Alcohol – laag risico en gevaarlijke consumptie

Kort overzicht

 • Maximale dagdosering: vrouwen maximaal 12 gram pure alcohol per dag (bijvoorbeeld 125 ml wijn), mannen maximaal 24 gram (bijvoorbeeld 250 ml wijn), minimaal twee alcoholvrije dagen per week
 • Hoeveel alcohol kan ik verdragen? Tolerantie wordt beïnvloed door lengte, gewicht, geslacht, leeftijd, gezondheidstoestand, medicatie, genetische factoren, gewenning
 • Rijvaardigheid: Officieel tot 0.5 promille, maar zelfs onder dit niveau kunnen de concentratie- en reactietijden verminderd zijn. Het is beter om alleen te rijden met een alcoholpromillage van nul!
 • Alcoholisten – op welk punt? Het risico op alcoholisme neemt toe bij hogere consumptie, maar is niet afhankelijk van een specifieke hoeveelheid. Verslavingscriteria zijn sterke hunkering, verlies van controle, gewenningseffect, ontwenningsverschijnselen, verwaarlozing van taken, relaties en interesses, doorgaan met drinken ondanks negatieve gevolgen

Hoeveel alcohol is oké?

De meeste volwassenen in Duitsland drinken alcohol. Maar hoeveel alcohol is nog acceptabel om lichaam en psyche niet te overbelasten?

Deskundigen hebben de zogenaamde laagrisicoconsumptie (laagrisicodrempeldosis) voor alcohol gedefinieerd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert het volgende voor alcoholgebruik

 • Voor mannen is de aanbevolen dagelijkse limiet 24 gram pure alcohol.
 • Alcohol moet ten minste twee dagen per week volledig worden vermeden.

Een laag risico betekent echter niet dat het onschadelijk is: er bestaat niet zoiets als volledig risicovrije consumptie. Zelfs het vaatbeschermende effect van kleine hoeveelheden, bijvoorbeeld rode wijn, wordt gecompenseerd door het schadelijke effect. De gezondste strategie is om helemaal niet te drinken.

Acht regels voor consumptie met een laag risico

Het Duitse Centrum voor Verslavingsproblematiek heeft de volgende acht regels voor consumptie opgesteld:

 • Vermijd alcoholgebruik zoveel mogelijk, of beperk het in ieder geval tot de aanbevolen maximale hoeveelheid
 • Vermijd drankmisbruik – het risico op gezondheidsschade is hier bijzonder groot
 • Houd rekening met extra risicofactoren! Andere risicofactoren zoals gebrek aan lichaamsbeweging, overgewicht en roken zorgen naast alcohol voor extra belasting van het lichaam
 • Geen alcohol als u bepaalde medicijnen gebruikt! Bijvoorbeeld paracetamol, isoniazuur en methotrexaat, evenals andere kritische medicijnen
 • Geen alcohol voor kinderen en jongeren! Alcohol schaadt hun hersenontwikkeling en is in veel opzichten bijzonder riskant voor hen.
 • Geen alcohol op de werkplek, tijdens het autorijden en bij het bedienen van machines

Berekening van de hoeveelheid alcohol

Om uw alcoholgebruik hierop aan te passen, moet u echter weten hoeveel gram pure alcohol er in de verschillende alcoholische dranken zit.

U kunt deze waarde relatief eenvoudig berekenen. Het enige dat u hoeft te weten, is de hoeveelheid die u drinkt in milliliter (ml) en het alcoholgehalte in volumeprocent (vol.%). Dan is er nog het soortelijk gewicht van alcohol, namelijk 0.8 gram per kubieke centimeter (g/cm3).

De formule voor het berekenen van het gehalte aan pure alcohol is

Hoeveelheid in ml x (vol.% / 100) x 0.8 = gram pure alcohol

Een voorbeeld: Je drinkt een flesje bier (330 ml) met 4.8% alcohol. Dit betekent: Je consumeert 330 x (4.8 / 100) x 0.8 = 12.7 gram pure alcohol.

Hoeveel alcohol zit er in mijn drankje?

Eén schnaps = één bier = één cocktail? In de literatuur wordt vaak gesproken over een standaardglas of een drankje. In Duitsland gaat het om alcoholische dranken die 10 tot 12 gram pure alcohol bevatten.

Hier vindt u een overzicht van het alcoholgehalte van diverse dranken:

 • Wijn (ca. 10%, 1 glas van 125 ml): 10 g
 • Alcoholvrij bier (max. 0.5%, 1 glas van 200 ml): max. 0.8% XNUMX gr
 • Gemengde bierdrank (2.5%, 1 fles van 330 ml): 6.6 g
 • Mousserende wijn (ca. 11%), 1 glas van 125 ml): 11 g
 • Vruchtenlikeur (ca. 30%, 1 glas van 20 ml): 4.8 g
 • Schnapps (ca. 40%, 1 glas van 40 ml): 12.8 g

Hoeveel alcohol kan ik verdragen?

Hoeveel alcohol is schadelijk? Dit is een vraag die niet in algemene termen kan worden beantwoord. Hoeveel alcohol een persoon kan verdragen, hangt van verschillende factoren af.

