Angelman-syndroom: tekenen, therapie

Kort overzicht

 • Wat is het Angelman-syndroom? Zeldzame genetische aandoening die wordt gekenmerkt door mentale en fysieke beperkingen in de ontwikkeling van kinderen.
 • Symptomen: popachtige gelaatstrekken, ontwikkelingsstoornis, verminderde coördinatie, weinig of geen taalontwikkeling, verminderde intelligentie, toevallen, lachen zonder reden, lachbuien, overmatig kwijlen, vrolijk zwaaien met de armen
 • Oorzaken: Genetisch defect op chromosoom 15.
 • Diagnose: inclusief interview, lichamelijk onderzoek, genetische tests
 • Therapie: Geen causale therapie beschikbaar; ondersteunend bijv. fysiotherapie, logopedie, ergotherapie; eventueel medicatie om de symptomen te verlichten (bijvoorbeeld toevallen)
 • Prognose: Normale levensverwachting; geen zelfstandig leven mogelijk

Angelman-syndroom: definitie

De naam “Angelman-syndroom” komt van de ontdekker van de ziekte, de Engelse kinderarts Harry Angelman. In 1965 vergeleek hij de ziektebeelden van drie kinderen met popachtige gelaatstrekken. De kinderen lachten veel en maakten schokkerige bewegingen – als poppen. Dit leidde tot de Engelse naam ‘happy puppet syndrome’.

Het Angelman-syndroom komt voor bij beide geslachten. De kans op de ziekte bedraagt ​​ongeveer 1:20,000, wat het syndroom tot een van de zeldzame ziekten maakt.

Angelman-syndroom: symptomen

Bij de geboorte zijn kinderen met het Angelman-syndroom nog onopvallend. Pas in de kindertijd en de peutertijd worden de motorische en cognitieve ontwikkelingsstoornissen steeds duidelijker zichtbaar. Kenmerken van de genetische aandoening zijn:

 • vertraagde motorische ontwikkeling
 • verminderde coördinatie
 • vaak geen of nauwelijks taalontwikkeling
 • verminderde intelligentie
 • hyperactief, hyperactief gedrag
 • lachen zonder reden
 • lachen past
 • vrolijke gebaren (bijvoorbeeld zwaaiende armen)
 • vaak uit de tong steken

Bij sommige kinderen met het Angelman-syndroom merkt men bovendien op:

 • microcefalie (abnormaal klein hoofd) – niet bij de geboorte, maar in de loop van de verdere ontwikkeling
 • Aanvallen @
 • veranderingen in de elektrische activiteit van de hersenen
 • zeer lichte huid en ogen door verminderde pigmentatie (hypopigmentatie)
 • scheelzien (scheelzien)

Angelman-syndroom: oorzaken

De oorzaak van het Angelman-syndroom is een genetisch defect op chromosoom 15: bij getroffen personen is de functie van het gen UBE3A verstoord. Dit gen produceert normaal gesproken een enzym dat betrokken is bij de afbraak van beschadigde of overtollige eiwitten in cellen. Het helpt de cel dus normaal te functioneren.

In veel lichaamscellen is het gen actief op beide chromosomen, maar niet in de zenuwcellen van de hersenen: daar wordt bij veel mensen het UBE3A-gen op het vaderlijke chromosoom 15 uitgeschakeld door inprenting. Bijgevolg is UBE3A alleen actief in de hersenen op chromosoom 15 van de moeder. Dit betekent ook dat als de genkopie van de moeder een fout bevat, dit niet kan worden gecompenseerd door de tot zwijgen gebrachte genkopie van de vader. En precies deze combinatie is aanwezig bij het Angelman-syndroom: de vaderlijke genkopie is uitgeschakeld, de moederlijke is defect.

Het onderliggende genetische defect kan van verschillende typen zijn:

 • Mutatie in het UBE3A-gen: Door een spontaan optredende verandering in het gen gaat de informatie die het bevat verloren. Dit geldt voor vijf tot tien procent van de mensen met het Angelman-syndroom. In ongeveer één op de vijf gevallen is er sprake van een familiale mutatie: in dit geval draagt ​​de moeder de genverandering al op haar vaderlijk chromosoom.
 • Twee vaderlijke chromosomen 15: De getroffen persoon heeft beide chromosomen 15 van zijn vader geërfd, geen van zijn moeder (medisch “vaderlijke uniparentale disomie 15” genoemd). Er is dus geen actief gen UBE3A. Dit geldt voor ongeveer één tot twee procent van alle patiënten met het Angelman-syndroom.
 • Inprentingsfout: Het UBE3A-gen op chromosoom 15 van de moeder – evenals dat op chromosoom 15 van de vader – wordt uitgeschakeld door inprenting. Bovendien kan een bepaald deel van het chromosoom ontbreken (deletie). Bij één tot vier procent van de gevallen van het Angelman-syndroom wordt een afdrukfout aangetroffen.

Is het Angelman-syndroom erfelijk?

In principe is de kans op herhaling laag bij het Angelman-syndroom. Dit verwijst naar het risico dat ouders van een getroffen kind andere kinderen krijgen die ook het syndroom hebben. In individuele gevallen hangt dit risico echter grotendeels af van het genetische defect waarop het Angelman-syndroom is gebaseerd.

In het geval van het Angelman-syndroom als gevolg van twee vaderlijke chromosomen 15 (vaderlijke uniparentale disomie 15) is het risico bijvoorbeeld minder dan één procent. Daarentegen kan een Angelman-syndroom als gevolg van een imprinting-defect met verlies van een bepaald gensegment (IC-deletie) in de helft van alle gevallen voorkomen bij een broer of zus.

