenaamde atrofische rhinitis. Bij deze vorm van chronische rhinitis wordt het slijmvlies dunner en hard. Dit komt vaak voor bij ouderen en bij mensen die lijden aan granulomatose met polyangiitis (de ziekte van Wegener). Atrofische rhinitis met daaropvolgende anosmie kan zich ook ontwikkelen na een sinusoperatie en bij langdurige bacteriële infecties van het neusslijmvlies.

Tumoren in de neus of neusbijholten kunnen ook de weg van de lucht die we inademen naar het reukepitheel blokkeren.

Niet-sinunasale reukstoornis

Niet-sinunasale reukstoornissen zijn aandoeningen die worden veroorzaakt door schade aan het reukapparaat zelf (reukslijmvlies, reukkanaal).

Heel vaak is dit een postinfectieuze reukstoornis. Dit is een aanhoudende stoornis van de reukzin na een tijdelijke infectie van de (bovenste) luchtwegen, zonder symptoomvrij interval tussen het einde van de infectie en het begin van de reukstoornis. Bovendien neemt tot 25 procent van de getroffenen geuren anders waar (parosmie) of rapporteert geurhallucinaties (phantosmie). Postinfectieuze reukstoornissen worden waarschijnlijk voornamelijk veroorzaakt door directe schade aan het reukslijmvlies (reukepitheel).

Andere mogelijke oorzaken van een niet-sinunasale reukstoornis zijn

 • Craniocerebraal trauma: Bij een val of klap op het hoofd kunnen de reukzenuwen geheel of gedeeltelijk worden doorgesneden. Of er kunnen blauwe plekken of bloedingen optreden in delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het waarnemen en verwerken van reukprikkels. Het gedeeltelijke of volledige verlies van de reukzin (hyposmie of anosmie) treedt bij dergelijk traumatisch hersenletsel vrij plotseling op.
 • Giftige en schadelijke stoffen: Ze kunnen acute en chronische schade aan het reukslijmvlies veroorzaken en zo een niet-sinus reukstoornis veroorzaken (bijvoorbeeld in de vorm van anosmie). Mogelijke triggers zijn formaldehyde, tabaksrook, pesticiden, koolmonoxide en cocaïne. Op dezelfde manier kan radiotherapie bij kankerpatiënten reukverlies (anosmie) of gedeeltelijk reukverlies (hyposmie) veroorzaken.
 • Medicatie: Sommige medicijnen kunnen als bijwerking een niet-sinunasale reukstoornis veroorzaken. Deze omvatten antibiotica (bijv. amicacine), methotrexaat (gebruikt in hogere doses als kankermedicijn), antihypertensiva (bijv. nifedipine) en pijnstillers (bijv. morfine).
 • Operaties, infecties en tumoren in de schedel: Chirurgie en tumoren in de schedel, evenals infecties van het centrale zenuwstelsel, kunnen de olfactorische signaalroute verstoren, waardoor niet-sinunasale reukstoornissen ontstaan.
 • Leeftijd: Het vermogen om te ruiken neemt op natuurlijke wijze af met het ouder worden. Bij ouderen met reukverlies moet echter altijd rekening worden gehouden met de ziekte van Parkinson of Alzheimer als mogelijke oorzaak.

Als er geen oorzaak voor een reukstoornis kan worden gevonden, diagnosticeren artsen een ‘idiopathische reukstoornis’. Dit is dus een diagnose van uitsluiting.

Anosmie: symptomen

Reukverlies is het centrale kenmerk van anosmie. Strikt genomen maken artsen echter onderscheid tussen functionele en volledige anosmie:

 • Functionele anosmie: het reukvermogen is zo ernstig aangetast dat het in het dagelijks leven niet meer verstandig kan worden gebruikt – zelfs als er nog af en toe, zwak of kortstondig enkele geuren kunnen worden waargenomen. Dit resterende reukvermogen is echter onbeduidend.

Of het nu functionele of volledige anosmie is – de dagelijkse ervaring van de getroffenen is eenvoudig: “Ik kan niet meer ruiken”, dat wil zeggen dat ik niet meer aan mijn eigen neus kan vragen of de melk zuur is, het T-shirt van de vorige dag naar zweet ruikt of het parfumcadeau van mijn partner is een schot in de roos.

