Alcoholvergiftiging: symptomen, eerste hulp, therapie

Kort overzicht

 • Wat te doen bij alcoholvergiftiging? Verleen eerste hulp: laat de getroffen persoon veel water drinken als hij of zij bij bewustzijn is, houd hem of haar in een zachte en stabiele houding, houd hem of haar warm, controleer regelmatig de ademhaling. Bewusteloze patiënten: in stabiele zijligging plaatsen, warm maken, medische hulpdiensten bellen.
 • Alcoholvergiftiging – risico's: rillingen, orgaanschade/falen, ademhalings- en/of cardiovasculaire stilstand.
 • Wat doet de dokter? Afhankelijk van de ernst van de alcoholintoxicatie vloeistoffen toedienen via een infuus, vitale functies monitoren (hartslag, ademhaling etc.), indien nodig dialyse of beademing.

Voorzichtigheid.

 • In kleine doses beïnvloedt alcohol slechts selectief de hersengebieden die onze emoties beheersen. In hogere doses verlamt het echter het gehele centrale zenuwstelsel.

Alcoholvergiftiging: symptomen

Er zijn vloeiende overgangen tussen een milde buzz en een tastbare alcoholvergiftiging. De symptomen die optreden veranderen bij toenemende alcoholconsumptie – bij sommige mensen sneller, bij andere langzamer (zie hieronder: Oorzaken en risicofactoren):

Een milde alcoholintoxicatie (“buzz”) voelt vaak prettig aan, althans in eerste instantie. Het hoofd is licht, je voelt je los, een warm gevoel verspreidt zich door het lichaam.

Problemen met oriëntatie en een verminderd reactievermogen gaan ook gepaard met de toenemende alcoholintoxicatie. Misselijkheid en zelfs braken treden al snel op.

Naarmate de alcoholintoxicatie vordert, verschijnen deze symptomen:

 • Verstoringen van de denkfuncties
 • Verstoring van de waarneming (bijvoorbeeld verminderd gevoel van kou)
 • Bewustzijnsstoornissen (de getroffen persoon reageert niet meer, neemt alles alleen door een sluier waar)

De dronken persoon kan uiteindelijk bewusteloos raken en zelfs in coma raken (alcoholisch coma). Dan kan het tot een ademstilstand komen! Bovendien bestaat er levensgevaar, omdat bij zware alcoholvergiftiging de beschermingsreflexen, zoals de hoestreflex, falen. Braaksel kan dan in de luchtwegen terechtkomen – er bestaat verstikkingsgevaar!

Je voelt je niet alleen slecht tijdens de intoxicatie, maar meestal ook daarna. Bij alcoholintoxicatie kunnen de symptomen achteraf bijvoorbeeld hoofdpijn, misselijkheid en een algemeen gevoel van zwakte omvatten.

Stadia van alcoholvergiftiging

Medische professionals onderscheiden de volgende stadia van alcoholintoxicatie:

 • Opwindingsfase (1 – 2 promille in bloed): lage dronkenschap, lichte loopstoornis, gevoel van ontspanning, onzorgvuldigheid en ontremming, spraakzaamheid, overschatting van zichzelf, onnauwkeurige reacties, enz.
 • Hypnosefase (2 – 2.5 promille): De dronkaard heeft de neiging om te slapen, maar kan nog steeds wakker worden. Bovendien kunnen ernstige evenwichtsstoornissen tijdens het lopen, vertraagde waarneming, vertraagd denken, heldere en vaak agressieve stemming, etc. voorkomen.
 • Asfyxiestadium (> 4 promille in bloed): stoornissen in de bloedsomloop en/of ademhaling, snel afkoelen door de kou (risico op bevriezing), mogelijk overlijden.

Alcoholvergiftiging: wat te doen?

Er bestaan ​​geen huismiddeltjes of enig tegengif tegen alcohol of alcoholintoxicatie. Frisse lucht, een koude douche of een pijnprikkel (bijvoorbeeld een sappige klap in het gezicht) kunnen ervoor zorgen dat de getroffen persoon gedurende korte tijd weer wakker lijkt. Dergelijke maatregelen hebben echter geen invloed op de werking van de alcohol.

Als u een alcoholvergiftiging bij iemand vermoedt of er tekenen van ziet, onderneem dan eerstehulpmaatregelen:

Verdere eerstehulpstappen bij alcoholintoxicatie zijn afhankelijk van het feit of de persoon bij bewustzijn is of niet:

Dronken persoon bij bewustzijn:

 • Stop met alcoholgebruik: zorg ervoor dat de dronken persoon geen alcohol meer drinkt.
 • Braken: Sommige dronken personen kunnen braken. Hierdoor worden de resterende hoeveelheden alcohol uit de maag afgevoerd. Sta de persoon bij tijdens dit proces. Het is niet raadzaam om opzettelijk braken op te wekken: het slijmvlies in de maag of de slokdarm kan bijvoorbeeld scheuren of de maaginhoud kan worden ingeademd (aspiratie, gevaar vooral als het bewustzijn troebel is).
 • Voldoende water: Als de patiënt vloeistoffen binnen kan houden, moet u hem voldoende water te drinken geven.

