Alkalische fosfatase: alles over het enzym

Wat is alkalische fosfatase?

Alkalische fosfatase (AP) is een metabolisch enzym dat voorkomt in de cellen van een grote verscheidenheid aan weefsels in het lichaam, bijvoorbeeld in de botten, de lever en de galwegen.

Er zijn verschillende subvormen (iso-enzymen) van alkalische fosfatase. Op één uitzondering na komen deze specifiek voor in een bepaald weefsel, bijvoorbeeld botspecifieke fosfatase in skeletweefsel.

Als het AP-niveau in het bloed wordt gemeten, zijn het alle subvormen van het enzym samen (totaal AP). Indien nodig kunnen in het laboratorium ook de gehalten van verschillende iso-enzymen worden bepaald.

Wanneer wordt alkalische fosfatase bepaald?

De concentratie alkalische fosfatase in het bloed (totale AP) wordt voornamelijk bepaald bij verdenking op bot- of leverziekten. AP is in grote hoeveelheden aanwezig in beide weefsels (botten, lever).

Alkalische fosfatase: referentiewaarden

Leeftijd

AP normale waarde

tot 1 dag

< 250 E/l

2 om 5 dagen

< 231 E/l

6 dagen tot 6 maanden

< 449 E/l

7 naar 12 maand

< 462 E/l

1 tot 3 jaar

< 281 E/l

4 tot 6 jaar

< 269 E/l

7 tot 12 jaar

< 300 E/l

13 tot 17 jaar

< 187 E/l voor vrouwen

< 390 E/l voor mannen

meer dan 18 jaar

35 – 105 E/l voor vrouwen

40 – 130 E/l voor mannen

Wanneer is alkalische fosfatase laag?

Zeer zelden is de alkalische fosfatase te laag. Dit gebeurt bijvoorbeeld in gevallen van uitgesproken hypothyreoïdie of bloedarmoede.

Ook kan alkalische fosfatase te laag zijn bij de zeldzame erfelijke ziekte van Wilson, die zich uit in een verstoorde koperstofwisseling. Andere mogelijke oorzaken zijn de stofwisselingsstoornissen achondroplasie en hypofosfatasie, die eveneens zeldzaam zijn.

Wanneer is alkalische fosfatase verhoogd?

Als de alkalische fosfatase verhoogd is, kan dit bijvoorbeeld de volgende redenen hebben:

  • botziekten zoals bottumoren, de ziekte van Paget, rachitis (vitamine D-tekort), osteomalacie, osteomyelitis, hyperparathyreoïdie (HPT)
  • bepaalde vormen van nierzwakte (nierinsufficiëntie)
  • chronische inflammatoire darmziekten
  • acromegalie (overschot aan groeihormoon)
  • Cushing-syndroom (overmaat aan cortisol)
  • hyperfunctie van de bijschildklier

Tijdens de zwangerschap en de groei van de foetus wordt alkalische fosfatase van nature verhoogd in het bloed. Verhoogde AP-niveaus zijn ook mogelijk bij personen met bloedgroep B of 0.

Ook het gebruik van verschillende medicijnen zoals allopurinol (jichtmedicatie), anti-epileptica of de anticonceptiepil kan de AP-spiegel verhogen.

Wat te doen als het AP-niveau verandert?