Bovendien hebben veel mensen met anosmie problemen met hun smaakzin: de meesten van hen kunnen normaal zoute, zure, zoete en bittere dingen proeven, maar kunnen geen onderscheid maken tussen bepaalde smaken. Dit komt omdat hiervoor niet alleen de smaakreceptoren maar ook de reukreceptoren op de tong nodig zijn – alleen in combinatie kan een smaak zich volledig ontvouwen.

Anosmie: gevolgen

Met het verlies van geur gaat echter niet alleen de verrijkende functie van geur verloren, maar ook de waarschuwingsfunctie ervan: mensen met anosmie kunnen niet ruiken, bijvoorbeeld wanneer voedsel op de kookplaat aanbrandt, voedsel bedorven is of de gasverwarming is ingeschakeld. een lek.

Op dezelfde manier kunnen mensen met anosmie de geur van zweet of een slechte geur in de badkamer of keuken niet detecteren. De wetenschap dat andere mensen dit, in tegenstelling tot zijzelf, heel goed kunnen opmerken, kan een grote psychologische belasting vormen voor mensen met anosmie.

Anosmie: therapie

Of en hoe een verstoord reukvermogen kan worden hersteld, hangt af van de oorzaak ervan.

Chronische rhinosinusitis zonder neuspoliepen wordt bij volwassenen behandeld met lokale cortisonpreparaten (spray) en neusspoelingen met zout water. De cortisone heeft een ontstekingsremmende werking; de neusspoeling helpt vastzittend slijm los te maken. Als er sprake is van bacteriën, schrijft de arts soms ook antibiotica voor.

Het beste kunt u de cortisonespray “ondersteboven” aanbrengen. Als u de spray rechtop in beide neusgaten injecteert, zal slechts een kleine hoeveelheid van het actieve ingrediënt zijn bestemming bereiken. Als je de spray daarentegen ondersteboven gebruikt, bereikt meer cortison het reukslijmvlies in de neusholte.

Neuspoliepen zelf worden heel vaak operatief verwijderd. Dit verbetert de neusademhaling en – als de poliepen de toegang tot de sinussen hebben geblokkeerd – vermindert het risico op terugkerende sinusitis. Beide kunnen een verminderd reukvermogen verbeteren. Als u een tumor in uw neus of sinussen heeft die de weg van de ingeademde lucht naar het reukepitheel blokkeert, wordt meestal ook een operatie uitgevoerd. Hetzelfde geldt als een gebogen neustussenschot hyposmie of anosmie als obstakel in de luchtstroom veroorzaakt.

Als een reukstoornis te wijten is aan allergische rhinitis, zijn lokale cortisonpreparaten de meest veelbelovende behandelingsoptie. Ongeacht of en in welke mate de reukzin van de getroffen persoon is aangetast, kan de allergie zelf indien nodig worden behandeld (bijvoorbeeld allergenen zoveel mogelijk vermijden, eventueel hyposensibilisatie).

Er zijn geen algemene behandelrichtlijnen voor anosmie of andere reukstoornissen veroorzaakt door andere vormen van rhinitis (zoals rhinitis met onbekende oorzaak = idiopathische rhinitis). In plaats daarvan worden in dergelijke gevallen individuele behandelpogingen aanbevolen.

Als medicijnen het reukverlies veroorzaken, kan de behandelend arts controleren of het preparaat kan worden stopgezet. De reukstoornis zal dan meestal verdwijnen. Als stoppen niet mogelijk is, kan de dosering soms worden verlaagd. Dit kan op zijn minst het reukvermogen verbeteren.

U mag in geen geval op eigen initiatief de voorgeschreven medicijnen stopzetten of de dosering verlagen! Bespreek dit altijd eerst met uw arts.

Gestructureerde reuktraining wordt ook aanbevolen voor patiënten met postinfectieuze reukstoornissen. Indien mogelijk moet de training binnen het eerste jaar na het begin van de reukstoornis worden gestart. Indien nodig kan (aanvullend) ook een medicamenteuze behandeling worden geprobeerd, bijvoorbeeld met cortisone.