Bij milde alcoholintoxicatie is ‘behandeling’ thuis mogelijk. In de meeste gevallen kan de intoxicatie zonder medische tussenkomst ‘uitgeslapen’ worden. Niettemin mag u de getroffen persoon niet alleen laten gedurende de duur van de intoxicatiesymptomen.

Bewusteloze dronken:

 • Buikligging: Als iemand met ernstige alcoholintoxicatie bewusteloos is, moet u hem onmiddellijk in buikligging plaatsen met zijn hoofd overstrekt. Open zijn mond zodat het braaksel kan wegvloeien en niet in de luchtpijp terechtkomt.
 • Opwarming: Alcohol negeert vrijwel het controlemechanisme voor het handhaven van de kerntemperatuur van het lichaam. Houd de bewusteloze persoon daarom warm (bijvoorbeeld met een deken).
 • Reanimatie indien nodig: Controleer, totdat de hulpdiensten arriveren, regelmatig of de bewusteloze persoon nog ademt. Als de ademhaling stopt, moet u onmiddellijk beginnen met reanimeren!

Als dronken personen zich agressief gedragen of op een manier die zichzelf in gevaar brengt, moet u zonder aarzeling de politie bellen!

Alcoholvergiftiging: oorzaken en risicofactoren

Zo vertonen mensen die veelvuldig alcohol drinken doorgaans minder klachten dan mensen die zelden of nauwelijks alcohol drinken. Mensen met een laag lichaamsgewicht (zoals kinderen en adolescenten) zijn gevoeliger voor alcoholvergiftiging. Mensen met hersenbeschadiging (zoals door een medische aandoening) hebben ook een verhoogd risico op alcoholvergiftiging na het drinken van zelfs zeer kleine hoeveelheden alcohol.

Wat gebeurt er in het lichaam?

Gevaar door sterke alcohol en drankmisbruik

Alcoholvergiftiging kan bijzonder gemakkelijk optreden als iemand sterke dranken (zoals wodka) drinkt. Zelfs een relatief klein aantal glazen kan grote hoeveelheden alcohol bevatten. Ter vergelijking: in een fles wodka (750 ml) zit evenveel pure alcohol als in zes liter bier.

Ook binge-drinken, d.w.z. het nuttigen van grote hoeveelheden alcohol in korte tijd, is gevaarlijk. Vooral bingedrinken met sterke alcohol kan snel leiden tot alcoholvergiftiging. De lever krijgt dan in één keer te maken met een hoge dosis alcohol. De eerste milde tekenen van alcoholintoxicatie blijven dan meestal uit. In plaats daarvan treedt er plotseling en direct een ernstige intoxicatie op.

Eerst probeert de arts in een kort gesprek belangrijke achtergrondinformatie te verkrijgen (anamnese). Als het niet meer mogelijk is om goed met de dronken persoon te praten, wendt de arts zich hiervoor tot andere aanwezigen (familie, vrienden, enz.).

Hierna volgt een lichamelijk onderzoek. Hierdoor kan de arts de ernst van de alcoholintoxicatie beoordelen.

Vervolgens meet hij de bloedsuikerspiegel van de getroffen persoon. Vooral diabetici, bij wie de bloedsuikerspiegel te laag is, kunnen symptomen ervaren die lijken op die van alcoholintoxicatie.

Bloedwaarden en geneesmiddelenonderzoek

Omdat de getroffen persoon mogelijk ook andere medicijnen heeft gebruikt, bewust of onbewust, voert de arts ook een zogenaamde ‘drugsscreening’ uit. Voor de therapie is het van belang om te weten of andere stoffen de intoxicatie hebben veroorzaakt of de klachten hebben verergerd.

Waar de arts ook rekening mee moet houden: In sommige gevallen lijken de symptomen van het alcoholontwenningssyndroom op die van alcoholintoxicatie.

Alcoholintoxicatie: behandeling door de arts

Bij alcoholintoxicatie zal de arts proberen de symptomen te verlichten en complicaties te voorkomen. Bovendien mag de patiënt niet de mogelijkheid hebben zichzelf of anderen in gevaar te brengen. In individuele gevallen is de behandeling gebaseerd op het type en de omvang van de symptomen van alcoholintoxicatie.

Als de dronkaard erg opgewonden of agressief is, dient de arts gewoonlijk een kalmerend medicijn toe. In uitzonderlijke gevallen worden getroffen personen voor hun eigen bescherming in bedwang gehouden.

Alcoholvergiftiging met giftige alcoholen zoals methanol of isopropanol moet doorgaans door de arts met medicijnen worden behandeld.

Alcoholvergiftiging: gevolgen

Meestal geneest een milde alcoholvergiftiging zonder gevolgen. Herhaalde of ernstige alcoholintoxicaties kunnen echter leiden tot schade aan de hersenen, lever en nieren. In bijzonder ernstige gevallen is alcoholvergiftiging dodelijk.

Zwangere vrouwen moeten absoluut alle alcohol vermijden (zelfs in kleine hoeveelheden), omdat dit de ontwikkeling van het kind ernstig kan verstoren.