Alternatieve behandelingsmaatregelen | Beroerte: kan fysiotherapie helpen?

Alternatieve behandelingsmaatregelen

A beroerte betekent ernstige veranderingen voor de getroffen persoon en zijn sociale omgeving. Een multidisciplinaire behandeling is noodzakelijk. Daarom krijgen de meeste patiënten ergotherapie naast fysiotherapie.

In deze therapie worden onder meer ADL (activiteiten van het dagelijkse leven, zoals wassen, aankleden) getraind om de getroffen persoon in staat te stellen een zo groot mogelijke zelfstandigheid en kwaliteit van leven te bereiken. Daarnaast adviseert ergotherapie de getroffen persoon over de levering van AIDS, aanpassing aan de werkplek en leefruimte. Het gebruik van AIDS kan worden getraind.

Logopedie helpt bij spraak- en slikstoornissen. Voor aandachtsstoornissen en andere psychische problemen ontvangen patiënten psychotherapie en / of hersenen prestatietraining. Muziektherapie, basale stimulatie en vele andere therapeutische benaderingen zijn ook geschikt.

Samengevat

A beroerte is een medisch noodgeval veroorzaakt door een lokaal bloedsomloopstoornis in de hersenen​ Afhankelijk van de lokalisatie en omvang van het cerebrovasculaire voorval, variëren de symptomen van hemiplegie, spasticiteit, geheugen en spraakstoornissen tot loopstoornissen en nog veel meer. Bij een multidisciplinaire therapie bestaande uit verpleging, logopedie, ergotherapie, etc., speelt fysiotherapie een elementaire rol. Het probeert de mobiliteit van de patiënt te herstellen, bijvoorbeeld door middel van mobilisatie, evenwicht, coördinatie en looptraining.