Aclidiniumbromide: effecten, gebruik en risico's

Aclidiniumbromide een van de anticholinergica​ Het wordt gebruikt om volwassenen mee te behandelen chronische obstructieve longziekte (COPD​ Het medicijn komt als een poeder For inademing.

Wat is aclidiniumbromide?

Aclidiniumbromide een van de anticholinergica​ Het wordt gebruikt om volwassenen mee te behandelen chronische obstructieve longziekte (COPD). Het actieve ingrediënt aclidiniumbromide wordt in de EU op de markt gebracht onder de handelsnamen Eklira Genuair en Bretaris Genuair. Het medicijn is goedgekeurd voor de langdurige symptomatische bronchusverwijdende behandeling van volwassenen met chronische obstructieve longziekte (COPD​ Het verbetert symptomen zoals chronisch hoesten en kortademigheid. Het wordt als droog ingenomen poeder via een Genuair-inhalator met een gebruikelijke frequentie van tweemaal daags. Het medicijn is geschikt voor langdurig gebruik therapie​ Het langwerkende medicijn verwijdt de bronchiën en heeft parasympathologische eigenschappen. Aclidiniumbromide wordt snel door de longen opgenomen. Het treedt meestal binnen 15 minuten in werking. Het vertegenwoordigt dus een goed therapie voor chronische patiënten. Als langwerkende luchtwegverwijder is het echter niet geschikt voor een noodsituatie. Evenzo is het niet geschikt als astma medicatie.

Farmacologische werking

Aclidiniumbromide verbetert de longfunctie en wordt gebruikt om COPD bij volwassenen te behandelen. De effecten van aclidiniumbromide administratie zijn zowel bronchusverwijdend als parasympatholytisch gebleken. De eerste verlichting van de symptomen treedt binnen 15 minuten daarna op inademing​ De werking van aclidiniumbromide is te wijten aan antagonisme op muscarinereceptoren in de luchtwegen. Aclidiniumbromide bindt langer aan M3-receptoren (muscarinereceptoren M3) en korter aan M2-receptoren (muscarinereceptoren M2). M3-receptoren zijn verantwoordelijk voor gladde spieren contracties in de luchtwegen. Als deze functie is geblokkeerd door administratie van aclidiniumbromide, is er een langdurige remming van bronchoconstrictie veroorzaakt door acetylcholine​ In plasma wordt aclidiniumbromide snel gehydrolyseerd tot een inactief alcohol metaboliet en een carboxylzuurmetaboliet, die het risico op mogelijke bijwerkingen buiten de longen verkleint. Als anticholinergicum, administratie van aclidiniumbromide kan de hart- en bloed schepen​ Daarom moeten mogelijke cardiovasculaire effecten nauwlettend worden gevolgd. Bij patiënten met bepaalde reeds bestaande cardiovasculaire aandoeningen dient aclidiniumbromide met uiterste voorzichtigheid te worden gebruikt. Zoals over het algemeen mogelijk is met inademing behandelingen kunnen paradoxale bronchospasmen optreden bij inademing van aclidiniumbromide. Stop in dat geval de behandeling onmiddellijk en neem contact op met de arts.

Medicinaal gebruik en toepassing

Bij chronische obstructieve longziekte - kortweg COPD - zijn de longen permanent beschadigd. De luchtwegen - de bronchiën - zijn chronisch vernauwd, waardoor ademen moeilijk wordt. Bronchodilatoren - drugs die de bronchiën uitzetten - verlichting bieden van de symptomen. Er zijn twee soorten luchtwegverwijders: langwerkend voor permanent gebruik en kortwerkend voor gebruik bij acute ademnood. Aclidiniumbromide is verkrijgbaar als langwerkende bronchusverwijder. Het medicijn remt acetylcholine, een endogeen neurotransmitter, waardoor de luchtwegen verwijden. Het helpt bij het verlichten van symptomen van kortademigheid en chronisch hoesten​ Aclidiniumbromide wordt als droog ingenomen poeder via een herbruikbare Genuair-inhalator tweemaal daags in een dosering van 375 μg. Het apparaat wordt kant en klaar verkocht en is direct inzetbaar. Het effect treedt binnen 15 minuten na inademing op. Door het tweemaal daags gebruik is aclidiniumbromide ook uitstekend geschikt voor patiënten met symptomen die 's nachts of aan het begin van de dag toenemen.

Risico's en bijwerkingen

Tot 10% van degenen die met aclidiniumbromide werden behandeld, ervoer deze klachten als de meest voorkomende bijwerkingen:

  • Hoofdpijn
  • Sinusitis
  • Gecombineerde neus- en keelontsteking
  • Hoest
  • Diarree

Aclidiniumbromide moet met uiterste voorzichtigheid worden gebruikt bij bepaalde cardiovasculaire aandoeningen, bijvoorbeeld:

  • Eerder myocardinfarct binnen 6 maanden.
  • Instabiele angina pectoris
  • Aritmie
  • Hartfalen - stadia NYHA III of IV

Evenzo is voorzichtigheid geboden tijdens therapie met aclidiniumbromide in de aanwezigheid van bestaande nauwe hoek glaucoma, goedaardige prostaathyperplasie, en urinewegobstructie in de blaas nek​ Aclidiniumbromide is gecontra-indiceerd in geval van overgevoeligheid voor de werkzame stof en voor parasympatholytica gerelateerd in hun structuur. Zwangere vrouwen mogen dit medicijn alleen gebruiken als de verwachte voordelen groter zijn dan de mogelijke risico's. Vrouwen die borstvoeding geven, wordt afgeraden het gebruik ervan.