ABCDE-regel: huidkanker volgen

Wat is de ABCDE-regel?

De ABCDE-regel is een eenvoudig hulpmiddel om potentieel kwaadaardige en gevaarlijke moedervlekken (huidkanker!) op te sporen. Hiermee worden huidveranderingen met eenvoudige parameters in de gaten gehouden. Voor de onafhankelijke controle van moedervlekken, pigmentvlekken en ook andere huidveranderingen zoals schilferige, droge plekken gelden de volgende criteria:

A = asymmetrie

B = Grens

C = kleur

D = Diameter

E = Hoogte

A = Asymmetrie

B = Grens

De randen van onschadelijke moedervlekken en pigmentvlekken zijn scherp gedefinieerd en glad. Als de randen daarentegen vervaagd, grillig, oneffen en/of ruw lijken, wordt dringend een onderzoek door een dermatoloog aanbevolen.

C = Kleur

D = Diameter

Als de diameter van een huidverandering groter is dan drie tot vijf millimeter of als de vorm halfbolvormig is, moet u snel een dermatoloog raadplegen.

E = Hoogte

Hoogte betekent hoe hoog een moedervlek of andere huidverandering boven het niveau van de omringende huid uitsteekt. Als de hoogte meer dan één millimeter bedraagt, kan dit wijzen op huidkanker.

Aanvullende wijzigingen

Als je merkt dat een moedervlek die je al heel lang hebt, verandert, misschien groter wordt of van vorm of kleur verandert, is dit ook een alarmsignaal. Hetzelfde geldt als er op die plek jeuk ontstaat of als de plek bloedt. In dergelijke gevallen moet u zeker een arts raadplegen en de verdachte huidvlek laten onderzoeken.

Waarom zou je de huid onderzoeken volgens de ABCDE-regel?

Het is daarom de moeite waard om wat aandacht aan de huid te besteden en deze regelmatig te controleren volgens de ABCDE-regel. Vanaf 35 jaar heeft iedere verzekerde bovendien elke twee jaar recht op een gratis screening op huidkanker bij de huisarts.

Hoe vaak moet men de huid onderzoeken volgens de ABCDE-regel?

Hoe onderzoekt de arts de huid?

Het nemen van een huidweefselmonster brengt geen grotere risico's met zich mee dan een “normaal” letsel aan de huid.

ABCDE-regel – zo eenvoudig als ABC

Als u zich aan de eenvoudige richtlijnen van de ABCDE-regel houdt, heeft u een grote stap gezet op het gebied van de preventie van huidkanker. Maak daarnaast gebruik van de preventieve onderzoeken bij de arts, die ook uw huid onderzoekt volgens de ABCDE-regel.