Lengte en gewicht: Hoe groter en zwaarder iemand is, hoe meer bloed er door zijn lichaam stroomt. Dienovereenkomstig wordt de geconsumeerde alcohol over een grotere hoeveelheid verdeeld. Het alcoholgehalte is dan lager.

Lichaamsvet: Vetweefsel wordt minder van bloed voorzien dan bijvoorbeeld de organen. Dienovereenkomstig circuleert er minder bloed in een vetrijk lichaam waarover de alcohol kan worden verdeeld. Het alcoholgehalte is navenant hoger en schadelijker. Alcohol wordt dus minder goed verdragen bij hetzelfde gewicht en een hoger vetgehalte.

Genetische aanleg: De belangrijkste factor die alcoholtolerantie bepaalt, is hoe snel het lichaam alcohol afbreekt. En dit is genetisch bepaald.

Leeftijd: Het vochtaandeel in het lichaam neemt af met het ouder worden. Dezelfde hoeveelheid alcohol verhoogt dus de alcoholconcentratie in het bloed van ouderen. Bovendien werkt hun lever niet meer zo snel als toen ze jonger waren. De alcohol wordt daardoor langzamer afgebroken.

Maaginhoud: Wat je at voordat je alcohol dronk, speelt ook een rol. Rijke en vooral vette voedingsmiddelen vertragen de opname van alcohol in het bloed. Het alcoholgehalte in het bloed stijgt daardoor langzamer – de alcohol wordt dan beter verdragen. Daarom stijgt een drankje op een lege maag bijzonder snel naar je hoofd.

Gezondheidstoestand: Ziekten, zoals een leverziekte, maar ook de inname van bepaalde medicijnen kunnen de stofwisseling van alcohol verstoren – bijvoorbeeld omdat de lever langzamer werkt of belast wordt door de afbraak van actieve ingrediënten in medicijnen.

Vooral degenen die veel tolereren lopen gevaar!

Tolereren en tolereren zijn dus twee verschillende dingen. Dat iemand gewend is aan alcohol en minder symptomen van intoxicatie en kater ervaart, wil nog niet zeggen dat zijn lichaam goed tegen het celgif kan. Integendeel: mensen die ogenschijnlijk veel tolereren, drinken vaak aanzienlijk meer. Het risico op langdurige schade aan hun organen is dan nog groter. En de kans is ook groter dat ze verslaafd raken aan alcohol.

Wat kan ik drinken als ik nog moet rijden?

In Duitsland is een alcoholpromillage van 0.5 promille de grens voor de rijgeschiktheid. Dit kan worden berekend met behulp van de zogenaamde Widmark-formule: deze houdt rekening met het feit dat het lichaamsvocht van mannen ca. 68 procent van hun gewicht en dat van vrouwen ca. 55 procent.

Alcoholconsumptie in grammen, gedeeld door lichaamsgewicht maal 0.55 (vrouwen) of 0.68 (mannen).

Dit betekent dat een man van 80 kg na 0.44 liter bier een alcoholpromillage van 0.5 heeft, vergeleken met 0.72 voor een vrouw van 60 kg. Het lichaam breekt dan tussen de 0.1 en maximaal 0.2 promille per uur af.

Bovendien kan de alcohollimiet in het bloed te laag worden ingesteld, vooral voor onervaren drinkers: alcohol heeft een sterker effect op hen en hun reactievermogen gaat sneller achteruit!

Het beste is om alleen achter het stuur te kruipen als het alcoholpromillage nul is!

Wanneer word je alcoholist?

Alcoholverslaving kan niet worden gedefinieerd door een bepaalde hoeveelheid consumptie. Sommige mensen drinken regelmatig veel zonder verslaafd te zijn: anderen consumeren aanzienlijk minder, maar zijn al diep in de greep van de verslaving.

Tekenen van verslaving

Er zijn zes criteria voor verslaving:

 1. Een sterk verlangen of een soort dwang om alcohol te consumeren
 2. Verminderd vermogen om het begin, het einde en de hoeveelheid alcoholgebruik te controleren
 3. Fysieke ontwenningsverschijnselen bij het onthouden van alcohol
 4. ontwikkeling van tolerantie – er moet steeds meer gedronken worden voor hetzelfde effect
 5. Progressieve verwaarlozing van taken en interesses om te kunnen drinken en te herstellen van dronkenschap
 6. Er wordt nog steeds alcohol geconsumeerd, ook al zijn er al schadelijke fysieke, mentale of sociale gevolgen.

Elk van deze signalen is een duidelijk waarschuwingssignaal. Als iemand er drie vervult, wordt hij of zij als alcoholist beschouwd.

Risicovolle consumptie, zelfs zonder verslaving

Risicovolle en later schadelijke consumptie begint lang vóór de verslaving. Alcohol wordt een stok: mensen drinken niet voor hun plezier, maar om stress, frustratie en angst te verlichten. En je drinkt in een mate die je lichaam en ziel schaadt en tot conflicten met je omgeving leidt.