Als onderliggende ziekten zoals de ziekte van Alzheimer, multiple sclerose of hersentumoren aan de basis liggen van het (gedeeltelijke) verlies van het reukvermogen, is hun specialistische behandeling van het grootste belang.

Er is geen behandeling mogelijk voor aangeboren en leeftijdsgebonden anosmie.

Olfactorische training

Zoals gezegd bevelen deskundigen een gestructureerde reuktraining aan, vooral voor postinfectieuze reukstoornissen. Dit kan ook nuttig zijn bij reukstoornissen na traumatisch hersenletsel.

Reuktrainingpennen worden op soortgelijke wijze ook gebruikt voor de diagnose van reukstoornissen (zie hieronder). Als alternatief voor dergelijke pennen gebruiken sommige mensen flesjes pure essentiële oliën voor reuktraining.

Je kunt je geheugen ook gebruiken om je reukvermogen te trainen. Probeer bijvoorbeeld de exacte geur te onthouden van versgebakken kaneelsterren of versgemalen koffie. Of bedenk eens hoe de lucht ruikt als er op een warme zomerdag een zware regenbui losbarst.

Tips voor het dagelijks leven

 • Rookmelders in uw eigen vier muren zijn altijd belangrijk – maar vooral als u last heeft van anosmie en daardoor de brandlucht niet in een vroeg stadium kunt detecteren.
 • Heeft u nog tenminste een deel van uw reukvermogen? Dan kan het toevoegen van geconcentreerde aroma's aan uw eten het smakelijker en aangenamer maken.
 • Bewaar uw voedsel op de juiste manier. Noteer eventueel de datum van aankoop en de openingsdatum (bijvoorbeeld bij blikjes of melkpakken). Gebruik het voedsel binnen de aanbevolen periode. Onthoud ook: naast de geur en smaak kunnen de consistentie en kleur van sommige voedingsmiddelen ook wijzen op bederf.
 • Sommige mensen met anosmie houden zich aan vaste schema’s voor persoonlijke hygiëne, omkleden en het schoonmaken van de badkamer en keuken. Hun eigen neus kan immers niet signaleren wanneer het tijd is voor dergelijke activiteiten. De vaste schema's geven de getroffenen een gevoel van veiligheid als het gaat om hun eigen netheid en die van hun huis – vaak een grote psychologische opluchting.

Medische geschiedenis

Om een ​​reukstoornis op te helderen, zal de arts eerst uw medische voorgeschiedenis afnemen (anamnese). Hiervoor zal hij u vragen naar uw klachten en mogelijke oorzaken van een reukstoornis. Mogelijke vragen zijn bijvoorbeeld

 • Hoe lang kun je al niets ruiken?
 • Bent u plotseling uw reukvermogen kwijt of heeft de reukstoornis zich langzaam ontwikkeld?
 • Is het reukverlies volledig of kunt u nog individuele, zwakke geuren waarnemen?
 • Heeft u nog andere klachten, zoals problemen met proeven?
 • Heeft u een infectie van de bovenste luchtwegen die mogelijk verband houdt met de reukstoornis?
 • Heeft u een hoofdwond of een operatie gehad voordat u uw reukvermogen verloor?
 • Heeft u reeds bestaande medische aandoeningen, zoals chronische sinusitis of allergieën?
 • Gebruikt u medicijnen en zo ja, welke?

Fysiek onderzoek

Het anamnesegesprek wordt gevolgd door een KNO-onderzoek inclusief een neusendoscopie (rhinoscopie). Tijdens het gedetailleerde onderzoek van de neus, nasopharynx, neusbijholten en reukspleet (het gebied in de bovenste neusgang waar het reukslijmvlies zich bevindt), zal de arts letten op tekenen van zwelling, ontsteking, neuspoliepen en afscheiding.

Ze kunnen u ook vragen om beurtelings door elk neusgat te ademen terwijl u het andere met uw hand gesloten houdt. Dit zal uitwijzen of de luchtstroom aan één kant mogelijk wordt belemmerd.

Geurtest

Hier volgen enkele testprocedures in detail:

Snuffelstokken

“Sniffin' sticks” (reukstokjes) zijn viltstiften gevuld met een geurstof. Ze zijn de geprefereerde testmethode voor het ophelderen van reukstoornissen, omdat ze eenvoudig uit te voeren zijn en er verschillende testvarianten mogelijk zijn.

