ADHD bij volwassenen: symptomen, diagnose

Korte beschrijving

  • Symptomen: problemen met organisatie en planning, aandachtstekortstoornis en impulsiviteit.
  • Diagnose: een uitgebreid interview en uitsluiting van andere organische of psychische aandoeningen.
  • Therapie: Psychotherapie en medicatie

ADHD-symptomen bij volwassenen

Innerlijke rusteloosheid, vergeetachtigheid en verstrooidheid komen naar voren bij volwassenen met ADD en ADHD… Symptomen zoals impulsief gedrag en overhaaste acties zijn echter nog steeds aanwezig.

Veel te zelden worden deze symptomen bij volwassenen herkend als ADHD-symptomen. Meestal vertonen de getroffen individuen dit gedrag al zo lang dat ze worden gezien als onderdeel van hun persoonlijkheid.

Organisatorische moeilijkheden

ADHD bij volwassenen manifesteert zich vaak met gedrag dat vervreemdend en onzorgvuldig kan overkomen voor de omgeving. Gebrek aan doorzettingsvermogen, traagheid en slordigheid worden door de mensen om hen heen vaak als problematisch ervaren.

Aandachtsstoornis

Een aandachtstekortstoornis kan verstrekkende gevolgen hebben. Baanverlies is bijvoorbeeld een veelvoorkomend gevolg van ADHD of ADD bij volwassenen. Volwassenen met ADHD hebben ook een verhoogd risico op ongelukken, deels vanwege hun slechte concentratievermogen.

impulsiviteit

Volwassenen met ADHD handelen vaak impulsief. Ze nemen spontaan beslissingen op basis van hun gevoel. Hun humeur kan ook snel veranderen.

Ook kan hun impulsiviteit volwassenen met ADHD gevaarlijk maken in het verkeer (evenals het bovengenoemde verminderde concentratievermogen).

Lage stress- en frustratietolerantie

Als dingen niet gaan zoals gehoopt, zijn ze vaak erg gefrustreerd. Dit uit zich in prikkelbaarheid en opvliegendheid. Een lage stress- en frustratietolerantie maken zowel het professionele als het sociale leven moeilijker. Soms zullen patiënten zelfs hun toevlucht nemen tot liegen om aan de onaangename situatie te ontsnappen.

Hyperactiviteit

Een symptoom dat op volwassen leeftijd nog vaak voorkomt, is een sterke drang om te praten en te onderbreken (in woorden vallen).

De positieve kant van ADHD

Doorslaggevend is dat de betrokkenen geïnteresseerd zijn in hun werk. Als ze plezier in hun werk hebben, zijn ze volledig betrokken en zeer gemotiveerd. Hun prestaties kunnen dan zelfs bovengemiddeld zijn.

Gelijktijdige ziekten van ADHD

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met ADHD die niet worden behandeld vaak overgaan op verslavende middelen. Door cannabis, alcohol of nicotine te consumeren proberen ze rustiger te worden of hun prestaties te verbeteren. In zekere zin gebruiken ze de medicijnen voor zelfmedicatie. Als er zich een drugsverslaving heeft ontwikkeld, moet deze worden behandeld voordat de daadwerkelijke ADHD-therapie begint.

ADHD-symptomen bij vrouwen

ADHD in een partnerschap

ADHD kan ook een last zijn voor een partnerschap. De getroffen persoon wordt in het dagelijks leven vaak niet begrepen of zijn gedrag wordt verkeerd geïnterpreteerd. Dit leidt tot twijfel aan jezelf, wat problemen in een relatie kan veroorzaken. Bovendien worden getroffenen vaak afhankelijk van hun partner vanwege de uitsluiting die zij ervaren.

ADHD bij volwassenen: onderzoeken en diagnose

Bij het diagnosticeren van ADHD bij volwassenen laat een psychiater of psychotherapeut zich doorgaans leiden door de diagnostische criteria voor ADHD in de kindertijd en adolescentie.

Voor het onderzoek voert de arts of psycholoog een gedetailleerd interview uit met de getroffen persoon. Door gerichte vragen te stellen kan de specialist vaststellen welke signalen wijzen op ADHD en of er sprake is van andere psychische stoornissen. Om andere oorzaken, zoals een schildklieraandoening of slaapstoornissen, uit te kunnen sluiten, voert de arts ook lichamelijk onderzoek uit.

ADHD bij volwassenen: therapie

Psychotherapie

Volgens de huidige kennis kan ADHD niet worden genezen. Soms verdwijnen de bijzondere waardeverminderingen echter in de loop van de jaren gedeeltelijk. Sommige getroffen personen ontwikkelen ook coping-strategieën waarmee ze het dagelijkse leven en werk met succes onder de knie kunnen krijgen. Vooral problemen met de werkorganisatie en de professionele en privécommunicatie kunnen goed worden behandeld met gedragstherapie.

Geneesmiddel

Bij uitgesproken klachten bij volwassenen schrijven artsen soms medicijnen voor ADHD voor. Net als bij kinderen zijn er voor volwassenen twee verschillende actieve ingrediënten (methylfenidaat en atomoxetine) beschikbaar. Ze genezen de aandoening niet, maar helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Meer over ADHD-medicatie leest u in ons artikel ADHD.