Patiënten met het Angelman-syndroom kunnen zich theoretisch voortplanten. Afhankelijk van het moment waarop de oorzakelijke chromosomale veranderingen plaatsvonden (bijvoorbeeld al tijdens de ontwikkeling van kiemcellen of onmiddellijk na de bevruchting), is het risico dat getroffen individuen de ziekte doorgeven soms zeer hoog (tot 100 procent). Er zijn echter geen betrouwbare gegevens hierover. In september 1999 deed zich bijvoorbeeld een geïsoleerd geval voor, toen een moeder die aan het Angelman-syndroom leed, de ziekte doorgaf.

Angelman-syndroom: diagnose

Als u bij uw kind de hierboven beschreven symptomen opmerkt, is de kinderarts de eerste persoon waarmee u contact opneemt. Hij of zij kan de mogelijke oorzaken nauwkeuriger in kaart brengen en u en uw kind indien nodig doorverwijzen naar een specialist.

Medische geschiedenis

De eerste stap bij de diagnose is een grondige medische geschiedenis. Tijdens dit proces zal de arts u verschillende vragen stellen over uw kind, zoals:

 • Welke veranderingen heb je opgemerkt bij je kind?
 • Heeft uw kind lichamelijke klachten?
 • Reikt uw kind naar voorwerpen?
 • Praat uw kind?
 • Is jouw kind vaak merkbaar vrolijk of hyper?
 • Lacht uw kind in ongepaste situaties, bijvoorbeeld als het pijn heeft?

Fysiek onderzoek

Hierna volgt een lichamelijk onderzoek. De kinderarts onderzoekt de reguliere motorische en mentale ontwikkeling van het kind. Hiervoor worden eenvoudige oefeningen gebruikt: het kind wordt bijvoorbeeld gevraagd zich te concentreren op speelgoed of specifiek naar een bouwsteen te reiken. De arts let ook op de gezichtsuitdrukkingen van het kind. Veelvuldig lachen, popachtige gelaatstrekken en kwijlen zijn tekenen van het Angelman-syndroom.

Als de arts na het lichamelijk onderzoek een zeldzame aandoening vermoedt, verwijst hij of zij u door naar een neuroloog en een menselijke geneticus.

Genetische test

In een eerste stap besteden de artsen aandacht aan het methylatiepatroon van het chromosoomsegment (methylatieanalyse/test). Verdere tests op dezelfde monsters (deletieanalyse, mutatieanalyse) helpen om de oorzaak van het Angelman-syndroom gedetailleerder te bepalen. Hiervoor kan het ook nodig zijn om het genetisch materiaal van de ouders te onderzoeken. Op deze manier bepalen artsen of daar al een genetisch defect aanwezig is.

Verdere onderzoeken

Verdere onderzoeken zijn vaak nuttig. EEG kan bijvoorbeeld worden gebruikt om veranderingen in de elektrische hersenactiviteit te detecteren, zoals vaak voorkomt bij het Angelman-syndroom. Oftalmologische onderzoeken kunnen ook geïndiceerd zijn.

Angelman-syndroom: therapie

Sommige symptomen en klachten die verband houden met het Angelman-syndroom kunnen ook een specifieke behandeling vereisen. Anticonvulsieve medicijnen (anti-epileptica) helpen bijvoorbeeld tegen epileptische aanvallen, en kalmerende middelen (sedativa) helpen bij ernstige slaapstoornissen.

Op de website van Angelman e.V. vereniging vindt u veel informatie over het Angelman-syndroom, ervaringsrapporten en evenementen voor getroffen personen, evenals contactpersonen voor getroffen personen in alle regio's van Duitsland.

Angelman-syndroom: verloop van de ziekte en prognose

Eerste levensjaar

Baby's met het Angelman-syndroom hebben vaker problemen met borstvoeding, zuigen en slikken. Ze steken vaak hun tong uit of kwijlen veel. Bovendien spugen kinderen met het Angelman-syndroom vaak (wanneer dit gebeurt, wordt vaak ten onrechte een voedselintolerantie of refluxziekte vermoed). Het veelvuldig braken kan leiden tot gevaarlijk gewichtsverlies.

Een vertraagde motorische ontwikkeling wordt meestal opgemerkt tussen de 6e en 12e levensmaand: kinderen kruipen of zitten niet. De bewegingen van het bovenlichaam zijn vaak wankel. Dit maakt het zitten lastig.

Een fractie van de getroffenen krijgt al op de leeftijd van 12 maanden last van aanvallen.

Een tot drie jaar

Binnen de eerste drie levensjaren wordt de ontwikkelingsstoornis bij het Angelman-syndroom heel duidelijk. De kinderen hebben vaker last van milde aanvallen. Ze zijn soms hyperactief, overprikkeld en altijd in beweging. Velen hebben de neiging om voortdurend hun handen of speelgoed in hun mond te steken of vaak hun tong uit te steken en te kwijlen. Als de kinderen bijzonder opgewonden zijn, lachen ze vaak overdreven en zwaaien ze met uitgestrekte armen.

Puberteit en volwassenheid

De puberteit komt vaak drie tot vijf jaar later voor bij kinderen met het Angelman-syndroom. De geslachtsrijpheid ontwikkelt zich dan echter normaal. Spraakontwikkeling blijft achterwege, hoewel spraakverstaan ​​vaak aanwezig is. De aanvallen worden op volwassen leeftijd meestal goed onder controle gehouden met medicijnen.

Mensen met het Angelman-syndroom hebben een normale levensverwachting. Een zelfstandig leven is echter niet mogelijk vanwege de mentale beperkingen.