De reukpennen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om een ​​identificatietest uit te voeren. Hiermee wordt het vermogen van de patiënt om verschillende geuren te herkennen en te onderscheiden getest. Om dit te doen houdt de arts 12 tot 16 verschillende “snuffelstokjes” achter elkaar onder beide neusgaten van de patiënt. De patiënt moet proberen de betreffende geur te identificeren met behulp van een keuzekaart waarop alle geuren zijn aangegeven.

UPSIT

De afkorting UPSIT staat voor University of Pennsylvania Smell Identification Test. Bij dit proces worden 40 verschillende geurstoffen, verpakt in microcapsules, op papier aangebracht. Zodra een capsule met een pen wordt ingewreven, komt de betreffende geur vrij. De patiënt wordt gevraagd om te proberen het te identificeren uit een lijst van vier woorden.

CCCRC

De test van het Conneticut Chemosensory Clinical Research Center (CCCRC) combineert een identificatietest en een drempeltest: bij de identificatietest moet de patiënt tien verschillende geuren herkennen en benoemen die hem in glazen of plastic flesjes worden aangeboden. Bovendien wordt de reukdrempel getest met butanoloplossingen met verschillende concentraties.

Meting van reukpotentialen

Als teststoffen houdt de arts achter elkaar verschillende zuivere geurstoffen voor de neus van de patiënt, bijvoorbeeld rozengeur (chemische stof: fenylethylalcohol). Normaal gesproken veroorzaakt het slechts een zwakke excitatie van de reukzenuwen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld waterstofsulfide, dat een intense geur van rotte eieren heeft.

Het meten van reukpotentialen is zeer complex. Het wordt daarom alleen uitgevoerd in gespecialiseerde klinieken en medische praktijken.

Andere tests

Anosmie: progressie en prognose

Kortom, reukstoornissen zoals anosmie zijn niet gemakkelijk te behandelen en het reukvermogen kan niet altijd weer worden genormaliseerd. De kansen op succes zijn over het algemeen beter voor jongere patiënten en niet-rokers dan voor ouderen en rokers. Precieze prognoses zijn echter niet mogelijk, alleen algemene indicaties:

Anosmie of hyposmie in de context van een acute virale infectie van de (bovenste) luchtwegen, zoals neusslijmvliesontsteking (rhinitis) of sinusitis, is doorgaans geen reden tot bezorgdheid. De reukstoornis is meestal tijdelijk en verbetert weer zodra de infectie is genezen. In het geval van langdurige ontstekingen kan het reukvermogen echter permanent worden aangetast of volledig verloren gaan, omdat het reukepitheel geleidelijk wordt vernietigd of opnieuw wordt gemodelleerd.

Als medicijnen, toxines of verontreinigende stoffen de oorzaak zijn van een reukstoornis, kan het reukvermogen weer verbeteren zodra deze stoffen zijn stopgezet (bijvoorbeeld na chemotherapie). Onomkeerbare schade bij een blijvende reukstoornis is echter ook mogelijk, bijvoorbeeld als zuren de basale laag van het reukepitheel hebben vernietigd.

Bij ongeveer tweederde van alle patiënten met postinfectieuze reukstoornissen verbetert het reukvermogen spontaan binnen één tot twee jaar. Bij de rest blijft de verminderde reukzin of het reukverlies blijvend. Over het algemeen geldt dat hoe jonger een patiënt is en hoe korter de duur van de aandoening, hoe groter de kans op verbetering.

 • hoge restkruip
 • vrouwelijk geslacht
 • jonge leeftijd
 • niet-roker
 • geen zijverschillen in reukfunctie
 • Reukstoornissen bestaan ​​al zo lang niet meer

Bij reukstoornissen die verband houden met onderliggende ziekten zoals Parkinson, Alzheimer of diabetes is het niet mogelijk te voorspellen of en in welke mate het reukvermogen weer zal verbeteren als gevolg van de behandeling van de onderliggende ziekte.

De natuurlijke, leeftijdsgebonden achteruitgang van het reukvermogen kan niet worden gestopt of verholpen. Er is ook niets dat kan worden gedaan aan congenitale anosmie.