Agomelatine: effecten, bijwerkingen

Hoe agomelatine werkt

Agomelatine helpt tegen depressie en angst. Het maakt het ook gemakkelijker om in slaap te vallen.

Agomelatine remt de receptoren van de lichaamseigen boodschapperstof serotonine, de zogenaamde 5HT2-receptoren. Als gevolg hiervan geeft het lichaam meer van de neurotransmitters dopamine en noradrenaline vrij in de hersenen. Op deze manier kan het actieve ingrediënt een verstoord dopamine- en noradrenalinemetabolisme in de hersenen verbeteren, wat gedeeltelijk verantwoordelijk kan zijn voor depressieve stoornissen.

Agomelatine heeft een vergelijkbare structuur als het endogene hormoon melatonine en kan zich daarom aan zijn bindingsplaatsen (MT1- en MT2-receptoren) hechten. Vergeleken met melatonine is agomelatine echter stabieler. Het werkt dus langer op de bindingsplaatsen dan het hormoon zelf:

Het is belangrijk dat patiënten het medicijn gedurende een voldoende lange periode regelmatig innemen om symptoomvrij te zijn.

Wat zijn de bijwerkingen van agomelatine?

Het duurt gewoonlijk enkele dagen tot weken voordat het stemmingsverbeterende (antidepressieve) effect van agomelatine optreedt. Gedurende deze tijd kan het risico op zelfmoordgedachten toenemen. Artsen besteden daarom bij aanvang van de therapie bijzondere aandacht aan de vraag of de depressie van de patiënt verergert.

Deze bijwerkingen treden vooral op aan het begin van de behandeling met agomelatine. Bovendien reageren patiënten verschillend op de werkzame stof. Vermijd het bedienen van machines en het besturen van voertuigen totdat er geen hinderlijke symptomen meer optreden (zoals duizeligheid).

De werkzame stof kan de lever beschadigen. In zeldzame gevallen raakt het orgaan ontstoken (hepatitis). Voordat patiënten agomelatine krijgen, controleren artsen daarom hun leverwaarden. Ze doen hetzelfde met regelmatige tussenpozen tijdens de behandeling en vóór elke dosisverhoging. Veranderde leverwaarden kunnen duiden op leverfunctiestoornissen.

Alcohol belast ook de lever. Patiënten moeten daarom alcohol vermijden tijdens het gebruik van agomelatine.

Soms zweten patiënten meer tijdens het gebruik van agomelatine (hyperhidrose). Bovendien kan de huid jeuken of huiduitslag krijgen.

Voor aanvullende informatie over mogelijke ongewenste bijwerkingen, zie de bijsluiter van uw agomelatinemedicatie. Neem contact op met uw arts of apotheker als u andere bijwerkingen opmerkt of vermoedt.

Artsen schrijven agomelatine voor aan volwassen patiënten met een ernstige depressie die minstens twee weken aanhoudt. Artsen noemen dit ook wel een ernstige depressie.

In Zwitserland krijgen patiënten bij wie agomelatine voldoende heeft geholpen tegen de depressie de werkzame stof ook als onderhoudstherapie gegeven. Dit betekent dat patiënten nog eens zes tot twaalf maanden agomelatine moeten gebruiken om een ​​terugval in een depressie te voorkomen.

Off-label artsen gebruiken agomelatine om slaapstoornissen bij volwassenen te behandelen.

Hoe wordt agomelatine gebruikt?

Patiënten nemen gewoonlijk 25 milligram agomelatine per dag. Ze slikken de tabletten 's avonds kort voor het slapengaan door met wat vloeistof, bijvoorbeeld een half glas water. Als de symptomen na twee weken niet verbeteren, verhoogt de arts de dagelijkse dosis tot 50 milligram agomelatine.

Doorgaans gebruiken patiënten agomelatine gedurende ten minste zes maanden. Als de arts aanbeveelt om de therapie te stoppen, kan het medicijn worden stopgezet. De dosering van agomelatine hoeft niet langzaam te worden verlaagd.

Wanneer mag agomelatine niet worden gebruikt?

Patiënten met dementie en patiënten die overgevoelig zijn voor de werkzame stof of enig ander bestanddeel van het geneesmiddel mogen geen agomelatinemedicatie gebruiken.

Het antibioticum ciprofloxacine en het antidepressivum fluvoxamine remmen het enzym dat agomelatine afbreekt. Patiënten mogen dan geen agomelatine gebruiken. Lees hierover meer hieronder bij de rubriek Interacties!

In bepaalde gevallen schrijven artsen het actieve ingrediënt alleen in uitzonderlijke gevallen voor, zoals:

  • Diabetes mellitus (suikerziekte)
  • Obesitas
  • Niet-alcoholische leververvetting
  • Alcoholmisbruik of frequent alcoholgebruik
  • Bipolaire stoornissen

Deze geneesmiddelinteracties kunnen optreden bij agomelatine

Het antidepressivum fluvoxamine en het antibioticum ciprofloxacine zijn voorbeelden van sterke CYP-remmers. Oestrogenen, zoals die in orale anticonceptiva (anticonceptiepil), kunnen ook de afbraak van agomelatine remmen.

Sigarettenrook kan ook CYP-enzymen activeren en zo de werkzaamheid van agomelatine verminderen. Vooral zware rokers (meer dan 15 sigaretten per dag) verhogen het risico op een versnelde afbraak van agomelatine.

Agomelatine bij kinderen en adolescenten

Agomelatine mag niet worden gebruikt voor de behandeling van kinderen en adolescenten. Er zijn te weinig gegevens over veilig gebruik bij deze patiëntengroep.

Agomelatine tijdens zwangerschap en borstvoeding

Artsen schrijven gewoonlijk beter bestudeerde antidepressiva, zoals sertraline, voor aan zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Hoe kunt u geneesmiddelen verkrijgen die agomelatine bevatten?

Geneesmiddelen die agomelatine bevatten, zijn in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland op recept verkrijgbaar en zijn daarom alleen op recept verkrijgbaar bij apotheken.

Andere belangrijke opmerkingen over agomelatine

Ervaringen met het innemen van een overdosis agomelatine zijn zeldzaam. Getroffen personen hebben vaak last van pijn in de bovenbuik, duizeligheid, vermoeidheid of verwarring.

Er is geen tegengif voor agomelatine beschikbaar. Artsen behandelen een overdosis daarom louter symptomatisch. Dit betekent dat zij indien nodig de individuele klachten van de patiënt behandelen, bijvoorbeeld met medicijnen die de bloedsomloop stabiliseren.